تور لبنان  - 7شب و 8روز
خدمات : بلیط رفت و برگشت ایران ایر ، ترانسفر فرودگاهی ، یک روز گشت شهری  ، راهنمای فارسی زبان
هتل درجه و خدمات محل هتل قیمت هرنفر در اتاق دوتخته قیمت یک نفر
وایت هاوس استاندارد4/HB
جونیور سوئیت4/HB
بیروت شرقی 1650000
1750000
2450000
2550000
دیروی 4/BB بیروت شرقی 1750000 2550000
ریولی 4/BB روشه 1750000 2550000
گلدن تولیپ کالریا 5/BB رمله البیضی 1950000 2950000
سفیر 5/BB روشه 2050000 3050000
لکمودور 5/BB الحمراه 2150000 3150000
پرتمیلیو 5/BB کسلیک 2250000 3250000

مبلغ 52000 تومان بابت بیمه 15000 یورویی سامان به مبالغ بالا اضافه می گردد.( برای افراد بالای 60 سال مبلغ  بیمه بیشتر می باشد.)