تور قبرس اروپایی

( تور لارناكا 3 شب و 4 روز )
تور قبرس لارناکا 
نرخ ریالی بر اساس نرخ پرواز به مبلغ تور اضافه میگردد
تور قبرس اروپایی ( تور لارناکا)  ، ويزای توريستی ، 3 شب اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی در لارناکا ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه
هتل لارناکا
درجه
خدمات
قیمت تور لارناکا
هرنفردراتاق2تخته
قیمت تور لارناکا
هر نفر سينگل
BELAZER RESIDENCE APT BB 245 یورو 345 یورو
CACTUS 2 BB 265 یورو 355 یورو
LIVADHIOTIS 2 BB 285 یورو 375 یورو
FLAMINGO 3 BB 305 یورو 415 یورو
ACHILLEOS 3 BB 335 یورو 455 یورو
SINHALL 4 BB 385 یورو 555 یورو
(LORDOS BEACH (side sea view 4 BB 395 یورو 575 یورو
PALM BEACH 4 BB 405 یورو 555 یورو
(GOLDEN BAY (side sea view 5 BB 460 یورو 685 یورو


 

تور قبرس اروپایی (لارناکا)

تور لارناكا 5 شب و 6 روز

  اعتبار تور قبرس اروپایی زمستان 96
مبلغ ریالی پرواز به پکیج افزوده خواهد شد
تور قبرس اروپایی ( تور لارناکا)  ، ويزای توريستی ، 5 شب اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی در لارناکا ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه
هتل لارناکا ( قبرس اروپایی )
درجه
خدمات
قیمت تور قبرس
هرنفردراتاق2تخته
قیمت تور قبرس
هر نفر سينگل
LARCO HOTEL
APARTMENT
2 BB 186 یورو 276 یورو
BLAZER RESIDENCE
2
BB 249 یورو 383 یورو
THE  PRINCESS 4 BB 253 یورو 480 یورو
ACHILLEOS CITY 2 BB 255 یورو 433 یورو
AMORGOS BOUTIQUE 3 BB 267 یورو 446 یورو
E_HOTEL SPA & RESORT 4 BB 286 یورو 515 یورو
GOLDEN BAY(SIDE SEA VIEW) 5 BB 305 یورو 465 یورو
SUN HALL 4 BB 324 یورو 521 یورو

 

تور قبرس اروپایی (لارناکا)

تور لارناكا 7 شب و 8 روز

  اعتبار تور قبرس اروپایی زمستان 96
مبلغ ریالی پرواز به پکیج افزوده خواهد شد
تور قبرس اروپایی ( تور لارناکا)  ، ويزای توريستی ، 7 شب اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی در لارناکا ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه
هتل لارناکا ( قبرس اروپایی )
درجه
خدمات
قیمت تور قبرس
هرنفردراتاق2تخته
قیمت تور قبرس
هر نفر سينگل
LARCO HOTEL
APARTMENT
2 BB 227 یورو 342 یورو
BLAZER RESIDENCE
2
BB 314 یورو 491 یورو
THE  PRINCESS 4 BB 320 یورو 480 یورو
ACHILLEOS CITY 2 BB 323 یورو 562 یورو
AMORGOS BOUTIQUE 3 BB 340 یورو 579 یورو
E_HOTEL SPA & RESORT 4 BB 367 یورو 676 یورو
GOLDEN BAY(SIDE SEA VIEW) 5 BB 394 یورو 606 یورو
SUN HALL 4 BB 420 یورو 685 یورو

قبرس به دوبخش شمالی که تحت حاکمیت ترکیه قراردارد و به همین علت برای ایرانیان برای ورود به این بخش از قبرس ویزا نمی خواهد و بخش قبرس جنوبی یا اروپایی که تحت حاکمیت یونان قراردارد و ایرانیان برای ورود به این بخش از قبرس نیاز به اخذ ویزا می باشند که پکیج قبرس ارائه شده در این صفحه مربوط به قبرس جنوبی یا اروپایی می باشد.