تور آنتالیا 6شب و 7روز                                                          تور آنتالیا با پرواز ماهان
تور آنتالیا  رفت 19 تیر جهت اطلاع از قیمت سایر تاریخ ها با ما تماس بگیرید
تور آنتالیا : بليط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان به اسپارتا، 6شب اقامت درهتل با خدمات مربوطه -ترانسفر فرودگاهی، تور لیدر ،بيمه مسافرتی
تور آنتالیا از 5روز تا 20 روز قابل رزرو می باشد، جهت اطلاع از قیمتها و سایر هتلها با ما تماس بگیرید
علاوه برهتلهای زیر بیش از 200 هتل قابل خرید می باشد.
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
BELKON 4
ALL
1660000 1900000
MATIATE
4
ALL
1745000 2205000
ANTALYA PALACE 4
ALL
1680000 1940000
HIMEROS LIFE 4 ALL 1887000 2540000
FAME RESIDENCE GOYNUK 5 ALL 2245000 2895000
RIVER GARDEN RESIDENCE
5
UALL
2288000 2855000
YELKEN BLUE LIFE
5
UALL
2481000 3040000
DAIMA BIZ 5 UALL 2520000 3200000
DAIMA RESORT 5 UALL 2520000 3200000
MAJESTY CLUB LA MER 5 UALL 2375000 3290000
QEEN ELIZABETH ELIT SUIT 5 UALL 2500000 3245000
KERVANSARAY KUNDU 5 UALL - -
KERVANSARAY LARA
5
UALL
3178000 4180000
PORTO BELLO 5 ALL 2983000 3895000
RIXOS DOWNTOWN 5 BB 2983000 3895000
SEA LIFE FAMILY RESORT 5 ALL 3070000 4025000
WOW KREMLIN
5
UALL
3395000 4505000
WOW TOPKAPI 5 UALL 3395000 4505000
ORANGE COUNTRY RESORT 5 UALL 3265000 5350000
SPICE HOTEL & SPA
5
UALL 3830000 5155000
DELPHIN PALACE
5
UALL
4280000 5830000
IC GREEN PALACE
5
ALL
4373000 6610000
VOYAGE BELEK 5 UALL 4437000 7045000
ROYAL HOLLIDAY
5
UALL
4720000 6500000
ROYAL WINGS 5 UALL 4720000 650000
ROYAL ADAM&EVE
5
UALL
4828000 6655000


 

 

تور آنتالیا 6شب و 7روز                                                          تور آنتالیا با پرواز ماهان
تور آنتالیا  رفت 26 تیر جهت اطلاع از قیمت سایر تاریخ ها با ما تماس بگیرید
تور آنتالیا : بليط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان به اسپارتا، 6شب اقامت درهتل با خدمات مربوطه -ترانسفر فرودگاهی، تور لیدر ،بيمه مسافرتی
تور آنتالیا از 4روز تا 20 روز قابل رزرو می باشد، جهت اطلاع از قیمتها و سایر هتلها با ما تماس بگیرید
علاوه برهتلهای زیر بیش از 200 هتل قابل خرید می باشد.
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
BELKON 4
ALL
2145000 2495000
MATIATE
4
ALL
2125000 2670000
ANTALYA PALACE 4
ALL
2255000 2670000
HIMEROS LIFE 4 ALL 2125000 2475000
FAME RESIDENCE GOYNUK 5 ALL 2848000 3695000
RIVER GARDEN RESIDENCE
5
UALL
2635000 3235000
YELKEN BLUE LIFE
5
UALL
3470000 4490000
DAIMA BIZ 5 UALL 2905000 3645000
DAIMA RESORT 5 UALL 2905000 3645000
MAJESTY CLUB LA MER 5 UALL 3578000 5295000
QEEN ELIZABETH ELIT SUIT 5 UALL 2820000 3515000
KERVANSARAY KUNDU 5 UALL 3753000 4905000
KERVANSARAY LARA
5
UALL
3905000 5145000
PORTO BELLO 5 ALL 3688000 4815000
RIXOS DOWNTOWN 5 BB 3578000 5080000
SEA LIFE FAMILY RESORT 5 ALL 3730000 4880000
WOW KREMLIN
5
UALL
4665000 6270000
WOW TOPKAPI 5 UALL 4665000 6270000
ORANGE COUNTRY RESORT 5 UALL 3730000 6010000
SPICE HOTEL & SPA
5
UALL 4448000 5945000
CRYSTAL FAMILY
5
ALL
4013000 5295000
IC GREEN PALACE
5
ALL
4643000 6880000
VOYAGE BELEK 5 UALL 5403000 8575000
ROYAL HOLLIDAY
5
UALL
4990000 6770000
ROYAL ADAM&EVE 5 UALL 5098000 6925000
ROYAL DRAGON
5
UALL
6728000 9375000


 

 

تور آنتالیا 6شب و 7روز                                                                                تور آنتالیا با پرواز اطلس جت
تاریخ رفت : 24 تیرماه 94
تور آنتالیا : بليط رفت و برگشت اطلس جت، 6شب اقامت درهتل با خدمات مربوطه -ترانسفر فرودگاهی، راهنما ،بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
IKON HOTEL 3 ALL 2130000 2370000
HIMEROS BEACH 4 ALL 2395000 2500000
NAZAR BEACH 5 UALL 2840000 2900000
MEDER RESORT 5 ALL 3080000 3670000
OZKAYMAK FAELZ 5 UALL 3150000 4100000
DAIMA RESORT 5 UALL 3240000 3970000
LARA FAMILI 5 UALL 3535000 4345000
GRAND PARK LARA 5 UALL 3600000 4630000
FAME RESIDENCE LARA 5 UALL 4040000 5330000
KERVANSARAY KUNDO 5 UALL 4090000 5180000
ORANGE COUNTY
5
UALL 4090000 5180000
BOTANIC EXCLUSIVE
5
UALL 4230000 5380000
KERVANSARAY LARA
5
UALL 4250000 5420000
VENEZLA PALACE
5
UALL 4310000 5520000
MIRACLE 5 UALL 4380000 5620000
BARUT LARA
5
UALL 4495000 5780000
ROYAL HOLIDAY & WINGS 5 UALL 5320000 7030000
VOYAGE BELEK 5 UALL 5370000 7090000
RIXOS SUNGAT
5
UALL 5695000 8840000
ELA QUALITY(SEA VIEW)
5
UALL 5695000 7690000
TITANIC DELUXE BELEK 5 UALL 5995000 8130000
CORENELIA DIAMOND
5
UALL 6650000 9100000
RIXOS PRIMUM 5 UALL 7595000 12870000
MAXX ROYAL 5  UALL 10050000 14200000


 

 

تور آنتالیا 6شب و 7روز                                                                                تور آنتالیا با پرواز اطلس جت
تاریخ رفت : 25 تیرماه 94
تور آنتالیا : بليط رفت و برگشت اطلس جت، 6شب اقامت درهتل با خدمات مربوطه -ترانسفر فرودگاهی، راهنما ،بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
IKON HOTEL 3 ALL 2180000 2420000
HIMEROS BEACH 4 ALL 2145000 2550000
NAZAR BEACH 5 UALL 2890000 2950000
MEDER RESORT 5 ALL 3130000 3720000
OZKAYMAK FAELZ 5 UALL 3210000 4150000
DAIMA RESORT 5 UALL 3290000 3820000
LARA FAMILI 5 UALL 3585000 4395000
GRAND PARK LARA 5 UALL 3650000 4680000
FAME RESIDENCE LARA 5 UALL 4090000 5430000
KERVANSARAY KUNDO 5 UALL 4110000 5230000
ORANGE COUNTY
5
UALL 4110000 5230000
BOTANIC EXCLUSIVE
5
UALL 4280000 5430000
KERVANSARAY LARA
5
UALL 4300000 5470000
VENEZLA PALACE
5
UALL 4360000 5570000
MIRACLE 5 UALL 4430000 5670000
BARUT LARA
5
UALL 4515000 5830000
ROYAL HOLIDAY & WINGS 5 UALL 5370000 7080000
VOYAGE BELEK 5 UALL 5420000 7110000
RIXOS SUNGAT
5
UALL 574000 8890000
ELA QUALITY(SEA VIEW)
5
UALL 5745000 7710000
TITANIC DELUXE BELEK 5 UALL 6105000 8180000
CORENELIA DIAMOND
5
UALL 6700000 9150000
RIXOS PRIMUM 5 UALL 7615000 12920000
MAXX ROYAL 5  UALL 10050000 14700000


 

 

تور آنتالیا 6شب و 7روز                                                                                تور آنتالیا با پرواز اطلس جت
تاریخ رفت : 26 تیرماه 94
تور آنتالیا : بليط رفت و برگشت اطلس جت، 6شب اقامت درهتل با خدمات مربوطه -ترانسفر فرودگاهی، راهنما ،بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
   هرنفردر اتاق 2تخته   
1نفردر1اتاق
IKON HOTEL 3 ALL 2230000 2470000
HIMEROS BEACH 4 ALL 2495000 2600000
NAZAR BEACH 5 UALL 2840000 2900000
MEDER RESORT 5 ALL 3080000 3670000
OZKAYMAK FAELZ 5 UALL 3250000 4200000
DAIMA RESORT 5 UALL 3340000 4070000
LARA FAMILI 5 UALL 3635000 4445000
GRAND PARK LARA 5 UALL 3700000 4730000
FAME RESIDENCE LARA 5 UALL 4140000 5430000
KERVANSARAY KUNDO 5 UALL 4190000 5280000
ORANGE COUNTY
5
UALL 4190000 5280000
BOTANIC EXCLUSIVE
5
UALL 4330000 5480000
KERVANSARAY LARA
5
UALL 4350000 5520000
VENEZLA PALACE
5
UALL 4310000 5520000
MIRACLE 5 UALL 4380000 5620000
BARUT LARA
5
UALL 4595000 5880000
ROYAL HOLIDAY & WINGS 5 UALL 5420000 7130000
VOYAGE BELEK 5 UALL 5470000 7190000
RIXOS SUNGAT
5
UALL 5795000 8940000
ELA QUALITY(SEA VIEW)
5
UALL 5795000 7790000
TITANIC DELUXE BELEK 5 UALL 6095000 8230000
CORENELIA DIAMOND
5
UALL 6750000 9200000
RIXOS PRIMUM 5 UALL 7695000 13870000
MAXX ROYAL 5  UALL 11050000 15200000


 

 

 
 
خدمات هتلهای تركیه در تور آنتالیا
BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام  ALL: صبحانه،نهار،شام،نوشيدنی  U.ALL: صبحانه،نهار، شام، نوشيدنی