تور بدروم

تور بدروم  پرواز مستقیم  تاریخ رفت 8 تیر ماه 96   با پرواز هواپیمایی فریبرد
تور بدروم: بلیط رفت و برگشت هواپیما به بدروم ، 6شب اقامت در هتل بودروم با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی در بدروم ، تور لیدر فارسی ، بیمه مسافرتی ، یک گشت شهری بدروم
هتل بدروم درجه خدمات قیمت تور بدروم
هرنفر در اتاق دوتخته
قیمت تور بودروم
یک  نفر در یک اتاق
KRISS  HOTEL 3 ALL 2390000 2740000
ROSSO VERDE 4 ALL 2550000 2980000
MEDISUN 4 ALL 2620000 3080000
REXENE RESORT 4 ALL 2660000 3150000
YELKEN MANDALINCI 4 ALL 2660000 3150000
ONURA HOLIDAY 4 ALL 2730000 3260000
GREEN BEACH 5 ALL 2780000 3320000
DIAMOND OF BODRUM 5 ALL 2780000 3320000
LABRANDA TMT BODRUM 5 UALL 2940000 3560000
LABRANDA BODRUM PRINCESS 5 UALL 3000000 3670000
BODRUM BAY HOTEL 5 ALL 3100000 3800000
KADIKALE RESORT 5 ALL 3320000 4140000
ROYAL ASARLIK 5 UALL 3320000 4140000
SUNDANCE RESORT 5 UALL 3350000 4180000
YASMIN BODRUM(MYNDOS STANDARD ROOM) 5 UALL 3440000 4320000
YASMIN BODRUM(MAIN STANDARD ROOM) 5 UALL 3670000 4660000
KERVANSARAY BODRUM 5 UALL 3480000 4380000
ARMONIA HOLIDAY VILLAGE 5 ALL 3510000 4420000
ISIS BODRUM 5 UALL 3570000 4520000
ERSAN RESORT 5 ALL 3570000 4520000
LA BLANCHE RESORT 5 UALL 3690000 4690000
SALMAKIS RESORT 5 ALL 3690000 4690000
BAIA BODRUM 5 UALL 4240000 5510000
WOW BODRUM 5 UALL 4370000 5720000
KEALUKA RESORT 5 UALL 4810000 6370000
XANADU ISLAND RESORT 5 ALL 4940000 6570000
TITANIC DELUXE BODRUM 5 UALL 5220000 6980000
HILTON BODRUM 5 UALL 5400000 7260000
SIANJI WELLBEING 5 UALL 5510000 7430000
VOGUE BODRUM 5 UALL 5510000 8190000
RIXOS PERMIUM BODRUM 5 UALL 6290000 8590000

تور بدروم

تور بدروم  پرواز مستقیم  تاریخ رفت 8 تیر ماه 96   با پرواز هواپیمایی فریبرد
تور بدروم: بلیط رفت و برگشت هواپیما به بدروم ، 6شب اقامت در هتل بودروم با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی در بدروم ، تور لیدر فارسی ، بیمه مسافرتی ، یک گشت شهری بدروم
هتل بدروم درجه خدمات قیمت تور بدروم
هرنفر در اتاق دوتخته
قیمت تور بودروم
یک  نفر در یک اتاق
KRISS  HOTEL 3 ALL 2390000 2740000
ROSSO VERDE 4 ALL 2550000 2980000
MEDISUN 4 ALL 2620000 3080000
REXENE RESORT 4 ALL 2660000 3150000
YELKEN MANDALINCI 4 ALL 2660000 3150000
ONURA HOLIDAY 4 ALL 2730000 3260000
GREEN BEACH 5 ALL 2780000 3320000
DIAMOND OF BODRUM 5 ALL 2780000 3320000
LABRANDA TMT BODRUM 5 UALL 2940000 3560000
LABRANDA BODRUM PRINCESS 5 UALL 3000000 3670000
BODRUM BAY HOTEL 5 ALL 3100000 3800000
KADIKALE RESORT 5 ALL 3320000 4140000
ROYAL ASARLIK 5 UALL 3320000 4140000
SUNDANCE RESORT 5 UALL 3350000 4180000
YASMIN BODRUM(MYNDOS STANDARD ROOM) 5 UALL 3440000 4320000
YASMIN BODRUM(MAIN STANDARD ROOM) 5 UALL 3670000 4660000
KERVANSARAY BODRUM 5 UALL 3480000 4380000
ARMONIA HOLIDAY VILLAGE 5 ALL 3510000 4420000
ISIS BODRUM 5 UALL 3570000 4520000
ERSAN RESORT 5 ALL 3570000 4520000
LA BLANCHE RESORT 5 UALL 3690000 4690000
SALMAKIS RESORT 5 ALL 3690000 4690000
BAIA BODRUM 5 UALL 4240000 5510000
WOW BODRUM 5 UALL 4370000 5720000
KEALUKA RESORT 5 UALL 4810000 6370000
XANADU ISLAND RESORT 5 ALL 4940000 6570000
TITANIC DELUXE BODRUM 5 UALL 5220000 6980000
HILTON BODRUM 5 UALL 5400000 7260000
SIANJI WELLBEING 5 UALL 5510000 7430000
VOGUE BODRUM 5 UALL 5510000 8190000
RIXOS PERMIUM BODRUM 5 UALL 6290000 8590000 

BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني


 

بالاي صفحه 

 


تور بدروم

تور بدروم  پرواز مستقیم  تاریخ رفت 8 تیر ماه 96   با پرواز هواپیمایی فریبرد
تور بدروم: بلیط رفت و برگشت هواپیما به بدروم ، 6شب اقامت در هتل بودروم با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی در بدروم ، تور لیدر فارسی ، بیمه مسافرتی ، یک گشت شهری بدروم
هتل بدروم درجه خدمات قیمت تور بدروم
هرنفر در اتاق دوتخته
قیمت تور بودروم
یک  نفر در یک اتاق
KRISS  HOTEL 3 ALL 2390000 2740000
ROSSO VERDE 4 ALL 2550000 2980000
MEDISUN 4 ALL 2620000 3080000
REXENE RESORT 4 ALL 2660000 3150000
YELKEN MANDALINCI 4 ALL 2660000 3150000
ONURA HOLIDAY 4 ALL 2730000 3260000
GREEN BEACH 5 ALL 2780000 3320000
DIAMOND OF BODRUM 5 ALL 2780000 3320000
LABRANDA TMT BODRUM 5 UALL 2940000 3560000
LABRANDA BODRUM PRINCESS 5 UALL 3000000 3670000
BODRUM BAY HOTEL 5 ALL 3100000 3800000
KADIKALE RESORT 5 ALL 3320000 4140000
ROYAL ASARLIK 5 UALL 3320000 4140000
SUNDANCE RESORT 5 UALL 3350000 4180000
YASMIN BODRUM(MYNDOS STANDARD ROOM) 5 UALL 3440000 4320000
YASMIN BODRUM(MAIN STANDARD ROOM) 5 UALL 3670000 4660000
KERVANSARAY BODRUM 5 UALL 3480000 4380000
ARMONIA HOLIDAY VILLAGE 5 ALL 3510000 4420000
ISIS BODRUM 5 UALL 3570000 4520000
ERSAN RESORT 5 ALL 3570000 4520000
LA BLANCHE RESORT 5 UALL 3690000 4690000
SALMAKIS RESORT 5 ALL 3690000 4690000
BAIA BODRUM 5 UALL 4240000 5510000
WOW BODRUM 5 UALL 4370000 5720000
KEALUKA RESORT 5 UALL 4810000 6370000
XANADU ISLAND RESORT 5 ALL 4940000 6570000
TITANIC DELUXE BODRUM 5 UALL 5220000 6980000
HILTON BODRUM 5 UALL 5400000 7260000
SIANJI WELLBEING 5 UALL 5510000 7430000
VOGUE BODRUM 5 UALL 5510000 8190000
RIXOS PERMIUM BODRUM 5 UALL 6290000 8590000