تور گرجستان 

 تور تفلیس 3 شب
رفت 23 و 30 بهمن 96

 
 رفت تور تفلیس 3شب روز های دوشنبه
تور تفلیس گرجستان: بليط رفت و برگشت آسمان به تفلیس ، بیمه مسافرتی در گرجستان ، اقامت در هتل تفلیس با صبحانه، تور لیدر فارسي زبان در گرجستان
هتل گرجستان (تفلیس)
درجه

قیمت تور گرجستان

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور گرجستان

هر نفرسينگل
POLO / LIKE 3 900000 980000
HILTOP 3 940000 1070000
GARDEN
HILTOP VARKETELI
3 960000 1100000
LE GRANDE 3 980000 1130000
GNG / L PLAZA 4 1050000 1290000
DORMITORY 3 1070000 1320000
BIG BEGI / D PLAZA
GOLDEN PALACE
4 1100000 1390000
COLOMBI / VILTON 4 1120000 1420000
ALPHABET /
BEUMONDE
4 1150000 1480000
KMM 4 1200000 1570000
TBILISI TIMES 4 1320000 1830000
LAETRON / CITY CENTER
MARIONN
4 1390000 1950000
IBERIA DIDUBE 4 1460000 2110000
MUSEUM 4 1570000 2330000
PREFERENCE HUALING
AMBASADORI
5
4
1530000 2240000
MERCURE
LOTA
4
5
1610000 2390000
HOLIDAY INN 4 1650000 2490000
MARRIOT COURTYARD 4 1800000 2770000
RADISSON BLU (STD) 5 1920000 3020000
MARRIOT TBILISI 5 1940000 3060000
THE BILTMORE 5 1970000 3120000
RADISSON BLU (SUP) 5 2080000 3340000


 

تور گرجستان
تور تفلیس 4 شب

رفت  3 اسفند 96

 رفت تور تفلیس 4 شب روز های پنجشنبه
تور تفلیس گرجستان: بليط رفت و برگشت آسمان به تفلیس ، بیمه مسافرتی در گرجستان ، اقامت در هتل تفلیس با صبحانه، تور لیدر فارسي زبان در گرجستان
هتل گرجستان (تفلیس)
درجه

قیمت تور گرجستان

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور گرجستان

هر نفرسينگل
POLO / LIKE 3 980000 1080000
HILTOP 3 1040000 1210000
GARDEN 3 1060000 1250000
LE GRANDE
HILTOP VARKETELI
3 1080000 1290000
GNG / L PLAZA 4 1190000 1500000
DORMITORY 3 1210000 1540000
BIG BEGI / D PLAZA
GOLDEN PALACE
4 1250000 1630000
COLOMBI
VILTON
4 1270000 1670000
ALPHABET
BEUMONDE GARDEN
4 1310000 1750000
KMM 4 1380000 1880000
TBILISI TIMES 4 1540000 2220000
MARIONN/CITY CENTER
LAETRON
4 1630000 2380000
IBERIA DIDUBE 4 1730000 2590000
MUSEUM 4 1880000 2890000
AMBASADORI 4 1820000 2760000
PREFERENCE HUALING 5 1820000 2760000
MERCURE
LOTA
4
5
1920000 2970000
HOLIDAY INN 4 1980000 3100000
MARRIOT COURTYARD 4 2170000 3480000
RADISSON BLU (STD) 5 2340000 3810000
MARRIOT TBILISI 5 2360000 3850000
RADISSON BLU (SUP) 5 2400000 3940000
RADISSON BLU (SUP) 5 2550000 4230000


 

تور گرجستان 
تور تفلیس 7 شب

رفت 23 و 26 بهمن 96

 رفت تور تفلیس 7 شب روز های دوشنبه و پنجشنبه
تور تفلیس گرجستان: بليط رفت و برگشت آسمان به تفلیس ، بیمه مسافرتی در گرجستان ، اقامت در هتل تفلیس با صبحانه، تور لیدر فارسي زبان در گرجستان
هتل گرجستان (تفلیس)
درجه

قیمت تور گرجستان

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور گرجستان

هر نفرسينگل
POLO / LIKE 3 1000000 1190000
HILTOP 3 1110000 1410000
GARDEN
HILTOP VARKETELI
3 1150000 1480000
LE GRANDE 3 1190000 1550000
GNG / L PLAZA 4 1370000 1920000
DORMITORY 3 1410000 1990000
BIG BEGI / D PLAZA
GOLDEN PALACE
4 1480000 2140000
COLOMBI
VILTON
4 1520000 2220000
ALPHABET
BEUMONDE GARDEN
4 1590000 2360000
KMM 4 1700000 2580000
TBILISI TIMES 4 1990000 3170000
LAETRON/CITY CENTER
MARIONN
4 2140000 3460000
IBERIA DIDUBE 4 2330000 3830000
MUSEUM 4 2580000 4350000
AMBASADORI 4 2470000 4130000
PREFERENCE HUALING 5 2470000 4130000
MERCURE
LOTA
4
5
2660000 4490000
HOLIDAY INN 4 2770000 4710000
MARRIOT COURTYARD 4 3100000 5380000
RADISSON BLU (STD) 5 3390000 5960000
MARRIOT TBILISI 5 3430000 6040000
RADISSON BLU (SUP) 5 3500000 6180000
THE BILTMORE 5 3760000 6700000