تور آنتالیا 6شب و 7روز                                                                                تور آنتالیا با پرواز اطلس جت
تاریخ رفت26,19شهریور 94
تور آنتالیا : بليط رفت و برگشت اطلس جت، 6شب اقامت درهتل با خدمات مربوطه -ترانسفر فرودگاهی، راهنما ،بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
IKON 3 ALL 2595000 2830000
LARA HADRIANUS 4 ALL 2760000 3060000
NAZAR BEACH 4 ALL 2860000 3290000
MAYA WORLD 5 ALL 2890000 3390000
DAIMA RESORT/BIZ 5 UALL 3040000 3520000
GRAND RING 5 UALL 3090000 3630000
YELKEN 5 UALL 3150000 3720000
GRAND PARK LARA 5 ALL 3650000 4395000
CRYSTAL WATER WOELD 5 UALL 3690000 4590000
CRYSTAL SUNSET 5 UALL 3720000 4640000
KERVANSARAY KUNDO 5 UALL 3820000 4660000
PORE NATURE 5 UALL 3990000 5070000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 3900000 4780000
ORANGE COUNTY 5 UALL 4230000 6300000
SPIC 5 UALL 4360000 5440000
WOW TOPKAPI / KREMLIN 5 UALL 4400000 5550000
BARUT LARA 5 UALL 4450000 5550000
SHERWOOD BREZZES 5 UALL 4420000 5690000
MIRACLE 5 UALL 4430000 5690000
BOTANIC EXCLUSIVE 5 UALL 4690000 6030000
VOGUE AVANTGARD 5 UALL 4830000 6160000
GLORIA GOLF RESORT 5 UALL 4890000 6290000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 4900000 7390000
VOGUE AVANTGARD 5 UALL 4920000 6370000
XANADU 5 UALL 5050000 6590000
LIMAK LARA 5 UALL 5050000 6590000
VOYAGE BELEK  (BLOCK B) 5 UALL 5090000 6840000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 5090000 8350000
TITANIC BEACH 5 UALL 4980000 6390000
ROYAL HOLIDAY/WINGS 5 UALL 5090000 6560000
LIMAK LARA 5 UALL 5230000 6820000
VOYAGE BELEK 5 UALL 5290000 7790000
TAITANIC BELEK 5 UALL 5320000 6900000
ROYAL ADAM&EVE 5 UALL 5360000 6990000
CALISTA 5 UALL 5470000 7140000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 5650000 7400000
ELA QUALITY 5 UALL 5690000 7590000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 5820000 9120000
GLORIA SERENITY 5 UALL 5820000 7630000
MARDAN PALACE 5 UALL 6150000 8190000
REGNUM 5 UALL 7890000 11690000
MAXX ROYAL 5 UALL 8840000 12480000


 

 

تور آنتالیا 6شب و 7روز                                                                                تور آنتالیا با پرواز اطلس جت
تاریخ رفت 25,18,11 شهریور- 8,1مهر
تور آنتالیا : بليط رفت و برگشت اطلس جت، 6شب اقامت درهتل با خدمات مربوطه -ترانسفر فرودگاهی، راهنما ،بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
IKON HOTEL 3 ALL 1795000 2050000
HIMEROS 4 ALL 2150000 2490000
LARA HADRIANUS 4 ALL 2260000 2650000
MEDER RESORT 4 ALL 2720000 3460000
OZKAYMAK FAELZ 5 ALL 2930000 3670000
MAJESTY MIRAGE PARK 5 UALL 3030000 4195000
GRAND PARK LARA 5 UALL 3250000 4320000
KERVANSARAY KUNDO 5 UALL 3630000 4695000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 3710000 4830000
ORANGE COUNTY 5 UALL 4000000 6540000
VENEZIA 5 UALL 4160000 5490000
MIRACLE 5 UALL 4160000 5490000
WOW KREMLIN 5 UALL 4340000 5780000
BARUT LARA 5 UALL 4630000 6220000
TITANIC BEACH LARA 5 UALL 4630000 6220000
DELPHIN  IMPERIAL 5 UALL 5420000 7130000
ROYAL HOLIDAY&WINGS 5 UALL 5350000 7240000
VOYAGE BELEK
5
UALL 5050000 6795000
RIXOS SUNGATE
5
UALL 5090000 8350000
TITANIC DELUXE 5 UALL 5090000 8350000
ELA QUAITY
5
UALL 5460000 7520000
GLORIA SERENITY
5
UALL 6560000 9100000
RIXOS PRIMUM 5 UALL 6560000 11050000
MAXX ROYAL 5  UALL 8795000 12430000


 

 

تور آنتالیا 6شب و 7روز                                                                                تور آنتالیا با پرواز اطلس جت
تاریخ رفت 27,20,13شهریور-24,17,10 مهر
تور آنتالیا : بليط رفت و برگشت اطلس جت، 6شب اقامت درهتل با خدمات مربوطه -ترانسفر فرودگاهی، راهنما ،بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
IKON HOTEL 3 ALL 1795000 2050000
HIMEROS 4 ALL 2150000 2490000
LARA HADRIANUS 4 ALL 2260000 2650000
MEDER RESORT 4 ALL 2720000 3460000
OZKAYMAK FAELZ 5 ALL 2930000 3670000
MAJESTY MIRAGE PARK 5 UALL 3030000 4195000
GRAND PARK LARA 5 UALL 3250000 4320000
KERVANSARAY KUNDO 5 UALL 3630000 4695000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 3710000 4830000
ORANGE COUNTY 5 UALL 4000000 6540000
VENEZIA 5 UALL 4160000 5490000
MIRACLE 5 UALL 4160000 5490000
WOW KREMLIN 5 UALL 4340000 5780000
BARUT LARA 5 UALL 4630000 6220000
TITANIC BEACH LARA 5 UALL 4630000 6220000
DELPHIN  IMPERIAL 5 UALL 5420000 7130000
ROYAL HOLIDAY&WINGS 5 UALL 5350000 7240000
VOYAGE BELEK
5
UALL 5050000 6795000
RIXOS SUNGATE
5
UALL 5090000 8350000
TITANIC DELUXE 5 UALL 5090000 8350000
ELA QUAITY
5
UALL 5460000 7520000
GLORIA SERENITY
5
UALL 6560000 9100000
RIXOS PRIMUM 5 UALL 6560000 11050000
MAXX ROYAL 5  UALL 8795000 12430000


 

 

تور آنتالیا 6شب و 7روز                                                          تور آنتالیا با پرواز ماهان
تور آنتالیا  رفت 13شهریور  جهت اطلاع از قیمت سایر تاریخ ها با ما تماس بگیرید
تور آنتالیا : بليط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان به اسپارتا، 6شب اقامت درهتل با خدمات مربوطه -ترانسفر فرودگاهی، تور لیدر ،بيمه مسافرتی
تور آنتالیا از 4روز تا 20 روز قابل رزرو می باشد، جهت اطلاع از قیمتها و سایر هتلها با ما تماس بگیرید
علاوه برهتلهای زیر بیش از 200 هتل قابل خرید می باشد.
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
YELLOW STAR 3 ALL 1967000 2145000
RED STAR 3 ALL 1967000 2145000
MATIATE 4 ALL 2165000 2625000
HIMEROS LIFE 4 ALL 2275000 2610000
ROYAL CITY LARA 3 ALL 2320000 2675000
MAJESTY CLUB LA MER ART 5 UALL 2540000 3000000
MAJESTY CLUB LA MER 5 UALL 2650000 3180000
YELKEN BLUE LIF 5 UALL 2760000 3335000
OZKAYMAK FALEZ 5 UALL 2925000 3855500
KARMIR RESORT & SPA 5 UALL 2957000 3645000
KERVANSARAY KUNDU 5 UALL 3397000 4305000
PREMIER PALACE 5 UALL 3440000 4370000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 3500000 4460000
ROSE RESIDENCE 5 UALL 3500000 5000000
ASDEM BEACH 5 UALL 3730000 5225000
WOW TOPKAPI PALACE 5 UALL 3860000 5000000
BOTANIK 5 UALL 4090000 5340000
MARDAN PALACE 5 UALL 5622000 7630000
ORANGE COUNTY 5 UALL 5645000 9700000
ROYAL ADAM &EVA 5 UALL 10600000 15100000


 

 

 
 
خدمات هتلهای تركیه در تور آنتالیا
BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام  ALL: صبحانه،نهار،شام،نوشيدنی  U.ALL: صبحانه،نهار، شام، نوشيدنی