تور آنتالیا
تور آنتالیا 6شب و 7روز                                                                      با پرواز اطلس جت
تاریخ رفت  4 و  5  و 11 و 12 شهریور  95
تور آنتاليا: رفت و برگشت با اطلس جت ، شش شب اقامت درهتل با خدمات مربوطه ، ترانسفر فرودگاهی، راهنما ،بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
  قیمت  هرنفردر اتاق دوتخته   
 قیمت  هر نفر در اتاق یک تخته
HIMEROS 4 ALL 2420000 2600000
BELKON 4 ALL 2560000 2800000
MEDER RESORT 5 ALL 2730000 3060000
GRAND RING 5 ALL 2950000 3400000
GRAND PARK LARA 5 ALL 3200000 3760000
2860000 : 4PAX
2970000 :6PAX
KERVANSARAY LARA 5 UALL 3280000 3900000
CRYSTAL WATER WORLD 5 UALL 3400000 4060000
BARUT KEMER 5 UALL 3550000 4295000
VENEZIA PALACE 5 UALL 3550000 4295000
ORANG CONTY 5 UALL 3670000 4460000
CORNELIA  DELUXE 5 UALL 3780000 4630000
CONCORD DELUXE 5 UALL 3890000 4790000
MIRACLE 5 UALL 3890000 4790000
WOW KREMLIN 5 UALL 3900000 4960000
BARUT LARA 5 UALL 4100000 5120000
DELPHIN DIVA 5 UALL 4660000 5960000
VOYANGE BELEK  5 UALL 4990000 6460000
DELPHIN PALACE 5 UALL 4770000 6120000
TITANIC DELUXE BELEK 5 UALL 4880000 6290000
ROYAL HOLIDAY 5 UALL 4990000 6460000
ROYAL WINGS 5 UALL 4990000 6460000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 4990000 6460000
CORNELIA DIAMOND 5 UALL 5220000 6790000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 5550000 7990000
MAXX ROYA 5 UALL 8870000 14300000