نرخ ویژه لحظه آخری تفلیس 23 تیر 4 شب با پرواز تابان و ترانسفر و بیمه و...
POLO3* 1.040.000
-ASTERION PALACE3* 1.120.000
LIKE3* 1.120.000
GARDEN3* 1.140.000
 FUND3* 1.220.000
 VIEW LAKE4* 1.310.000
GNG4* 1.360.000
COLOMBI4* 1.440.000
GOLDEN PALACE4* 1.440.000
VILTON4* 1.440.000
MERCURE4* 2.070.000
RADISSION BLU5* 2.550.000
BILTMORE5* 2.560.000


---------------------------------

 

 
تور تفلیس و باتومی گرجستان
4 شب تفلیس و3 شب باتومی

 
 تور تفلیس - باتومی سه شنبه ها و جمعه های هر هفته رفت و برگشت از تفلیس
چهارشنبه ها رفت تفلیس و برگشت از باتومی یا بالعکس
21 و 28 تیر 800 تومان افزایش نرخ

 
تور گرجستان (تفلیس و باتومی): بليط رفت وبرگشت هواپيمايي آسمان ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنمای فارسي زبان ، بیمه مسافرتی
هتل تفلیس و باتومی
درجه
قيمت تور باتومی تفلیس
هرنفر در اتاق 2تخته
قيمت تور باتومی و تفلیس
هرنفر سينگل
POLO
GEORGIAN PALACE

 
3
1950000 2360000
LIKE
DOLPHIN
3
2050000 2560000
TBILISI CENTRAL
GRAND GEORGIAN PALACE
3
4
2250000 2950000
D PLAZA / TOSCANO
AQUA PARK
3
4
2360000 3190000
L PLAZA / BEAUMONDE GARDEN
SANAPIRO
4 2630000 3730000
GOLDEN PALACE / COLOMBI/ VILTON
SPUTNIK
4 2600000 3670000
PREFERENCE
INTOURIST / EUPHORIA
5 3160000 4770000
HOLIDAY INN
LEOGRAND
4
5
3370000 5190000
MARRIOT TBILISI
EUPHORIA
5 3970000 6390000
RADISSON BLU
RADISSON BLU
5 4190000 6840000
THE BILTMORE
HILTON
5 4580000 7640000 


 
تور تفلیس و باتومی گرجستان
3شب تفلیس و4شب باتومی

 
 تور تفلیس - باتومی سه شنبه های هرهفته
 
تور گرجستان (تفلیس و باتومی): بليط رفت وبرگشت هواپيمايي تابان (رفت به تفلیس و برگشت از باتومی و بالعکس)، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنمای فارسي زبان ، بیمه مسافرتی
هتل تفلیس و باتومی
درجه
قيمت تور باتومی تفلیس
هرنفر در اتاق 2تخته
قيمت تور باتومی و تفلیس
هرنفر سينگل
GEORGIAN HOTEL
DREAM HOTEL
3
1820000 2140000
GEORGIAN HOTEL
ASTORIAN PALACE
3
1840000 2330000
MARI
DREAM
3
1820000 2140000
MARI
ASTORIAN PALACE
3 1870000 2190000
DOLPHIN
ASTORIAN PALACE
3 1890000 2430000
GRAND GEORGIAN
L PLAZA
4 2300000 3260000
AQUA PARK
L PLAZA
4 2370000 3400000
GRAND GEORGIAN
VILTON OR COLOMBI
4 2350000 3350000
AQUA PARK
VILTON OR COLOMBI
4 2370000 3400000
AQUA PARK
GOLDEN PALACE
4 2370000 3400000
SPUTNIK
GOLDEN PALACE
4 2490000 3650000
SPUTNIK
VILTON OR COLOMBI
4 2490000 3650000
SPUTNIK
L PLAZA
4 2590000 3880000
SANAPIRO
MUSEUM
4 2810000 4290000
SANAPORO
MERCURE
3
4
2810000 4290000
LEOGRAND
HOLIDAY INN
5 3270000 5050000
INTOURIST
RADISON OR BILTMORE
5 3750000 6260000
LEOGRAND
RADISON OR BILTMORE
5 3650000 5950000
RADISON
RADISON OR BILTMORE
5 3950000 6560000
EUPHORIA (FB)
BILTMORE OR RADISON
5 4250000 7170000
HILTON
BILTMORE OR RADISON
5 4370000 7390000 
تور گرجستان 

 تور تفلیس
تاریخ اعتبار تور تفلیس تا 6 مرداد 96
تور گرجستان: بليط رفت و برگشت آسمان به تفلیس ، بیمه مسافرتی در گرجستان ، اقامت در هتل تفلیس با صبحانه، تور لیدر فارسي زبان در گرجستان
هتل گرجستان (تفلیس)
درجه
تعداد شب

قیمت تور گرجستان

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور گرجستان

هر نفرسينگل
POLO 3 3 1210000 1330000
4 1250000 1410000
7 1370000 1650000
DREAM HOTEL 3 3 1240000 1380000
4 1290000 1480000
7 1430000 1770000
ASTERON PALACE 3 3 1250000 1410000
4 1300000 1510000
7 1460000 1820000
LIKE 3 3 1260000 1430000
4 1320000 1540000
7 1490000 1880000
HILTON / GARDEN 3 3 1270000 1450000
4 1330000 1570000
7 1510000 1930000
TBILISI CENTRAL 3 3 1300000 1500000
4 1370000 1640000
7 1570000 2040000
FUND 3 3 1330000 1570000
4 1410000 1730000
7 1650000 2210000
D PLAZA 3 3 1350000 1600000
4 1430000 1770000
7 1680000 2270000
TOSCANO 3 3 1370000 1650000
4 1460000 1830000
7 1740000 2380000
GNG 4 3 1550000 1890000
4 1660000 2130000
7 2010000 2820000
BEAUMONDE GARDEN
L PLAZA
4 3 1560000 1920000
4 1680000 2160000
7 2040000 2880000
GOLDEN PALACE
COLOMBI / VILTON
4 3 1590000 1990000
4 1730000 2250000
7 2120000 3040000
PREFERENCE 5 3 1880000 2450000
4 2070000 2840000
7 2650000 3990000
MUSEUM 4 3 1920000 2640000
4 2160000 312000
7 2880000 4550000
IBISI HOTEL 3
TOP
3 1940000 2680000
4 2190000 3180000
7 2930000 4660000
HOLIDAY INN 4 3 1980000 2760000
4 2240000 3270000
7 3020000 4830000
MERCURE 4 3 2050000 2900000
4 2330000 3470000
7 3180000 5170000
MARRIOT COURTYARD 4 3 2250000 3310000
4 2600000 4010000
7 3660000 6810000
MARRIOT TBILISI 5 3 2490000 3660000
4 2880000 4450000
7 4070000 6810000
RADISSON BLU 5 3 2540000 3770000
4 2950000 4590000
7 4180000 7060000
THE BILTMORE 5 3 2610000 3910000
4 3040000 4780000
7 435000 7390000