تور  آفريقاي جنوبي نوروز 97
2شب سان سیتی+2شب پارک جنگلی+2شب ژوهانسبورگ +4شب كيپ تاون

رفت 28 اسفند
تور آفريقاي جنوبي ، تور آفريقاي جنوبي ، تور آفریقای جنوب
     خدمات تور آفریقای جنوبی نوروز : بليط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش به آفریقای جنوبی (رفت به ژوهانسبورگ و برگشت از کیپ تاون )،10شب اقامت در هتل5 ستاره ، راهنمای فارسی، ويزای آفریقای جنوبی، 5گشت متنوع، ترانسفر فرودگاهی ، پرواز داخلی ژوهانسبورگ به کیپ تاون
هتل آفریقای جنوبی
هرنفر در اتاق دوتخته
هرنفر سينگل
PALACE OF THE LOST CITY
-
-
SHEPHERD S TREE GAME LODGE
RADDISSON BLUE SANDTON
THE TAJ


گشت ها در تور آفریقای جنوبی نوروز 97 :
گشت شامل بازدید از شهر ژوهانسبورگ به همراه بازدید از گلدریف به همراه نهار
دوگشت سافاری در پارک جنگلی بهمراه نهار و  شام
 گشت نیم روز در  شهر کیپ تاون ، دماغه امید نیک ، بازدید از موزه
گشت تمام روز بازدید از جزیره پنگوئن ها، باغ گیاه شناسی ، کیپ پوینت ، جزیره سیلها و ... با نهار 

 
 
 

     تور  آفريقاي جنوبي نوروز 97
2شب سان سیتی+2شب پارک جنگلی+2شب ژوهانسبورگ +4شب كيپ تاون

رفت 29 اسفند
تور آفريقاي جنوبي ، تور آفريقاي جنوبي ، تور آفریقای جنوب
     خدمات تور آفریقای جنوبی نوروز : بليط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش به آفریقای جنوبی (رفت به ژوهانسبورگ و برگشت از کیپ تاون )،10شب اقامت در هتل5 ستاره ، راهنمای فارسی، ويزای آفریقای جنوبی، 5گشت متنوع، ترانسفر فرودگاهی ، پرواز داخلی ژوهانسبورگ به کیپ تاون
هتل آفریقای جنوبی
هرنفر در اتاق دوتخته
هرنفر سينگل
PALACE OF THE LOST CITY
-
-
LEGEND GOLF & SAFARI RESORT
RADDISSON BLUE SANDTON
THE TAJ


گشت ها در تور آفریقای جنوبی نوروز 97 :
گشت شامل بازدید از شهر ژوهانسبورگ به همراه بازدید از گلدریف به همراه نهار
دوگشت سافاری در پارک جنگلی بهمراه نهار و  شام
 گشت نیم روز در  شهر کیپ تاون ، دماغه امید نیک ، بازدید از موزه
گشت تمام روز بازدید از جزیره پنگوئن ها، باغ گیاه شناسی ، کیپ پوینت ، جزیره سیلها و ... با نهار 

 
 
 

     تور  آفريقاي جنوبي نوروز 97
2شب سان سیتی+2شب پارک جنگلی+2شب ژوهانسبورگ +4شب كيپ تاون

رفت 1 فروردین
تور آفريقاي جنوبي ، تور آفريقاي جنوبي ، تور آفریقای جنوب
     خدمات تور آفریقای جنوبی نوروز : بليط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش به آفریقای جنوبی (رفت به ژوهانسبورگ و برگشت از کیپ تاون )،10شب اقامت در هتل5 ستاره ، راهنمای فارسی، ويزای آفریقای جنوبی، 5گشت متنوع، ترانسفر فرودگاهی ، پرواز داخلی ژوهانسبورگ به کیپ تاون
هتل آفریقای جنوبی
هرنفر در اتاق دوتخته
هرنفر سينگل
PALACE OF THE LOST CITY
-
-
LEGEND GOLF & SAFARI RESORT
HILTON  SANDTON
THE TAJ


گشت ها در تور آفریقای جنوبی نوروز 97 :
گشت شامل بازدید از شهر ژوهانسبورگ به همراه بازدید از گلدریف به همراه نهار
دوگشت سافاری در پارک جنگلی بهمراه نهار و  شام
 گشت نیم روز در  شهر کیپ تاون ، دماغه امید نیک ، بازدید از موزه
گشت تمام روز بازدید از جزیره پنگوئن ها، باغ گیاه شناسی ، کیپ پوینت ، جزیره سیلها و ... با نهار