نمایشگاه بعدی گوانجو در پاییز سال 93 انجام خواهد شد.
جهت اطلاع از قیمتها از اواخر مرداد به سایت مراجعه نمایید. 

تور نمایشگاه گوانجو ، تور نمایشگاه گوانجو ، قیمت تور نمایشگاه گوانجو ، قیمت تورهای نمایشگاه گوانگجو ، تور نمایشگاه گوانگجو ، قیمت تور نمایشگاه گوانجو

بالاي صفحه