تور گوا نوروز97

 گوا نوروز - تور 7شب گوا نوروز 97
تاریخ اعتبار گوا نوروز از 25 اسفند تا 6 فروردین
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ماهان به گوا - ترانسفر فرودگاهی در گوا - 7 شب اقامت در هتل گوا با خدمات مربوطه - گشت -راهنماي فارسی، بیمه مسافرتی
هتل گوا
درجه
 خدمات
قیمت گوا نوروز
هرنفر
در اتاق دو تخته
قیمت گوا نوروز
هرنفر سينگل
LA GULLS COURT 3 BB 4195000 4795000
NA GOA GRAND
4
BB
4595000 5595000
SUN VILLAGE
4
BB
4595000 5595000
IBIS STYLE 3 BB 4695000 5795000
SANDALWOOD (DLX COMPACT ROOM) 4 BB 4895000 6095000
SANDALWOOD(DLX PREMIER ROOM) 4 BB 5095000 6595000
ITC FORTUNE REGINA 5 BB 5395000 7195000
PARK REGIS GOA 5 BB 5495000 7395000
COUNTRY INN & SUITES 5 BB 5495000 7395000
HARD ROCK 5 BB 5595000 7495000
DOUBLE TREE BY HILTON 5 BB 5695000 7795000
RESORT RIO (COZY ROOM) 5 BB 5795000 7895000
RESORT RIO (LUXURY ROOM) 5 BB 5995000 8195000
NOVOTEL SHREM 5 BB 6095000 8495000
NOVOTEL RESORT&SPA 5 BB 6195000 8795000
CIDADE DE GOA 5 BB 6295000 8895000
LE MERIDIEN GOA 5 BB 6495000 9195000
ZURI WHITE SAND 5 BB 6695000 9495000
GRAND HYATT 5 BB 7095000 10495000
MARRIOTT GOA 5 BB 7295000 10795000
PARK HYATT GOA 5 BB 8295000 12995000
W HOTEL GOA 5 BB 8495000 12995000
 

تور گوا نوروز97

 گوا نوروز - تور 7شب گوا نوروز 97
تاریخ اعتبار گوا نوروز از 25 اسفند تا 6 فروردین
 با خدمات ALL
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي ماهان به گوا - ترانسفر فرودگاهی در گوا - 7 شب اقامت در هتل گوا با خدمات مربوطه - گشت -راهنماي فارسی، بیمه مسافرتی
هتل گوا نوروز
درجه
 خدمات
قیمت گوا نوروز
هرنفر
در اتاق دو تخته
قیمت گوا نوروز
هرنفر سينگل
LA GULLS COURT 3 ALL 4695000 5995000
SUN VILLAGE
4 ALL 5195000 6295000
IBIS STYLE
4 ALL 5395000 6995000
NA GOA GRAND 3 ALL 5395000 7295000
SANDALWOOD (DLX COMPACT ROOM) 4 ALL 5695000 7195000
ITC FORTUNE REGINA 4 ALL 5695000 7595000
SANDALWOOD((DLX PREMIER ROOM)) 5 ALL 5895000 7695000
COUNTRY INN & SUITES 5 ALL 6295000 8995000
RESORT RIO(COZY ROOM) 5 ALL 6595000 9295000
DOUBLE TREE BY HILTON 5 ALL 6695000 9595000
PARK REGIS GOA 5 ALL 6795000 8995000
RESORT RIO (LUXURY ROOM) 5 ALL 6895000 9595000
HARD ROCK GOA 5 ALL 7195000 8995000
NOVOTEL SHREM 5 ALL 7295000 10895000
NOVOTEL RESORT&SPA 5 ALL 7395000 11095000
ZURI WHITE SAND 5 ALL 7495000 11295000
CIDADE DE GOA 5 ALL 7595000 10195000
LE MERIDIEN 5 ALL 7795000 10995000
MARRIOTT GOA 5 ALL 8495000 12495000
GRAND HYATT 5 FB 8995000 12595000
 

تور گوا نوروز97

 گوا نوروز - تور 7شب گوا نوروز 97
تاریخ رفت 2 و 4 فروردین
تور نوروز گوا هند: بليط رفت و برگشت با هواپيمايي عمان ایر به گوا - ترانسفر فرودگاهی در گوا - 7 شب اقامت در هتل گوا با خدمات مربوطه -یک گشت شهری همراه با تور کشتی برروی رودخانه ماندوی -راهنماي فارسی- ویزای توریستی- بیمه مسافرتی
هتل گوا
درجه
 خدمات
قیمت گوا نوروز
هرنفر
در اتاق دو تخته
قیمت گوا نوروز
هرنفر سينگل
NA GOA GRAND
4
 
BB 3695000 4545000
ALL 4345000 5725000
SUN VILLAGE
BB
3795000 4695000
ALL 4395000 5295000
SANDALWOOD(DLX PREMIER ROOM)
BB
3995000 5195000
ALL 4645000 5895000
PARK REGIS GOA 5 BB 4475000 5995000
ALL 5495000 7115000
RESORT RIO (LUXURY ROOM) BB 4595000 6295000
ALL 5495000 7945000
HARD ROCK BB 4695000 6345000
ALL 5895000 7375000
CIDADE DE GOA BB 5095000 7095000
ALL 6145000 8245000
GRAND HYATT BB 5495000 7895000