نرخ ویژه گوا
 تور گوا نوروز - تور 7شب گوا نوروز 95
تاريخ رفت  28 و 29 اسفند ماه و 1 و 6و7و8 فروردین
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ماهان - ترانسفر فرودگاهي - 7 شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه - گشت -راهنماي فارسی، بیمه
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
NAGOA GRAND
4
BB
3395000
4195000
SUN VILLAGE
4
BB
3495000
4295000
SANDALWOOD (DLX COMPACT ROOM) 4 BB 3545000 4495000
SANDALWOOD (DLX PREMIER ROOM) 4 BB 3595000 4595000
FOURTUN REGINA 5 BB 3695000 4795000
SANDALWOOD(ONE BEDROOM SUITE) 4 BB 3795000 4995000
HAYATT PLACE 5 BB 3895000 5495000
COUNTRY INN 5 BB 3995000 5595000
RESORT RIO (COZY ROOM) 5 BB 4095000 5695000
THE O HOTEL(COURTYARD ROOM) 5 BB 4195000 5795000
RESORT RIO(LUXERY DLX ROOM) 5 BB 4295000 5895000
NOVOTEL GOA SHERM (COZY ROOM) 5 BB 4395000 5995000
GRAND MERCURE 5 BB 4495000 6195000
THE O HOTEL(DLX ROOM) 5 BB 4595000 6295000
CIDADE DE GOA 5 BB 4695000 6495000
RADISSON BLU CAVALOSIM 5 BB 4795000 6595000
ZURI WHITE SANDS 5 BB 4895000 6695000
KENILWORTH GOA 5 BB 4995000 6795000
GRAND HAYATT(GRAND ROOM) 5 BB 5295000 689500
MARRIOTT GOA 5 BB 5495000 6995000
 

نرخ وِیژه گوا
 تور گوا نوروز - تور 7شب گوا نوروز 95
تاريخ رفت  28 و 29 اسفند ماه و 1 و 6و7و8 فروردین
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی - 7 شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه - گشت -راهنماي فارسی، بیمه
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
SUN VILLAGE
4
ALL
3795000
4795000
NAGAO GRAND STAR
4
ALL
3895000
5095000
SANDALWOOD (COMPACT ROOM) 4 ALL 3995000 5195000
SANDALWOOD (PREMIER ROOM) 4 ALL 4095000 5295000
SANDALWOOD (1 BED SUITE) 4 ALL 4195000 5395000
FURTUNE REGINA 5 ALL 4295000 5795000
COUNTRY INN 5 ALL 4595000 6395000
RESORT RIO (COZY ROOM) 5 ALL 4795000 6595000
RESORT RIO (LUXERY ROOM) 5 ALL 4995000 6795000
RADISSON BLU CAVALOSIM 5 ALL 5195000 6995000
CIDADE DE GOA 5 ALL 5295000 7495000
ZURI WHITE SANDS 5 ALL 5495000 7795000
NOVOTEL GOA SHREM 5 ALL 5595000 7995000
GRAND MERCURE 5 ALL 5795000 7795000
MARRIOTT GOA 5 ALL 5995000 8495000
 

نرخ ویژه گوا
 تور گوا نوروز - تور 7شب گوا نوروز 95
تاريخ رفت 25 و28اسفند ماه و3و 6و10 فروردین
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ایران ایر - پرواز داخلی بمبئی -گوا-بمبئی -ترانسفر فرودگاهي - 7 شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه - یک گشت شهری -راهنماي فارسی، بیمه-ویزای توریستی
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
SUN VILLAGE
4 ALL 4401000 5721000
SANDALWOOD (PREMIER ROOM)
4 ALL 4601000 6141000
RESORT RIO( LUXURY ROOM) 5 ALL 5231000 7251000
RADISSON BLU 5 ALL 5261000 7081000
CIDADE DE GOA 5 ALL 5371000 7651000
ZURI WHITE SANDS 5 ALL 5621000 7561000
 

نرخ ویژه گوا
 تور گوا نوروز - تور 7شب گوا نوروز 95
تاريخ رفت 25 و28اسفند ماه و3و 6و10 فروردین
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ایران ایر - پرواز داخلی بمبئی -گوا-بمبئی -ترانسفر فرودگاهي - 7 شب اقامت در هتل با خدمات صبحانه - یک گشت شهری -راهنماي فارسی، بیمه-ویزای توریستی
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
SUN VILLAGE
4 B.B 3881000 4541000
SANDALWOOD (PREMIER ROOM)
4 B.B 4101000 5141000
O RESORT 5 B.B 4551000 6031000
RESORT RIO( LUXURY ROOM) 5 B.B 4631000 5971000
CIDADE DE GOA 5 B.B 4641000 6121000
ZURI WHITE SANDS 5 B.B 5111000 6521000
GRAND HYATT 5 B.B 5621000 7361000
 

نرخ وِیژه بمبئی و گوا
 تور 2شب بمبئی و 5 شب گوا  نوروز 95
تاريخ رفت  25 و 28 اسفند ماه و 3 و 6و10 فروردین
تور نوروز بمبئی وگوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمایی ایران ایر-پرواز داخلی بمبئی به گوا و بالعکس-  ترانسفر فرودگاهی - 7 شب اقامت در هتل با خدمات صبحانه - گشت -راهنماي فارسی، بیمه - ویزای توریستی
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
THE EMERALD
RADISSON BLU NORTH
4
5
BB 4061000 5001000
THE EMERALD
SANDALWOOD
4
4
BB 4131000 5131000
THE LALIT
RADISSON BLUE
5
5
BB 4601000 6181000
THE LALIT
ZURI WHITE SANDS
5
5
BB 4711000 6351000
THE LALIT
RESORT RIO
5
5
BB 4741000 6481000
THE LALIT
CIDADE DE GOA
5
5
BB 4891000 6611000
 

نرخ وِیژه بمبئی و گوا
 تور 2شب بمبئی و 5 شب گوا  نوروز 95
تاريخ رفت  25 و 28 اسفند ماه و 3 و 6و10 فروردین
تور نوروز بمبئی وگوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمایی ایران ایر-پرواز داخلی بمبئی به گوا و بالعکس-  ترانسفر فرودگاهی - 7 شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه - گشت -راهنماي فارسی، بیمه - ویزای توریستی
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
THE EMERALD
RADISSON BLU NORTH
4
5
BB
ALL
4361000 5301000
THE EMERALD
SANDALWOOD
4
4
BB
ALL
4551000 5551000
THE LALIT
RADISSON BLUE
5
5
BB
ALL
4941000 6521000
THE LALIT
RESORT RIO
5
5
BB
ALL
5191000 6931000
THE LALIT
ZURI WHITE SANDS
5
5
BB
ALL
5261000 6901000
THE LALIT
CIDADE DE GOA
5
5
BB
ALL
5351000 7071000