تور آنتالیا

تور آنتالیا  6شب  و 7روز
پرواز ایران ایر
نرخ ویژه آنتالیا رفت 12 اردیبهشت  ماه 98
تور آنتالیا 98 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی ایران ایر ، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل آنتالیا
درجه
خدمات
قیمت تور آنتالیا
هرنفردر اتاق دو تخته
قیمت تور آنتالیا
یک نفردر یک اتاق
BELKON 3 BB 2290000 2620000
HIMEROS BEACH 4 ALL 2450000 2790000
BELKON 3 ALL 2795000 3300000
LARA HADRIANUS 5 ALL 2850000 3570000
PALMET RESORT KIRIS 4 ALL 3090000 3650000
CENDER HOTEL 4 ALL 3240000 4025000
MAYA WORLD IMPERIAL 5 ALL 3325000 4090000
ONKEL RESORT 4 ALL 3752000 4700000
IMPERIAL SUNLAND 5 ALL 4025000 5400000
TRANSATLANTIK 5 ALL 4195000 5400000
LUCIDE BEACH 5 ALL 4290000 5490000
SENSITIVE PREMIUM 5 UALL 4350000 5660000
LARA FAMILY CLUB 5 UALL 4890000 6450000
RAMADA RESORT LARA 5 UALL 5065000 6710000
KERVANSARAY KUNDO 5 UALL 5150000 6790000
ORANGE COUNTY RESORT BELEK 5 UALL 5290000 6970000
KERVANSARA LARA 5 UALL 5590000 7490000
GRAND PARK LARA 5 UALL 5940000 8350000
GRANADA LUXURY 5 UALL 5990000 8090000
ASKA LARA RESOR 5 UALL 6050000 8100000
WIND OF LARA 5 UALL 6100000 8290000
CLUB HOTEL SERA 5 UALL 6370000 8620000
ORANGE COUNTY RESORT KEMER 5 UALL 7650000 13575000
ADALYA ELITE LARA 5 UALL 7750000 10750000
BAIA LARA 5 UALL 8190000 11400000
TITANIC BEACH LARA 5 UALL 8610000 12075000
ROYAL SEGINUS 5 UALL 9650000 13590000
ROYAL WINGS 5 UALL 9650000 13590000
ADAM&EVE 5 UALL 11615000 16550000


 

  تور آنتالیا

تور آنتالیا  با پرواز ترک  6شب  و 7روز 
پرواز اطلس جت
تاریخ رفت: 13 اردیبهشت ماه 98
تور آنتالیا 98 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی ترکیه اطلس جت به فرودگاه آنتالیا و بالعکس، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
هرنفر
در اتاق دو تخته   
یک نفر
در یک اتاق
ORANGE GARDEN HOTEL 3 BB 3870000 4090000
BELKON CLUB HOTEL 4 ALL 4200000 4600000
LARA HADRIANUS HOTEL 5 ALL 4600000 5200000
MAYA WORLD IMPERIAL KEMER 4 ALL 4620000 5220000
MAYA WORLD HOTEL 5 ALL 4620000 5220000
NAZAR BEACH HOTEL 5 ALL 4650000 5250000
MAYA WORLD HOTEL 5 ALL 4810000 5500000
TRANSATLANTIK HOTEL & SPA 5 ALL 5060000 6070000
IMPERIAL SUNLAND 5 UALL 5120000 6070000
KERVANSARAY KUNDU BEACH HOTEL 5 UALL 5700000 6810000
KERVANSARAY LARA HOTEL 5 UALL 6000000 7280000
ALKOCLAR EXCLUSIV KEMER 5 UALL 6060000 7370000
ALKOCLAR EXCLUSIVE KEMER 5 UALL 6440000 7940000
GRAND PARK LARA 5 UALL 6310000 8040000
VENEZIA PALACE DELUXE RESORT HOTEL 5 UALL 6870000 8590000
CONCORDE DE LUXE RESORT 5 UALL 7250000 10110000
MIRACLE RESORT HOTEL 5 UALL 7310000 9250000
GRANADA LUXURY BELEK 5 UALL 8190000 10560000
ROYAL HOLIDAY PALACE 5 UALL 9190000 12060000
SUSESI LUXURY RESORT 5 UALL 9620000 12720000
BARUT LARA 5 UALL 10310000 13750000
DELPHIN BE GRAND RESORT 5 UALL 10310000 13750000
DELPHIN IMPERIAL HOTEL LARA 5 UALL 10500000 14030000
SELECTUM LUXURY RESORT 5 UALL 10880000 15340000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 11000000 17810000
ELA QUALITY RESORT BELEK 5 UALL 11810000 16000000
THE LAND OF LEGENDS KINGDOM HOTEL 5 BB 13675000 18790000
RIXOS PREMIUM BELEK 5 UALL 14400000 19880000
CALISTA LUXURY RESORT 5 UALL 15200000 21080000
MAXx ROYAL BELEK GOLF RESORT 5 MAXALL 21220000 35430000


 

  تور آنتالیا

تور آنتالیا  6شب  و 7روز
پرواز  ترک سان اکسپرس
نرخ ویژه آنتالیا رفت7 اردیبهشت 98
تور آنتالیا 98 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی سان اکسپرس به فرودگاه آنتالیا ، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل آنتالیا
درجه
خدمات
قیمت تور آنتالیا
هرنفردر اتاق دو تخته
قیمت تور آنتالیا
یک نفردر یک اتاق
BELKON HOTEL 4 ALL 3780000 4790000
IMPERIAL SUNLAND 5 ALL 4680000 6275000
TRANSATLANTIK 5 ALL 4680000 6275000
GRAND PARK KEMER 5 ALL 5100000 7200000
KARMIR RESORT 5 ALL 5400000 7990000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 5400000 7460000
CLUB HOTEL SERA 5 UALL 5520000 7935000
ORANG COUNTY 5 UALL 5700000 7955000
RIXOS DOWNTOWN 5 UALL 5700000 8550000
FAME RESIDENCE 5 ALL 6180000 9100000
BAIA LARA 5 UALL 6900000 9935000
GRANADA LUXURY 5 UALL 7200000 10430000
TITANIC BEACH 5 UALL 7200000 10430000
MIRACLE RESORT 5 UALL 7200000 10430000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 7200000 11355000
TITANIC DELUXE 5 UALL 7800000 11420000
FAME RESIDENCE LARA 5 UALL 7860000 12055000
SPICE HOTEL 5 UALL 8040000 11820000
ROYAL WINGS 5 UALL 8040000 11820000
ROYAL HOLIDAY PALACE 5 UALL 8040000 11820000
ADALY ELITE LARA 5 UALL 8400000 12410000
SELECTUM LUXURY 5 UALL 9300000 14590000
DELPHIN BE GRAND 5 UALL 9840000 14790000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 9840000 14790000
BELLIS DELUXE 5 ALL 9900000 14885000
RIXOS LEGENDS 5 BB 11700000 19770000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 13680000 23475000
CALISTA LUXURY 5 UALL 14040000 21720000


 

  تور آنتالیا

تور آنتالیا  6شب  و 7روز
پرواز  ترک سان اکسپرس
نرخ ویژه آنتالیا رفت 13و14 اردیبهشت  98
تور آنتالیا 98 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی سان اکسپرس به فرودگاه آنتالیا ، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل آنتالیا
درجه
خدمات
قیمت تور آنتالیا
هرنفردر اتاق دو تخته
قیمت تور آنتالیا
یک نفردر یک اتاق
BELKON HOTEL 4 ALL 4380000 5585000
TRANSATLANTIK 5 ALL 5280000 7070000
GRAND PARK KEMER 5 ALL 6000000 8555000
KARMIR RESORT 5 ALL 6000000 8850000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 6120000 8455000
RIXOS DOWNTOWN 5 ALL 6600000 9975000
CLUB HOTEL SERA 5 UALL 6720000 9820000
ORANGE COUNTY 5 UALL 7500000 10730000
MIRACLE RESORT 5 UALL 7500000 10730000
BAIA LARA 5 UALL 7620000 10930000
GRANADA LUXURY 5 UALL 7800000 11225000
FAME RESIDENCE 5 UALL 7800000 11720000
TITANIC BEACH 5 UALL 8400000 12215000
SPICE HOTEL 5 UALL 8460000 12315000
TITANIC DELUXE 5 UALL 8700000 12710000
ADALYA ELITE LARA 5 UALL 8700000 12710000
ROYAL WINGS 5 UALL 8820000 12910000
ROYAL SEGINUS 5 UALL 8820000 12910000
ROYAL HOLIDAY PLACE 5 UALL 8820000 12910000
BELLIS DELUXE 5 UALL 9600000 14335000
DELPHIN BE GRAND 5 UALL 9780000 14495000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 9960000 14790000
RIXOS LEGENDS 5 UALL 10500000 17265000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 13980000 23775000
CALISTA LUXURY 5 UALL 14340000 22020000


 

  تور آنتالیا

تور آنتالیا  6شب  و 7روز
پرواز  ترک سان اکسپرس
نرخ ویژه آنتالیا رفت 20و21 اردیبهشت  98
تور آنتالیا 98 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی سان اکسپرس به فرودگاه آنتالیا ، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل آنتالیا
درجه
خدمات
قیمت تور آنتالیا
هرنفردر اتاق دو تخته
قیمت تور آنتالیا
یک نفردر یک اتاق
BELKON HOTEL 4 ALL 4380000 5585000
TRANSATLANTIK 5 ALL 5280000 7070000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 6120000 8445000
KARMIR RESORT 5 ALL 6300000 9410000
GRAND PARK KEMER 5 ALL 6360000 9185000
CLUB HOTEL SERA 5 ALL 6720000 9820000
RIOXS DOWNTOWN 5 UALL 6900000 10535000
ORANGE COUNTY 5 UALL 7020000 9940000
MIRACLE RESORT 5 UALL 7500000 10730000
BAIA LARA 5 UALL 7800000 11225000
GRANADA LUXURY 5 UALL 7800000 11225000
FAME RESIDENCE 5 UALL 7800000 11720000
TITANIC BEACH 5 UALL 8400000 12215000
SPICE HOTEL 5 UALL 8460000 12315000
TITANIC DELUXE 5 UALL 8700000 12710000
ADALYA ELITE LARA 5 UALL 8700000 12710000
ROYAL WINGS 5 UALL 8820000 12910000
ROYAL SEGINUS 5 UALL 8820000 12910000
ROYAL HOLIDAY PALACE 5 UALL 8820000 12910000
BELLIS DELUXE 5 UALL 9000000 16340000
RIXOS LEGENDS 5 UALL 9060000 14575000
DELPHIN BE GRAND 5 UALL 9780000 14495000
DELPHIN IMPERIAL 5 BB 9960000 14790000
RIOXS PREMIUM 5 UALL 12420000 20855000
CALISTA LUXURY 5 UALL 12600000 19145000


 

  تور آنتالیا

تور آنتالیا  6شب  و 7روز
پرواز  ترک سان اکسپرس
نرخ ویژه آنتالیا رفت 3و4 خرداد 98
تور آنتالیا 98 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی سان اکسپرس به فرودگاه آنتالیا ، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل آنتالیا
درجه
خدمات
قیمت تور آنتالیا
هرنفردر اتاق دو تخته
قیمت تور آنتالیا
یک نفردر یک اتاق
BELKON HOTEL 4 ALL 4380000 5585000
KERVANSARAY LARA 5 ALL 6120000 8455000
TRANSATLANTIK 5 UALL 6180000 8555000
CLUB HOTEL SERA 5 UALL 6720000 9820000
RIOXS DOWNTOWN 5 ALL 7200000 11095000
KARMIR RESORT 5 ALL 7200000 11095000
GRAND PARK KEMER 5 ALL 7380000 10980000
ORANGE COUNTY 5 UALL 7500000 13040000
FAME RESIDENCE 5 ALL 8220000 12460000
ASTERIA KREMLIN 5 UALL 8400000 12780000
BAIA LARA 5 UALL 8700000 12710000
GRANADA LUXURY 5 UALL 9000000 13205000
TITANIC BEACH 5 UALL 9000000 13205000
SPICE HOTEL 5 UALL 9240000 13605000
ADALYA ELITE LARA 5 UALL 9600000 14195000
TITANIC DELUXE 5 UALL 9900000 14690000
BELLIS DELUXE 5 UALL 10320000 19245000
RIXOS LEGENDS 5 BB 10800000 17825000
SELECTUMLUXURY 5 UALL 11400000 18060000
ROYAL SEGINUS/ROYAL WINGS 5 UALL 11520000 17365000
ROYAL HOLIDAY PALACE 5 UALL 11520000 17365000
ADAM&EVE 5 UALL 11520000 17365000
DELPHIN BE GRAND 5 UALL 11940000 18060000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 12000000 20070000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 12120000 18355000
CALISTA LUXURY 5 UALL 12600000 19145000
RIOXS PREMIUM 5 UALL 13800000 23435000