تور روسيه 92 با پرواز ايرفلوت

تور سنت پترزبورگ 4شب +  مسكو4شب

رفت جمعه ها

از تاريخ 09 خرداد تا 08 مهرماه 93

خدمات تور مسكو سنت پترزبورگ  92: بليط رفت وبرگشت ايرفلوت، 8شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي ، ويزاي روسيه ، پرواز داخلي مسكو - سنت پترزبورگ - مسكو ، يك گشت  همراه بانهار،راهنماي فارسي زبان
هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) يك نفر سينگلرفت
GRAND HOTEL EMERALD
RADISSON ROYAL
5 5499000 7499000

GRAND HOTEL EMERALD
METROPOL

5

5499000 7499000

 

 


 

تور روسيه 92

تور سنت پترزبورگ 4شب +  مسكو 3شب

رفت يك شنبه ها

از تاريخ 10تير ماه تا 08 مهرماه 93

خدمات تور مسكو سنت پترزبورگ  92: بليط رفت وبرگشت ايرفلوت، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي ، ويزاي روسيه ، پرواز داخلي مسكو - سنت پترزبورگ - مسكو ، يك گشت ويژه همراه بانهار، بیمه مسافرتی
هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) يك نفر سينگلرفت

SOKOS PALACEBRIDGE
RADISSON ROYAL

5

4999000 6999000