تور گوا نوروز - تور 7شب گوا نوروز 94
تاريخ رفت 8  فروردين ماه 94
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ماهان - ترانسفر فرودگاهي - 7 شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه - گشت -راهنماي فارسی، بیمه
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
SUN VILLAGE
4
BB
2995000
3695000
SUN VILLAGE
4
ALL
3195000
4495000
SANDALWOOD (DELUX PREMIER) 4 BB 3195000 4095000
SANDALWOOD (DELUX PREMIER) 4 ALL 3695000 4995000
SANDALWOOD (1 BEDROOM SUITE) 4 BB 3295000 4195000
SANDALWOOD (1 BEDROOM SUITE) 4 ALL 3795000 5295000
NORTH 16 5 BB 3495000 4495000
NORTH 16 5 ALL 3995000 5695000
RESORT RIO (COZY ROOM) 5 BB 3695000 4695000
RESORT RIO (COZY ROOM) 5 ALL 4495000 6695000
COUNTRY INN & SUITE 5 BB 3695000 4695000
COUNTRY INN & SUITE 5 ALL 4195000 5095000
O HOTEL (COURTYARD ROOM) 5 BB 3795000 5599000
RESORT RIO (DELUXE) 5 BB 3895000 5295000
RESORT RIO (DELUXE) 5 ALL 4695000 7095000
RADISON BLU 5 BB 3995000 5495000
RADISON BLU 5 ALL 4595000 6995000
O HOTEL ( DELUXE) 5 BB 4095000 5695000
GRAND MERCURE 5 BB 4095000 5695000
GRAND MERCURE 5 ALL 4895000 7295000
CIDADE DE GOA 5 BB 4195000 5995000
CIDADE DE GOA 5 ALL 4795000 7195000
KENILWORTH GOA 5 BB 4295000 6195000
KENILWORTH GOA 5 ALL 5295000 7695000
ZURI WHITE SAND 5 BB 4395000 6295000
ZURI WHITE SAND 5 ALL 4995000 7395000
ALILA DIWA GOA 5 BB 4495000 6495000
ALILA DIWA GOA 5 ALL 5195000 7495000
MARRIOT GOA 5 BB 4695000 6695000
MARRIOT GOA 5 ALL 5695000 8195000
GRAND HYATT 5 BB 4995000 6995000
PARK HYATT GOA 5 BB 5195000 7195000
 

 تور گوا نوروز - تور 7شب گوا نوروز 94
تاريخ رفت 27 اسفند و 1 و5  فروردين ماه 94
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ماهان - ترانسفر فرودگاهي - 7 شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه -  گشت -راهنماي فارسی ، بیمه مسافرتی
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
SUN VILLAGE
4
BB
3295000
3995000
SUN VILLAGE
4
ALL
3495000
4795000
SANDALWOOD (DELUX PREMIER) 4 BB 3495000 4395000
SANDALWOOD (DELUX PREMIER) 4 ALL 3995000 5295000
SANDALWOOD (1 BEDROOM SUITE) 4 BB 3595000 4495000
SANDALWOOD (1 BEDROOM SUITE) 4 ALL 4095000 5595000
NORTH 16 5 BB 3795000 4795000
NORTH 16 5 ALL 4295000 5995000
RESORT RIO (COZY ROOM) 5 BB 3995000 4995000
RESORT RIO (COZY ROOM) 5 ALL 4795000 6995000
COUNTRY INN & SUITE 5 BB 3995000 4995000
COUNTRY INN & SUITE 5 ALL 4495000 5395000
O HOTEL (COURTYARD ROOM) 5 BB 4095000 5899000
RESORT RIO (DELUXE) 5 BB 4195000 5595000
RESORT RIO (DELUXE) 5 ALL 4995000 7395000
RADISON BLU 5 BB 4295000 5795000
RADISON BLU 5 ALL 4895000 7295000
O HOTEL ( DELUXE) 5 BB 4395000 5995000
GRAND MERCURE 5 BB 4395000 5995000
GRAND MERCURE 5 ALL 5195000 7595000
CIDADE DE GOA 5 BB 4495000 6295000
CIDADE DE GOA 5 ALL 5095000 7495000
KENILWORTH GOA 5 BB 4595000 6495000
KENILWORTH GOA 5 ALL 5595000 7995000
ZURI WHITE SAND 5 BB 4695000 6595000
ZURI WHITE SAND 5 ALL 5295000 7695000
ALILA DIWA GOA 5 BB 4795000 6795000
ALILA DIWA GOA 5 ALL 5495000 7795000
MARRIOT GOA 5 BB 4995000 6995000
MARRIOT GOA 5 ALL 5995000 8495000
GRAND HYATT 5 BB 5295000 7295000
PARK HYATT GOA 5 BB 5495000 7495000
 
 
تور هند  تور گوا نوروز 94
7شب
تور گوا: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ايران اير،بليط داخلی بمبئي-گوا و بالعکس، ويزای توريستي، ترانسفر فرودگاهی، راهنما، 7 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه - یک گشت شهری
بابت بيمه سامان مبلغ 47000 تومان به مبالغ ذيل اضافه ميگردد.(افراد بالاي 60 سال بيشتر ميباشد)
هتل
درجه
خدمات
هرنفر
در اتاق دو تخته
یک نفر

SANDALWOOD

4

 BB

3390000

4290000

ALL

4110000

5650000

SUNVILLAGE
4

 BB

3470000
4470000
ALL
3870000

5130000

COUNTRY INN & SUITE

5

BB

4010000

5350000

ALL

4770000

6910000

THE O HOTEL GOA 5 BB 4060000 5600000

RESORT RIO

5

BB

4280000

5920000

ALL

4820000

7060000

CIDADE DE GOA 5 BB 4480000 6380000
ALL 5080000 7560000
ZURI WHITE SANDS 5 BB 4600000 6500000
ALL 5040000 7380000
RADISSON BLUE 5 BB 5030000 7410000
ALL 6010000 9350000
RAMADA CARAVELA BEACH 5 BB 5120000 7440000
GRAND HYAT 5 BB 5300000 7940000
 
- توضيحات خدمات : BB : فقط صبحانه      ALL : صبحانه ، نهار ، شام ، نوشيدني


گشتها:
گوا: بازدید از تپه های آلتیمو، گشت روی رودخانه ماندوی، بندر طبیعی مارمگوا

  

تور هند 2شب بمبئی + 5 شب گوا نوروز 94
 
 
تور هند تور بمبئی گوا نوروز  : بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ايران اير،بليط داخلي بمبئي-گوا و بالعکس، ويزاي توريستي، ترانسفر فرودگاهي،راهنما، 7 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه - یک گشت شهری
بابت بيمه سامان مبلغ 47000 تومان به مبالغ ذيل اضافه ميگردد.(افراد بالاي 60 سال بيشتر ميباشد)
هتل
درجه
خدمات
هرنفر
در اتاق دو تخته
یک نفر
THE EMERALD

4

بمبئي و گوا : BB

3550000

4590000

SANDAL WOOD

بمبئي :BB گوا : ALL

3990000

5030000

THE EMERALD
4

بمبئي و گوا : BB

3590000
4630000
SUN VILLAGE
بمبئي : BB گوا : ALL
3990000

5030000

THE LALIT

5

بمبئي و گوا :BB

4090000

5550000

COUNTRY INN & SUITE

بمبئي : BB گوا : ALL

4530000

5990000

THE LALIT

5

بمبئي و گوا: BB

4220000

5820000
GRAND MERCURE GOA
THE LALIT 5 بمبئی : BB گوا: BB 4300000 5940000
RESORT RIO بمبئی : BB گوا :ALL 4760000 6400000
THE LALIT 5 بمبئی :BB گوا: BB 4330000 6130000
CIDADE DE GOA بمبئی : BB گوا:ALL 4790000 6590000
THE LALIT 5 بمبئی:BB گوا:BB 4490000 6170000
ZURI WHITE SANDS بمبئی : BB گوا: ALL 4890000 6570000
THE LALIT 5 بمبئی :BB گوا: BB 4820000 6880000
RAMADA CARAVELA
THE LALIT 5 بمبئی : BB گوا :BB 4990000 7190000
GRAND HYATT
 
- توضيحات خدمات : BB : فقط صبحانه      ALL : صبحانه ، نهار ، شام ، نوشيدني


گشتها:
بمبئی: بازدید از باغ معلق، مسجد حاجی علی، بازار، دروازه هند ، خیابان مارین درایو
گوا: بازدید از تپه های آلتیمو، گشت روی رودخانه ماندوی، بندر طبیعی مارمگوا

 
تور هند نوروز - تور 3 شب دهلی + 2 شب آگرا + 2 شب جيپور نوروز 94   (تور 7شب)
رفت 27 و 28 اسفندماه و 5 و 6 فروردین ماه 94
 تور نوروز  دهلي آگرا جيپور هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ماهان - ترانسفر فرودگاهی - 7 شب اقامت در هتل با صبحانه - 3 گشت متنوع همراه 3وعده غذا
هتل
درجه هتل
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
HYATT REGENCY
JAYPEE PALACE
MARRIOT JAIPUR
5
3995000
4995000


 

تور هند نوروز - تور دهلی آگرا جيپور نوروز 94   (تور 7شب)
رفت 26 و 29 اسفندماه و 4و7 فروردین ماه 94
تور نوروز  دهلي آگرا جيپور هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ماهان - ترانسفر فرودگاهی - 7 شب اقامت در هتل با صبحانه - 3 گشت متنوع همراه 3وعده غذا
هتل
درجه هتل
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
KEMPINSKI AMBIENCE
JAYPEE PALACE
FAIRMONT
5
3995000
4995000