تور روسيه

تور سنت پترزبورگ 4شب مسكو 3شب

خدمات تور مسكو سنت پترزبورگ  93: بليط رفت وبرگشت ايرفلوت، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي ، ويزای روسيه ، پرواز داخلی مسكو - سنت پترزبورگ - مسكو ، بیمه مسافرتی ،  بازدید 15جاذبه دیدنی طی دوروز گشت  همراه نهار
هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) یک نفر روز پرواز

CORINTHA
CROWN PLAZA

5

4999000 6999000 از2مرداد تا 8مهر
پنج شنبه ها
KEMPINSKI HOTEL MOIKA 22
RADISSON ROYAL
5 4999000 6999000 1مردادتا8مهر
چهارشنبه ها
SOKOS PALACE BRIDGE
RADISSON ROYAL
5 4999000 6999000 5مرداد تا 8مهر
یک شنبه ها

 

 

       گشت شهری شامل: بازدید از میدان سرخ، سرباز گمنام، مراسم تعویض نگهبان، باغ الکساندر، کاخ کرملین(نمای بیرونی)، پارک پیروزی، تپه گنجشکها، خیابان اربات، مترو مسکو همراه با نهار


 


 

تور روسيه (تور مسکو سنت پترزبورگ )

تور سنت پترزبورگ 4شبمسكو 4شب

خدمات تور مسكو سنت پترزبورگ  93: بليط رفت وبرگشت ايرفلوت، 8شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي ، ويزاي روسيه ، پرواز داخلي مسكو - سنت پترزبورگ - مسكو ،راهنماي فارسي زبان، 2گشت ویژه بازدید از15جاذبه دیدنی
هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) یک نفر روز پرواز
KEMPINSKI HOTEL MOIKA22
RADISSON ROYAL
5 5499000 7499000 از6مرداد تا 8مهر
دوشنبه ها

KEMPINSKI HOTEL MOIKA 22
METROPOL

5

5499000 7499000 از 6مرداد تا 8مهر
دوشنبه ها
GRAND HOTEL EMERALD
RADISSON ROYAL
5 5499000 7499000 از 3مرداد تا 8مهر
جمعه ها
GRAND HOTEL EMERALD
METROPOL
5 5499000 7499000 از 3مرداد تا 8مهر
جمعه ها


    گشت شهری شامل: بازدید از میدان سرخ، سرباز گمنام، مراسم تعویض نگهبان، باغ الکساندر، کاخ کرملین(نمای بیرونی)، پارک پیروزی، تپه گنجشکها، خیابان اربات، مترو مسکو همراه با نهار