تور آنتالیا
تور آنتالیا 6شب و 7روز                                                                      با پرواز قشم ایر
تاریخ رفت 8و  15 و 22مهر  95
 در تاریخ 15 مهر مبلغ 300000 تومان به نرخ  زیر اضافه میگردد.
تور آنتاليا: رفت و برگشت باقشم ایر ، شش شب اقامت درهتل با خدمات مربوطه ، ترانسفر فرودگاهی، راهنما ،بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
  قیمت  هرنفردر اتاق دوتخته   
 قیمت  هر نفر در اتاق یک تخته
LARA HADRIANUS 4 ALL 1350000 1565000
ROYAL TOWER 5 ALL 1400000 1625000
GRAND  MIRAMOR 5 ALL 1485000 1725000
DAIMA 5 UALL 1685000 2030000
GRAND PARK KEMER 5 ALL 1855000 2290000
RAMADA RESORT LARA 5 UALL 1875000 2320000
GRAND PARK LARA 5 UALL 1925000 2400000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 2050000 2610000
CRYSTAL WATER WORLD 5 UALL 2095000 3190000
PORT NATURE 5 UALL 2115000 2675000
ORANG CONTY 5 UALL 2260000 3570000
LETOONIA GOLF 5 UALL 2310000 2965000
VENEZIA PALACE 5 UALL 2315000 2715000
SPICE 5 UALL 2460000 3190000
WOW TOPKAPI 5 UALL 2595000 3400000
WOW KREMLIN 5 UALL 2595000 3400000
TITANIC BEACH LARA 5 UALL 2595000 4045000
LIMAK DELUXE LARA 5 UALL 2615000 3430000
ADALYA ELITE LARA 5 UALL 2700000 3560000
ASKA LARA 5 UALL 2700000 3560000
TRENDY LARA 5 UALL 2720000 3590000
DELPHIN DIVA 5 UALL 2785000 3690000
TITANIC DELUXE BELEK 5 UALL 2875000 3790000
DELPHIN PALACE 5 UALL 2920000 3865000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 2985000 4725000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 3395000 4575000
ELA QUALITY 5 UALL 3500000 4725000
ROYAL WINGS 5 UALL 3610000 4900000
ROYAL HOLIDAY 5 UALL 3610000 4900000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 3630000 5430000
ROYAL ADAM  & EVA 5 UALL 3840000 5240000
5

 

 

تور آنتالیا
تور آنتالیا 6شب و 7روز                                                                      با پرواز کرندون
تاریخ رفت  9 و 16 و 23 مهر  95
در تاریخ  16 مهر  مبلغ 150000 تومان  به نرخ زیر اضافه میگردد.
تور آنتاليا: رفت و برگشت باکرندون  ، شش شب اقامت درهتل با خدمات مربوطه ، ترانسفر فرودگاهی، راهنما ،بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
  قیمت  هرنفردر اتاق دوتخته   
 قیمت  هر نفر در اتاق یک تخته
LARA HADRIANUS 4 ALL 1480000 1585000
ROYAL TOWER 5 ALL 1705000 1930000
GRAND  MIRAMOR 5 ALL 1850000 2090000
DAIMA 5 UALL 2050000 2385000
VERA MARE 5 UALL 2095000 2445000
RAMADA RESORT LARA 5 UALL 2140000 2540000
1970000 FAMILY ROOM  4 PAX
1900000 FAMILY ROOM 5- 6 PAX
KERVANSARAY LARA 5 UALL 2390000 2925000
CRYSTAL WATER WORLD 5 UALL 2480000 3575000
ORANG CONTY 5 UALL 2480000 3575000
PORT NATURE 5 UALL 2530000 3090000
VENEZIA PALACE 5 UALL 2530000 2880000
ASKA LARA 5 UALL 2685000 3330000
WOW TOPKAPI 5 UALL 2775000 3485000
WOW KREMLIN 5 UALL 2775000 3485000
TRENDY LARA 5 UALL 2830000 3540000
ADALYA ELITE LARA 5 UALL 2900000 3650000
SHERWOOD BREZEES 5 UALL 2960000 3735000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 2990000 4440000
LIMAK DELUXE LARA 5 UALL 3020000 3835000
DELPHIN DIVA 5 UALL 3190000 4095000
TITANIC DELUXE BELEK 5 UALL 3230000 4415000
DELPHIN PALACE 5 UALL 3260000 4205000
ROYAL ADAM  & EVA 5 UALL 3490000 4530000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 3660000 4840000
ELA QUALITY 5 UALL 3855000 5075000
ROYAL HOLIDAY/ WINGS 5 UALL 3720000 4880000