جهت كليه مسافرين (بزرگسال و كودک) پرداخت عوارض خروج از كشور الزامي است. (مگر در مواردي كه فرد معاف باشد.) عوارض در كليه بانكهای ملي سطح شهر و همچنين در بانک ملي مستقر در فرودگاه (شبانه روزي) قابل پرداخت مي باشد.
  توصيه ميگردد در صورتيكه از سفر خود مطمئن هستيد به منظور جلوگيري از معطلي در بانک فرودگاه، در روزهاي قبل از پرواز در بانكهاي سطح شهر پرداخت گردد.
   درصورتيكه قصد پرداخت در بانک فرودگاه را داريد، ابتدا كارت پرواز را اخذ و سپس به بانک مراجعه نماييد.(چون ممكن است هنگامي كه در حال واريز وجه هستيد، به علت نزديك بودن زمان پرواز كانتر بسته شود.)


بر اساس ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال 93، عوارض خروج از کشور برای هر مسافر به مقاصد بین المللی 75 هزار تومان و برای مقاصد زیارتی 37 هزار و 500 تومان است.


شماره حساب عوارض خروج از کشور نزد بانک ملی
شماره حساب 2110100250009 بنام اداره مالیات