با عرض پوزش بدلیل عدم صدور ویزا و مشکلات داخلی مصر ، فعلا" تور مصر اجرا نداریم.