تور گوا

تور بمبئی و گوا هند

3شب بمبئی + 4شب گوا
اعتبار تا 27 بهمن
خدمات تور بمبئی و گوا هند: بلیط رفت و برگشت ، 7شب اقامت در هتل گوا و بمبئی، ترانسفر فرودگاهی، بلیط پرواز داخلی بین بمبئی و گوا، بیمه مسافرتی ، تور لیدر فارسی زبان در بمبئی و گوا ، یک گشت در بمبئی و یک گشت در گوا
هتل بمبئی   هتل گوا   هرنفر در اتاق دوتخته یک نفر
THE EMERALD 4/BB LA-GULL`S COURT 3/BB 2716000 3516000
THE EMERALD 4/BB NAGOA GRANDE 4/BB 2876000 3756000
THE EMERALD 4/BB SUN VILLAGE 4/BB 2956000 3836000
THE EMERALD 4/BB IBIS STYLE GOA 3/BB 3036000 4076000
THE EMERALD 4/BB SANDALWOOD GOA 4/BB 3036000 4236000
THE LEELA MUMBAI 5/BB ITC FORTUNE REGINA 5/BB 3596000 5116000
THE LEELA MUMBAI 5/BB COUNTRY INN SUITE 5/BB 3596000 5196000
THE LEELA MUMBAI 5/BB RESORT RIO GOA 5/BB 3676000 5436000
THE LEELA MUMBAI 5/BB HARD ROCK 5/BB 3756000 5276000
THE LEELA MUMBAI 5/BB CIDADE DE GOA 5/BB 3996000 5836000
THE LEELA MUMBAI 5/BB ZURI WHITE SAND 5/BB 3996000 5836000
THE LEELA MUMBAI 5/BB LE MERIDIEN GOA 5/BB 4076000 5996000
THE LEELA MUMBAI 5/BB GRAND HYATT 5/BB 4396000 6396000

تور بمبئی و گوا هند

3شب بمبئی +4شب گوا
اعتبارقیمت برای رفت تا 27بهمن
خدمات تور بمبئی و گوا هند: بلیط رفت و برگشت ، 7شب اقامت در هتل گوا و بمبئی، ترانسفر فرودگاهی، بلیط پرواز داخلی بین بمبئی و گوا، بیمه مسافرتی ، تور لیدر فارسی زبان در بمبئی و گوا ، یک گشت در بمبئی و یک گشت در گوا
هتل بمبئی   هتل گوا   هرنفر در اتاق دوتخته یک نفر
THE EMERALD 4/BB LA-GULL`S COURT 3/ALL 2876000 3836000
THE EMERALD 4/BB NAGOA GRANDE 4/ALL 3196000 4396000
THE EMERALD 4/BB SUN VILLAGE 4/ALL 3276000 4476000
THE EMERALD 4/BB IBIS STYLE GOA 3/ALL 3276000 4476000
THE EMERALD 4/BB SANDALWOOD GOA 4/ALL 3356000 4556000
THE LEELA MUMBAI 5/BB ITC FORTUNE REGINA 5/ALL 3676000 5516000
THE LEELA MUMBAI 5/BB RESORT RIO GOA 5/ALL 4156000 6076000
THE LEELA MUMBAI 5/BB HARD ROCK 5/ALL 4396000 5916000
THE LEELA MUMBAI 5/BB CIDADE DE GOA 5/ALL 4476000 6396000
تور بمبئی و گوا هند

3شب بمبئی + 4شب گوا
اعتبار  از 1 اسفند تا22اسفند
خدمات تور بمبئی و گوا هند: بلیط رفت و برگشت ، 7شب اقامت در هتل گوا و بمبئی، ترانسفر فرودگاهی، بلیط پرواز داخلی بین بمبئی و گوا، بیمه مسافرتی ، تور لیدر فارسی زبان در بمبئی و گوا ، یک گشت در بمبئی و یک گشت در گوا
هتل بمبئی   هتل گوا   هرنفر در اتاق دوتخته یک نفر
THE EMERALD 4/BB LA-GULL`S COURT 3/BB 3395000 4395000
THE EMERALD 4/BB NAGOA GRANDE 4/BB 3595000 4695000
THE EMERALD 4/BB SUN VILLAGE 4/BB 3695000 4795000
THE EMERALD 4/BB IBIS STYLE GOA 3/BB 3795000 5095000
THE EMERALD 4/BB SANDALWOOD GOA 4/BB 3795000 5295000
THE LEELA MUMBAI 5/BB ITC FORTUNE REGINA 5/BB 4495000 6395000
THE LEELA MUMBAI 5/BB COUNTRY INN SUITE 5/BB 4495000 6495000
THE LEELA MUMBAI 5/BB RESORT RIO GOA 5/BB 4595000 6795000
THE LEELA MUMBAI 5/BB HARD ROCK 5/BB 4695000 6595000
THE LEELA MUMBAI 5/BB CIDADE DE GOA 5/BB 4995000 7295000
THE LEELA MUMBAI 5/BB ZURI WHITE SAND 5/BB 4995000 7295000
THE LEELA MUMBAI 5/BB LE MERIDIEN GOA 5/BB 5095000 7495000
THE LEELA MUMBAI 5/BB GRAND HYATT 5/BB 5495000 7995000

تور بمبئی و گوا هند

3شب بمبئی +4شب گوا
از 1اسفند تا 22اسفند
خدمات تور بمبئی و گوا هند: بلیط رفت و برگشت ، 7شب اقامت در هتل گوا و بمبئی، ترانسفر فرودگاهی، بلیط پرواز داخلی بین بمبئی و گوا، بیمه مسافرتی ، تور لیدر فارسی زبان در بمبئی و گوا ، یک گشت در بمبئی و یک گشت در گوا
هتل بمبئی   هتل گوا   هرنفر در اتاق دوتخته یک نفر
THE EMERALD 4/BB LA-GULL`S COURT 3/ALL 3595000 4795000
THE EMERALD 4/BB NAGOA GRANDE 4/ALL 3995000 5495000
THE EMERALD 4/BB SUN VILLAGE 4/ALL 4095000 5595000
THE EMERALD 4/BB IBIS STYLE GOA 3/ALL 4095000 5595000
THE EMERALD 4/BB SANDALWOOD GOA 4/ALL 4195000 5695000
THE LEELA MUMBAI 5/BB ITC FORTUNE REGINA 5/ALL 4595000 6895000
THE LEELA MUMBAI 5/BB RESORT RIO GOA 5/ALL 5195000 7595000
THE LEELA MUMBAI 5/BB HARD ROCK 5/ALL 5495000 7395000
THE LEELA MUMBAI 5/BB CIDADE DE GOA 5/ALL 5595000 7995000
تور گوا نوروز97

 گوا نوروز - تور 7شب گوا نوروز 97
تاریخ اعتبار گوا نوروز از 25 اسفند تا 6 فروردین
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ماهان به گوا - ترانسفر فرودگاهی در گوا - 7 شب اقامت در هتل گوا با خدمات مربوطه - گشت -راهنماي فارسی، بیمه مسافرتی
هتل گوا
درجه
 خدمات
قیمت گوا نوروز
هرنفر
در اتاق دو تخته
قیمت گوا نوروز
هرنفر سينگل
LA GULLS COURT 3 BB 4195000 4795000
NA GOA GRAND
4
BB
4595000 5595000
SUN VILLAGE
4
BB
4595000 5595000
IBIS STYLE 3 BB 4695000 5795000
SANDALWOOD (DLX COMPACT ROOM) 4 BB 4895000 6095000
SANDALWOOD(DLX PREMIER ROOM) 4 BB 5095000 6595000
ITC FORTUNE REGINA 5 BB 5395000 7195000
PARK REGIS GOA 5 BB 5495000 7395000
COUNTRY INN & SUITES 5 BB 5495000 7395000
HARD ROCK 5 BB 5595000 7495000
DOUBLE TREE BY HILTON 5 BB 5695000 7795000
RESORT RIO (COZY ROOM) 5 BB 5795000 7895000
RESORT RIO (LUXURY ROOM) 5 BB 5995000 8195000
NOVOTEL SHREM 5 BB 6095000 8495000
NOVOTEL RESORT&SPA 5 BB 6195000 8795000
CIDADE DE GOA 5 BB 6295000 8895000
LE MERIDIEN GOA 5 BB 6495000 9195000
ZURI WHITE SAND 5 BB 6695000 9495000
GRAND HYATT 5 BB 7095000 10495000
MARRIOTT GOA 5 BB 7295000 10795000
PARK HYATT GOA 5 BB 8295000 12995000
W HOTEL GOA 5 BB 8495000 12995000
 

تور گوا نوروز97

 گوا نوروز - تور 7شب گوا نوروز 97
تاریخ اعتبار گوا نوروز از 25 اسفند تا 6 فروردین
 با خدمات ALL
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ماهان به گوا - ترانسفر فرودگاهی در گوا - 7 شب اقامت در هتل گوا با خدمات مربوطه - گشت -راهنماي فارسی، بیمه مسافرتی
هتل گوا نوروز
درجه
 خدمات
قیمت گوا نوروز
هرنفر
در اتاق دو تخته
قیمت گوا نوروز
هرنفر سينگل
LA GULLS COURT 3 ALL 4695000 5995000
SUN VILLAGE
4 ALL 5195000 6295000
IBIS STYLE
4 ALL 5395000 6995000
NA GOA GRAND 3 ALL 5395000 7295000
SANDALWOOD (DLX COMPACT ROOM) 4 ALL 5695000 7195000
ITC FORTUNE REGINA 4 ALL 5695000 7595000
SANDALWOOD((DLX PREMIER ROOM)) 5 ALL 5895000 7695000
COUNTRY INN & SUITES 5 ALL 6295000 8995000
RESORT RIO(COZY ROOM) 5 ALL 6595000 9295000
DOUBLE TREE BY HILTON 5 ALL 6695000 9595000
PARK REGIS GOA 5 ALL 6795000 8995000
RESORT RIO (LUXURY ROOM) 5 ALL 6895000 9595000
HARD ROCK GOA 5 ALL 7195000 8995000
NOVOTEL SHREM 5 ALL 7295000 10895000
NOVOTEL RESORT&SPA 5 ALL 7395000 11095000
ZURI WHITE SAND 5 ALL 7495000 11295000
CIDADE DE GOA 5 ALL 7595000 10195000
LE MERIDIEN 5 ALL 7795000 10995000
MARRIOTT GOA 5 ALL 8495000 12495000
GRAND HYATT 5 FB 8995000 12595000