تور گرجستان 
تور تفلیس
اعتبار تور تفلیس از 8 آبان تا 6 آذر ماه 97
15و 16 آبان پکیج با 200000 تومان افزایش نرخ می باشد.

تور تفلیس گرجستان: بليط رفت و برگشت قشم ایر  به تفلیس ، بیمه مسافرتی در گرجستان ، اقامت در هتل تفلیس با صبحانه، تور لیدر فارسي زبان در گرجستان
هتل گرجستان (تفلیس)
درجه شب ها

قیمت تور گرجستان

هرنفر دراتاق دوتخته

قیمت تور گرجستان

هر نفرسينگل
POLO 3 3 شب 1955000 2200000
4 شب 2045000 2375000
7 شب 2285000 2855000
KAVELA/EURASIA 3 3 شب 2025000 2345000
4 شب 2145000 2555000
7 شب 2455000 3175000
VIEW LAKE 4 3 شب 2155000 2600000
4 شب 2300000 2900000
7 شب 2855000 3895000
GNG 4 3 شب 2400000 3100000
4 شب 2645000 3575000
7 شب 3345000 4955000
TOSCANO 4 3 شب 2495000 3195000
4 شب 2755000 3695000
7 شب 3545000 5175000
COLOMBI/VILTON
GOLDEN PALACE
4 3 شب 2545000 3375000
4 شب 2900000 4025000
7 شب 3745000 5675000
BEAUMOND GARDEN/
DOLABAURI
4 3 شب 2655000 3500000
4 شب 2975000 4100000
7 شب 3925000 5900000
VEDZISI 4 3 شب 2895000 4100000
4 شب 3295000 4895000
7 شب 4495000 7275000
CRON PALACE 4 3 شب 2610000 3415000
4 شب 3455000 4895000
7 شب 4755000 7275000
CITY CENTER 4 3 شب 3145000 4555000
4 شب 3595000 5495000
7 شب 5045000 8345000
KALASI/ASTORIA TIBLISI 4 3 شب 3245000 4775000
4 شب 3845000 5875000
7 شب 5365000 8955000
PREFERENCE 5 3 شب 3795000 5895000
4 شب 4595000 7295000
7 شب 6675000 11555000
BILTMORE 5 3 شب 5355000 7825000
4 شب 6545000 9845000
7 شب 10095000 15875000
RADISSON BLU 4 3 شب 5795000 9800000
4 شب 7145000 12495000
7 شب 11155000 20495000