تور قبرس اروپایی (لارناکا)

تور لارناكا 4 شب و 5 روز

  اعتبار تور قبرس اروپایی  تا 8 آذر 96
مبلغ ریالی پرواز به پکیج افزوده خواهد شد
تور قبرس اروپایی ( تور لارناکا)  ، ويزای توريستی ، 6شب اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی در لارناکا ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه
هتل لارناکا ( قبرس اروپایی )
درجه
خدمات
قیمت تور قبرس
هرنفردراتاق2تخته
قیمت تور قبرس
هر نفر سينگل
CACTUS 2 BB 196 یورو 284 یورو
SAN REMO HOTEL
2
BB 210 یورو 309 یورو
LIVADHIOTIS 3 BB 236 یورو 339 یورو
HENIPA 3 BB 208 یورو 319 یورو
FLAMINGO 3 BB 224 یورو 360 یورو
SUN HALL 4 BB 352 یورو 566 یورو
LORDOS BEACH 4 BB 335 یورو 491 یورو
PALM BEACH 4 BB 364 یورو 543 یورو
GOLDEN BAY 5 BB 471 یورو 730 یورو

قبرس به دوبخش شمالی که تحت حاکمیت ترکیه قراردارد و به همین علت برای ایرانیان برای ورود به این بخش از قبرس ویزا نمی خواهد و بخش قبرس جنوبی یا اروپایی که تحت حاکمیت یونان قراردارد و ایرانیان برای ورود به این بخش از قبرس نیاز به اخذ ویزا می باشند که پکیج قبرس ارائه شده در این صفحه مربوط به قبرس جنوبی یا اروپایی می باشد.