Fast Food
 در منتها الیه غرب ترمینال مسافری, مسافرین محترم میتوانند از امکانات Fast Food فرودگاه استفاده نمائید.

رستوارن کارمندی
در قسمت زیرزمین ترمینال مسافری، رستوران کارمندی فرودگاه از مسافرین محترم با غذاهای گرم ایرانی پذیرایی مینماید.

کافی شاپ
دو باب کافی شاپ در سالن عمومی خروجی و ترانزیت جهت پذیرایی از مسافرین دایر میباشد.