تور روسيه 92 با پرواز ايران اير

تور سنت پترزبورگ 4شب +  مسكو 3شب

رفت پنجشنبه ها از24 مرداد ماه تا 29 شهريور ماه

خدمات تور مسكو سنت پترزبورگ  92: بليط رفت وبرگشت ايران اير، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي ، ويزاي روسيه ، پرواز داخلي مسكو - سنت پترزبورگ - مسكو ، 7گشت  همراه با 5وعده غذا
هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) يك نفر سينگلرفت
KATERINA PARK
PARK INN
4 4495500 5665500

MARRIOT COURTYYARD
VVEDENSKIY

4

4765500 5845500
MARRIOT COURTYARD
MARRIOT COURTYARD
4 4945500 6025500
SWISSOTEL
GRAND HOTEL EMERALD
 
5 5215500 6565500

 

 


 

گشتهاي شهري مسكو

 • ميدان سرخ، يادبود سرباز گمنام، مراسم تعويض نگهبانان، باغ الكساندر، مقبره لنين، نماي بيروني، متروي مسكو، خيابان آربات+نهار
 • بازديد از كاخ كرملين(كليساي داخل كاخ)، كليه مجموعه هاي  ميدان سرخ+ نهار

گشتهاي شهري سنت پترزبورگ

 • گشت شهري  كليساي اسحاق مقدس(نماي بيروني)، كليساي كازان، كشتي آورورا، خانه چوبي پتركبير(نماي بيروني) ، خيابان تيفسكي+ نهار
 • بازديد از موزه هرميتاژ( قصر باشكوه زمستاني، هرميتاژ بزرگ و كوچك) + نهار
 • بازديد از قصر پترهوف(پارك و ساختمان قصر( نماي بيروني) )، ساحل و خليج  فنلاند + نهار
 • موزه جنگ جهانی دوم و نمایش فیلم مستند از زمان محاصره لنینگراد


 

تور روسيه 92

تور سنت پترزبورگ 4شب +  مسكو 3شب

 

خدمات تور مسكو سنت پترزبورگ  92: بليط رفت وبرگشت ايرفلوت، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي ، ويزاي روسيه ، پرواز داخلي مسكو - سنت پترزبورگ - مسكو ، 5گشت ويژه همراه با 5وعده غذا، بیمه مسافرتی
هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) يك نفر سينگل رفت

PULKOVSKAYA
HOLIDAY INN SOKOLNIKI

4

5795000 7295000 27 مردادماه 
03 و 10 و 17 و 24 و31 شهريورماه

 

 


 

گشتهاي شهري سنت پترزبورگ

 • گشت شهري  كليساي اسحاق مقدس(نماي بيروني)، كليساي كازان، كشتي آورورا، خانه چوبي پتركبير(نماي بيروني) ، خيابان تيفسكي+ نهار
 • بازديد از موزه هرميتاژ( قصر باشكوه زمستاني، هرميتاژ بزرگ و كوچك) + نهار
 • بازديد از قصر پترهوف(پارك و ساختمان قصر( نماي بيروني) )، ساحل و خليج  فنلاند + نهار

گشتهاي شهري مسكو

 • ميدان سرخ، يادبود سرباز گمنام، مراسم تعويض نگهبانان، باغ الكساندر، مقبره لنين، نماي بيروني، متروي مسكو، خيابان آربات+نهار
 • بازديد از كاخ كرملين(كليساي داخل كاخ)، كليه مجموعه هاي  ميدان سرخ+ نهار


 

تور روسيه 92

تور سنت پترزبورگ 4شب +  مسكو 4شب

 

خدمات تور مسكو سنت پترزبورگ  92: بليط رفت وبرگشت ايرفلوت، 8شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي ، ويزاي روسيه ، پرواز داخلي مسكو - سنت پترزبورگ - مسكو ، 5گشت ويژه همراه با 5وعده غذا، بیمه مسافرتی
هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) يك نفر سينگل رفت

PULKOVSKAYA
HOLIDAY INN SOKOLNIKI

4

5995000 7495000 7 و 30 مردادماه
06 و 13 و 18 و 20 و 22 شهريورماه

 

 


 

گشتهاي شهري سنت پترزبورگ

 • گشت شهري  كليساي اسحاق مقدس(نماي بيروني)، كليساي كازان، كشتي آورورا، خانه چوبي پتركبير(نماي بيروني) ، خيابان تيفسكي+ نهار
 • بازديد از موزه هرميتاژ( قصر باشكوه زمستاني، هرميتاژ بزرگ و كوچك) + نهار
 • بازديد از قصر پترهوف(پارك و ساختمان قصر( نماي بيروني) )، ساحل و خليج  فنلاند + نهار

گشتهاي شهري مسكو

 • ميدان سرخ، يادبود سرباز گمنام، مراسم تعويض نگهبانان، باغ الكساندر، مقبره لنين، نماي بيروني، متروي مسكو، خيابان آربات+نهار
 • بازديد از كاخ كرملين(كليساي داخل كاخ)، كليه مجموعه هاي  ميدان سرخ+ نهار