تور آنتالیا 6شب و 7روز                                                                                تور آنتالیا با پرواز اطلس جت
تاریخ رفت : 14 خرداد ماه 94
تور آنتالیا : بليط رفت و برگشت اطلس جت، 6شب اقامت درهتل با خدمات مربوطه -ترانسفر فرودگاهی، راهنما ،بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
ALERYA
3
ALL
1420000 1560000
CLUB ARES
4
ALL
1460000
1590000
GRAND MIRAMOR
5
ALL
1870000
2230000
ROYAL PALM 5 UALL 2120000 2560000
MAJESTY CLUB LAMER ART 5 UALL 2140000 2570000
GRAND RING
5
UALL
2210000
2640000
YELKEN BLUE LIFE
5
UALL
2240000
2760000
CRYSTAL PARAISO
5
UALL
2310000
28100000
IMPERIAL SUNLAND
5
UALL
2320000
2830000
GRAND PARK LARA
5
UALL
2320000
2870000
DAIMA BIZ/DAIMA RESORT
5
UALL
2370000
2890000
CATAMARAN
5
UALL
2400000
2970000
CRYSTAL SUNSET
5
UALL
2420000
3020000
CRYSTAL WATER WORLD
5
UALL
2430000
3070000
CRYSTAL DELUXE
5
UALL
2470000
3100000
KERVANSARAY KUNDU
5
UALL
2520000
3180000
KARMIR RESORT/MIRADA DEL MAR
5
UALL
2560000
3170000
KERVANSARAY LARA
5
UALL
2620000
3340000
WOW KREMLIN/WOW TOP KAPI 5 UALL
2750000
3520000
JAKARANDA LUXURY
5
UALL
2760000
3480000
ORANGE COUNTY 5 UALL 2870000 4320000
LIMAK LIMRA 5 UALL 3010000 3840000
BELLIS 5 UALL 3400000 4430000
BOTANIC LARES 5 UALL 3430000 4495000
ROYAL TAJMAHAL 5 UALL 3480000 4610000
SHERWOOD BREZES 5 UALL 3540000 4670000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 3720000 4980000
SPICE 5 UALL 3940000 5260000
DELPHIN DIVA 5 UALL 4080000 5480000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 4290000 5940000
DELPHIN PALACE 5 UALL 4370000 5880000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 4430000 6050000
ROYAL HOLIDAY/ROYAL WINGS 5 UALL 4480000 6090000
MARDAN PALACE 5 UALL 4980000 6830000


 

 

تور آنتالیا 6شب و 7روز                                                                                تور آنتالیا با پرواز زاگرس
تاریخ رفت : 06 و 07  خرداد ماه 94
تور آنتالیا : بليط رفت و برگشت زاگرس، 6شب اقامت درهتل با خدمات مربوطه -ترانسفر فرودگاهی، راهنما ،بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
IXUS LARA
3
ALL
1245000 1465000
HIMEROS
4
ALL
1290000
1670000
LANCORA
4
ALL
1470000
1820000
LARA HADRIANUS
4
ALL
1470000
1820000
GRAND MIRAMOR
5
UALL
1620000
2065000
YELLKEN
5
UALL
1840000
2330000
DAIMA BIZ
5
UALL
1890000
2480000
MEDER RESORT
5
UALL
1910000
2530000
GRAND PARK LARA
5
UALL
1960000
2590000
MAXIM RESORT
5
UALL
2020000
2700000
KERVANSARAY KUNDU
5
UALL
2260000
2970000
PORTOBELLO
5
UALL
2290000
2985000
KERVANSARAY LARA
5
UALL
2395000
3165000
SHERWOOD LARA
5
UALL
2440000
3230000
KREMLIN
5
UALL
2530000
3360000
VENEZIA
5
ALL
2590000
3450000
ORANGE COUNTY 5 UALL
2720000
4530000
RIXOS SUNGATE
5
UALL
3600000
6050000
RIXOS PREMIUM
5
UALL
4045000
6850000


 

 

 
 
خدمات هتلهای تركیه در تور آنتالیا
BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام  ALL: صبحانه،نهار،شام،نوشيدنی  U.ALL: صبحانه،نهار، شام، نوشيدنی