تور ارمنستان

تاریخ رفت تور ارمنستان  تا 23 اسفند با پرواز آسمان
تور ارمنستان :بلیط پرواز رفت و برگشت آسمان به ایروان و بالعکس ، اقامت در هتل ایروان با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی در ایروان، سيم كارت ارمنستان به ازای هر اتاق ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبان در ارمنستان

هتل ایروان

درجه هتل

قیمت تور ارمنستان

هر نفر دراتاق دو تخته

قیمت تور ارمنستان

هر نفر در یک اتاق
نور 3 1015000 1135000
رجینه 3 1065000 1175000
شیراک 3 1070000 1245000
سیلاچی
3
1125000 1330000
نائیری 4 1110000 1295000
امپریال 4 1205000 1490000
اکواتک 4 1215000 1405000
آنی پلازا 4 1230000 1520000
متروپل
4
1250000 1540000
ناسیونال 5 1540000 2045000
گرندهتل 5 1605000 2200000
رادیسون بلو 5 1630000 2175000
 
تور ارمنستان

 تور ارمنستان اعتبار تا 9 اسفند با پرواز ماهان
تور ارمنستان :بلیط پرواز رفت و برگشت ماهان به ایروان و بالعکس ، اقامت در هتل ایروان با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی در ایروان، سيم كارت ارمنستان به ازای هر اتاق ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبان در ارمنستان

هتل ایروان

درجه هتل

قیمت تور ارمنستان

هر نفر دراتاق دو تخته

قیمت تور ارمنستان

هر نفر در یک اتاق
نور 3 1100000 1220000
رجینه 3 1150000 1260000
شیراک 3 1155000 1330000
سیلاچی
3
1210000 1415000
نائیری 4 1195000 1380000
امپریال 4 1290000 1575000
اکواتک 4 1300000 1490000
آنی پلازا 4 1315000 1605000
متروپل
4
1335000 1625000
ناسیونال 5 1625000 2130000
مریوت 5 1690000 2285000
رادیسون بلو 5 1715000 2260000