تور بدروم
تور بدروم  اعتبار19شهریور            با پرواز فری برد مستقیم فرودگاه میلاس
تور بدروم: بلیط رفت و برگشت هواپیما ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، تور لیدر فارسی ، بیمه مسافرتی ، یک گشت شهری
هتل درجه خدمات هرنفر در اتاق دوتخته یک  نفر در یک اتاق
CANDE ONURA 4 ALL 2395000 2845000
PALM GARDEN 4 ALL 2495000 3295000
GREEN BEACH(VILA ROOM) 5 ALL 2695000 3395000
GREEN BEACH(STANDARD ROOM) 5 ALL 2845000 3495000
DIMOND OF BODRUM 5 ALL 2895000 3595000
ISIS HOTEL(VILA ROOM) 5 UALL 2995000 3795000
ISIS HOTEL(STANDARD ROOM) 5 UALL 3195000 3995000
KERVANSARAY(VILA ROOM) 5 ALL 3095000 3895000
KERVANSARAY(STANDARD ROOM) 5 ALL 3295000 4095000
ROYAL ASARLIK 5 UALL 3295000 4095000
VERA MIRAMAR 5 UALL 3395000 4195000
LABLANCHE 5 UALL 3495000 4295000
YASMIN(VILA ROOM) 5 UALL 3595000 4595000
YASMIN(STANDARD ROOM) 5 UALL 3795000 4795000
AMARA ISLAND 5 UALL 3995000 5395000
WOW BODRUM 5 UALL 4195000 5495000
THOR LUXURY 5 UALL 4695000 6295000
RIXOS BODRUM 5 UALL 5295000 8695000
KEFALUKA 5 UALL 5395000 7295000
VOGUE BODRUM 5 UALL 6395000 8695000

تور بدروم
تور بدروم  اعتبار20شهریور            با پرواز فری برد مستقیم فرودگاه میلاس
تور بدروم: بلیط رفت و برگشت هواپیما ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، تور لیدر فارسی ، بیمه مسافرتی ، یک گشت شهری
هتل درجه خدمات هرنفر در اتاق دوتخته یک  نفر در یک اتاق
CANDE ONURA 4 ALL 2595000 3045000
PALM GARDEN 4 ALL 2695000 3495000
GREEN BEACH(VILA ROOM) 5 ALL 2895000 3595000
GREEN BEACH(STANDARD ROOM) 5 ALL 3045000 3695000
DIMOND OF BODRUM 5 ALL 3095000 3795000
ISIS HOTEL(VILA ROOM) 5 UALL 3195000 3995000
ISIS HOTEL(STANDARD ROOM) 5 UALL 3295000 3195000
KERVANSARAY(VILA ROOM) 5 ALL 3295000 4095000
KERVANSARAY(STANDARD ROOM) 5 ALL 3495000 4295000
ROYAL ASARLIK 5 UALL 3495000 4295000
VERA MIRAMAR 5 UALL 3595000 4395000
LABLANCHE 5 UALL 3695000 4495000
YASMIN(VILA ROOM) 5 UALL 3795000 4795000
YASMIN(STANDARD ROOM) 5 UALL 3995000 4995000
AMARA ISLAND 5 UALL 4195000 5595000
WOW BODRUM 5 UALL 4395000 5695000
THOR LUXURY 5 UALL 4895000 6695000
RIXOS BODRUM 5 UALL 5495000 8895000
KEFALUKA 5 UALL 5595000 7495000
VOGUE BODRUM 5 UALL 6595000 8895000 

BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني


 

بالاي صفحه