تور نمایشگاه گوانگجو  با پرواز ماهان
تور نمایشگاه پاییزه گوانجو 1395
 تور گوانجو : بلیط رفت و برگشت ماهان به گوانجو، اقامت در هتلهای 4و5 ستاره با صبحانه، ویزای انفرادی چین، ترانسفر فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاه ، راهنمای فارسی زبان ، گشت بانهار در شنزن(برای تورهای شنزن)
فاز تاریخ پرواز هتل اقامت برنامه سفر هرنفر دوتخته یک نفر
1 15 مهر - 26 مهر CAVAN *5 10 شب 10 شب گوانجو 4950000 6250000
1 15 مهر - 26 مهر IMPERIAL TRADERS  *4 10 شب 10 شب گوانجو 5200000 6600000
1 15 مهر - 26 مهر CENTURY PLAZA *4
IMPERIAL TRADERS  *4
10 شب 3 شب شنزن
10 شب گوانجو
5400000 6800000
1 18 مهر - 26 مهر CAVAN *5 7 شب 7 شب گوانجو 4800000 5850000
1 18 مهر - 26 مهر IMPERIAL TRADERS *4 7 شب 7 شب گوانجو 5000000 6100000
1 20 مهر - 28 مهر IMPERIAL TRADERS  *4 7 شب 7 شب گوانجو 5950000 6950000
1 20 مهر - 28 مهر CENTURY PLAZA *4
IMPERIAL TRADERS  *4
7 شب 2 شب شنزن
5 شب گوانجو
6300000 7350000
1 20 مهر - 28 مهر VAPERS (APT)  *5 7 شب 7 شب گوانجو 6500000 7950000
1 20 مهر - 28 مهر CROWNE PLAZA  *5
VAPERS (APT)  *5
7 شب 2 شب شنزن
5 شب گوانجو
7100000 8750000
1 21 مهر - 29 مهر IMPERIAL TRADERS  *4 7 شب 7 شب گوانجو 6950000 7990000
1 21 مهر - 29 مهر CAVAN *5 7 شب 7 شب گوانجو 6950000 8100000
1 21 مهر - 29 مهر DONG FANG *5 7 شب 7 شب گوانجو 7350000 8800000
1 21 مهر -29مهر VAPERS (APT)  *5 7 شب 7 شب گوانجو 7550000 9100000
1 22 مهر - 30 مهر IMPERIAL TRADERS  *4 7 شب 7 شب گوانجو 7100000 8250000
1 22 مهر - 30 مهر CAVAN *5 7 شب 7 شب گوانجو 7100000 8150000
1 22 مهر - 30 مهر VAPERS (APT)  *5 7 شب 7 شب گوانجو 7650000 9200000
2+1 25 مهر - 7 آبان IMPERIAL TRADERS  *4 11 شب 11 شب گوانجو 6450000 7100000
2+1 25 مهر - 7 آبان IMPERIAL TRADERS  *4
YIJIA INTERNATIONAL  *4
IMPERIAL TRADERS *4
11 شب 3 شب گوانجو
2 شب شنزن
6 شب گوانجو
6850000 8450000
2+1 25 مهر - 7 آبان CAVAN *5 11 شب 11شب گوانجو 6450000 8100000
2+1 25 مهر - 7 آبان DANG FANG *5 11 شب 11 شب گوانجو 6950000 9100000
2+1 25 مهر - 7 آبان CAVAN*5
CROWNE PLAZA*5
CAVAN *5
11 شب 3 شب گوانجو
2 شب شنزن
6 شب گوانجو
7250000 9100000
2+1 25 مهر - 7 آبان VAPERS (APT)  *5 11 شب 11 شب گوانجو 7350000 9850000
2 27 مهر - 5 آبان IMPERIAL TRADERS *4 7 شب 7 شب گوانجو 5500000 6700000
2 27 مهر - 5 آبان CENTURY PLAZA *4
IMPERIAL TRADERS *4
7 شب 2 شب شنزن
5 شب گوانجو
5750000 6900000
2 27 مهر -5 آبان CAVAN *5 7 شب 7 شب گوانجو 5500000 6700000
2 28 مهر - 6آبان CAVAN *5 7 شب 7 شب گوانجو 5650000 6800000
2 28 مهر - 6آبان DANG FANG *5 7 شب 7 شب گوانجو 5900000 7300000
2 28 مهر - 6آبان VAPERS (APT)  *5 7 شب 7 شب گوانجو 6150000 7800000
2 29 مهر - 7آبان IMPERIAL TRADERS *4 7 شب 7 شب گوانجو 5650000 6800000
2 29 مهر - 7آبان CAVAN *5 7 شب 7 شب گوانجو 5650000 7100000
2 29 مهر -7آبان VAPERS (APT)  *5 7 شب 7 شب گوانجو 6150000 7800000
2+3 2آبان  - 12 آبان CAVAN *5 9 شب 9 شب گوانجو 5700000 6850000
2+3 2آبان  - 12 آبان IMPERIAL TRADERS  *4 9 شب 9 شب گوانجو 5800000 6950000
2+3 2آبان  - 12 آبان IMPERIAL TRADERS  *4
YIJIA INTERNATIONAL  *4
IMPERIAL TRADERS *4
9 شب 4 شب گوانجو
  2 شب شنزن
3 شب گوانجو
6200000 7600000
2+3 2آبان  - 12 آبان CAVAN *5
CROWNE PLAZA  *5
CAVAN *5
9 شب 4 شب گوانجو
  2 شب شنزن
3 شب گوانجو
6500000 7950000
2+3 4 آبان  - 14 آبان CAVAN *5 9 شب 9 شب گوانجو 5500000 6600000
2+3 4 آبان  - 14 آبان IMPERIAL TRADERS *4 9 شب 9 شب گوانجو 5800000 7200000
2+3 4 آبان  - 14 آبان IMPERIAL TRADERS  *4
YIJIA INTERNATIONAL  *4
IMPERIAL TRADERS *4
9 شب 2 شب گوانجو
  2 شب شنزن
5 شب گوانجو
6200000 7100000
2+3 4 آبان  - 14 آبان VAPERS (APT)  *5 9 شب 9 شب گوانجو 6300000 8200000
3 5 آبان  - 17 آبان CAVAN *5 11شب 11 شب گوانجو 5000000 6100000
3 5 آبان  - 17 آبان IMPERIAL TRADERS *4 11شب 11 شب گوانجو 5200000 6500000
3 5 آبان  - 17 آبان YIJIA INTERNATIONAL  *4
IMPERIAL TRADERS *4
11شب 2 شب شنزن
9 شب گوانجو
5750000 7200000
3 5 آبان  - 17 آبان VAPERS (APT)  *5 11شب 11 شب گوانجو 6000000 8200000
3 6 آبان  - 14 آبان IMPERIAL TRADERS *4  7 شب 7 شب گوانجو 4800000 5600000
3 6 آبان  - 14 آبان DANG FANG *5 7 شب 7 شب گوانجو 5100000 6400000
3 6 آبان  - 14 آبان YIJIA INTERNATIONAL  *4
IMPERIAL TRADERS *4
7 شب 2 شب شنزن
5 شب گوانجو
5200000 6200000
  6 آبان  - 14 آبان VAPERS (APT)  *5 7 شب 7 شب گوانجو 5450000 6900000
3 9 آبان  - 17 آبان CAVAN *5 7 شب 7 شب گوانجو 4800000 5500000
3 9 آبان  - 17 آبان IMPERIAL TRADERS *4 7 شب 7 شب گوانجو 5000000 5800000
3 9 آبان  - 17 آبان VAPERS (APT)  *5 7 شب 7 شب گوانجو 5100000 6400000
3 9 آبان  - 17 آبان IMPERIAL TRADERS *4
YIJIA INTERNATIONAL  *4
7 شب 5 شب گوانجو
2 شب شنزن
5200000 6100000 

 

تور نمایشگاه گوانجو ، تور نمایشگاه گوانجو ، قیمت تور نمایشگاه گوانجو ، قیمت تورهای نمایشگاه گوانگجو ، تور نمایشگاه گوانگجو ، قیمت تور نمایشگاه گوانجو

بالاي صفحه