صدور گواهينامه بين المللي توسط كانون جهانگردي و اتومبليراني جمهوري اسلامي ايران انجام مي گيرد. به موجب این گواهینامه بین المللی که مدت اعتبار آن یکسال و قابل تمدید نيست می توان در برخي از کشورهای جهان با اتومبیل رانندگی کرد این گواهینامه معتبر به هفت زبان بین المللی ترجمه می شود. علاوه بر گواهينامه مدارك ذيل نيز توسط اين كانون صادر ميگردد:
 • دفترچه بین المللی مالکیت خودرو
 • پلاک ترانزیت خودرو
 • صدور کارتهای عضویت و کمپینگ بین الملل
 •  مدارک بین المللی تردد گمرکی اتومبیلها
 • و سایر مدارک بین المللی 
مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهينامه بين المللي
 • دو قطعه عکس 4×3(در صورتيكه عكس گواهينامه با عينك باشد، حتما" عكسها بايد با عينك باشد.)
 • گواهينامه قبلي بين الملل (درصورت دارا بودن)
 • گواهینامه رانندگی معتبر جمهوری اسلامی ایران
 • ارائه تصوير صفحه اول گذرنامه
 • تكميل فرم درخواست

 • پرداخت هزینه صدور به مبلغ 312000 ریال بابت هرجلد گواهينامه(درصورتيكه گواهينامه موتور و خودرو با هم صادر شوند مبلغ416000 ريال اخذ خواهد شد.)
 
 

 


روش های دریافت
 • مراجعه به كانون (معاونت اسناد و مدارك بين المللي) به آدرس تهران - خيابان خرمشهر- خيابان شهيد عربعلي - پلاك2 و دريافت فوري آن
   ثبت نام اینترنتی از  طریق سایت www.govahiname.ir  
   (زمان دريافت حدود 7روز كاري)
 •  ثبت نام در دفاتر پستی سراسر کشور و دریافت از طریق پست ( زمان دريافت حدود يك هفته)
 • مراجعه به نمایندگی های کانون در سراسر کشور و دريافت فوري آن