تور  اروپا نوروز
مدت و مسیر تور نوروز 96 تاریخ رفت خط هوایی هرنفر در اتاق دوتخته
فرانسه 8روزه
7شب پاریس
27اسفند ایران ایر -
فرانسه 8روزه
7شب پاریس
1و5فروردین ایران ایر -
ایتالیا- اسپانیا 9 روزه
4شب رم-4شب بارسلون
27 اسفند آلیتالیا -
ایتالیا- اسپانیا - فرانسه 11روزه
3شب رم-4شب پاریس -3شب بارسلون
3فروردین آلیتالیا -
فرانسه - هلند 10روزه
6شب پاریس-3شب آمستردام
5فروردین ایران ایر -
فرانسه - اسپانیا 9روزه
4شب پاریس-4شب بارسلون
27 اسفند آلیتالیا -
ایتالیا-فرانسه 10روزه
4شب رم 5شب پاریس
28اسفند ایران ایر -
ایتالیا- فرانسه 12 روزه
2شب ونیز-1شب فلورانس-3شب رم- 5شب پاریس
29اسفند آلیتالیا -
پرتغال-اسپانیا 12 روزه
3شب لیسبون-3شب مادرید-5شب بارسلون
5فروردین آلیتالیا -
ایتالیا- سوئیس- فرانسه 12 روزه
2شب میلان-4شب زوریخ-5شب پاریس
1فروردین ایران ایر -
یونان-ایتالیا-اسلونی  11روزه
4شب آتن-2شب کشتی-2شب ونیز-2شب لوبلینیا
3فروردین آلیتالیا -
فرانسه -مجارستان-اتریش 9روزه
4شب پاریس-2شب بوداپست-2شب وین
1فروردین ایران ایر -
یونان 11روزه
4شب آتن-3شب سانتورینی-3شب تسالونیکی
3فروردین آلیتالیا -
فرانسه -بلژیک-هلند-آلمان 13روزه
5شب پاریس-2شب بروکسل-2شب آمستردام-3شب هامبورگ
27 اسفند ایران ایر -