تور روسيه

تور روسیه ، 3 شب مسکو +4 شب سنت پترزبورگ
نرخ ویژه لحظه آخری  تور روسیه 14 خرداد
تور روسیه ، تور مسكو سنت پترزبورگ : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی تابان ایر، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي ، ويزای روسيه ، پرواز داخلی، 5 روز گشت همراه با 5 وعده غذا
هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) یک نفر
RADISSON BLU
VEDENSKY HOTEL
4TOP 3995000 4995000

گشت های مسکو:

گشت اول : بازدید از میدان سرخ - نمای بیرونی کلیسای سنت باسیل - مقبره لنین - یک ساعت و نیم بازدید از محوطه کاخ کرملین با ورود به کلیساها - مقبره سرباز گمنام و باغ الکساندر با ناهار.
گشت دوم: بازدید از پارک پیروزی - خیابان آربات - تپه گنجشک - کلیسای مسیح منجی و مترو مسکو با ناهار

گشت های سنت پترزبورگ :
گشت سوم: بازدید از کلیسای کازان - خیابان نفسکی - نمای بیرونی جزیره واسیلی و کلیسای اسحاق با ناهار
گشت چهارم: بازدید از موزه هرمیتاژ و فروشگاه صنایع دستی با ناهار
گشت پنجم : بازدید از پارک فواره های قصر پترهوف و ساحل خلیج فلاند با ناهار
 


 

تور روسيه

تور روسیه ، 3 شب مسکو +4 شب سنت پترزبورگ
اعتبار تور روسیه از 14 خرداد تا 9 مهر
تور روسیه ، تور مسكو سنت پترزبورگ : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی تابان ایر، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي ، ويزای روسيه ، پرواز داخلی، 5 روز گشت همراه با 5 وعده غذا
هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) یک نفر
RENAISSANCE
MARRIOT PUSHKIN
4 4495000 5495000
RADISSON ROYAL
CORINTHIA
5 4995000 5995000

گشت های مسکو:

گشت اول : بازدید از میدان سرخ - نمای بیرونی کلیسای سنت باسیل - مقبره لنین - یک ساعت و نیم بازدید از محوطه کاخ کرملین با ورود به کلیساها - مقبره سرباز گمنام و باغ الکساندر با ناهار.
گشت دوم: بازدید از پارک پیروزی - خیابان آربات - تپه گنجشک - کلیسای مسیح منجی و مترو مسکو با ناهار

گشت های سنت پترزبورگ :
گشت سوم: بازدید از کلیسای کازان - خیابان نفسکی - نمای بیرونی جزیره واسیلی و کلیسای اسحاق با ناهار
گشت چهارم: بازدید از موزه هرمیتاژ و فروشگاه صنایع دستی با ناهار
گشت پنجم : بازدید از پارک فواره های قصر پترهوف و ساحل خلیج فلاند با ناهار
 


 

تور روسيه

تور روسیه ، 3 شب مسکو +4 شب سنت پترزبورگ
اعتبار تور روسیه از 3 تیر تا 9 مهر
تور روسیه ، تور مسكو سنت پترزبورگ : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی تابان ایر، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي ، ويزای روسيه ، پرواز داخلی، 5 روز گشت همراه با 5 وعده غذا
هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) یک نفر
RENAISSANCE MONARCH
MARRIOTT VASILIEVSKY
4 4495000 5495000
GOLDEN RING
GRAND HOTEL  EMERALD
5 4795000 5795000
RADISSON ROYAL
CORINTHIA
5 4995000 5995000

گشت های مسکو:

گشت اول : بازدید از میدان سرخ - نمای بیرونی کلیسای سنت باسیل - مقبره لنین - یک ساعت و نیم بازدید از محوطه کاخ کرملین با ورود به کلیساها - مقبره سرباز گمنام و باغ الکساندر با ناهار.
گشت دوم: بازدید از پارک پیروزی - خیابان آربات - تپه گنجشک - کلیسای مسیح منجی و مترو مسکو با ناهار

گشت های سنت پترزبورگ :
گشت سوم: بازدید از کلیسای کازان - خیابان نفسکی - نمای بیرونی جزیره واسیلی و کلیسای اسحاق با ناهار
گشت چهارم: بازدید از موزه هرمیتاژ و فروشگاه صنایع دستی با ناهار
گشت پنجم : بازدید از پارک فواره های قصر پترهوف و ساحل خلیج فلاند با ناهار
 


 

تور روسيه ، تور سنت پترزبورگ و مسکو

تور روسیه ، تور سنت پترزبورگ 4شب +  مسكو 3شب
تور روسیه ، تور مسكو سنت پترزبورگ  95: بليط رفت وبرگشت ايرفلوت، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي ، ويزای روسيه ، پرواز داخلی مسكو - سنت پترزبورگ - مسكو ، گشتها طبق برنامه سفر همراه با 5 وعده غذا
هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) یک نفر رفت
MARRIOTT ST PETERSBURG
CROWN PLAZA
4 4995000 5995000 10 خرداد
SOKOS PALACE
HILTON
5 5195000 6395000 13 خرداد

 

گشت های سنت پترزبورگ:
بازدید از کلیسای کازان - خیابان نوسکی - میدان اسحاق و نمای بیرونی کلیسای اسحاق - تندیس نیکلای اول - نمای بیرونی ساختمان گمرک - بازدید از قلعه پتروپاول و جزیره خرگوش ها - میدان قصر- ستون الکساندر- تندیس پطر کبیر- کاخ زمستانی - موزه هرمیتاژ - بازدید از پارک فواره های پترهوف - ساحل خلیج فنلاند - استراحتگاه تابستانی تزارها

گشت های مسکو:
بازدیداز میدان سرخ - نقطه صفر شهر مسکو - میدان مانژ - باغ الکساندر - یادبود جنگ جهانی دوم - مرکز خرید گوم - بزگترین توپ جنگی جهان - بزرگترین ناقوس جهان و برج ناقوس ایوان - تپه گنجشک ها - تندیس و پارک پیروزی - پل عشاق - نمای بیرونی اختمان دوما - خیابان آربات جدید و قدیم - کلیسای واسیلی مقدس - بازدید از محوطه کرملین و بازدید از کلیسا های مجموعه - کلیسای عیسی منجی - نمای بیرونی موزه دولتی تاریخ


 


 

تور روسيه ، تور سنت پترزبورگ و مسکو

تور روسیه ،  3شب مسكو +4 شب سنت پترزبورگ
تور روسیه ، تور مسكو سنت پترزبورگ  95: بليط رفت وبرگشت ايرفلوت، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي ، ويزای روسيه ، پرواز داخلی مسكو - سنت پترزبورگ - مسكو ، گشتها طبق برنامه سفر همراه  5 روز گشت باوعده غذا
هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) یک نفر رفت
RADISSON SONYA
RADISSON SAS
4 4995000 5995000 14 خرداد
CORINTHIA
HILTON
5 5495000 6495000 7خرداد

گشت های مسکو:
1-بازدیداز میدان سرخ -نمای بیرونی کلیسای سنت باسیل -مقبره لنین - یک ساعت و نیم بازدید از محوطه کاخ کرملین با ورود به کلیسا ها - مقبره سرباز گمنام و باغ الکساندر با ناهار - بازدید  از پارک پیروزی - خیابان آربات -تپه گنجشک - کلیسای مسیح منجی و مترو مسکو با ناهار
گشت های سنت پترزبورگ:
بازدید از کلیسای کازان - خیابان نفسکی - نمای بیرونی جزیزه واسیلی  و کلیسای اسحاق با ناهار - بازدید از  موزه  هرمیتاژ و فروشگاه صنایع دستی با ناهار - بازدید  از فواره های قصر پترهوف و ساحل خلیج فنلاند باناهار

 


 

تور روسيه

تور روسیه ، 3 شب مسکو +4 شب سنت پترزبورگ
اعتبار تور روسیه  14 خرداد
تور روسیه ، تور مسكو سنت پترزبورگ : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی تابان ایر، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي ، ويزای روسيه ، پرواز داخلی، 5 روز گشت همراه با 5 وعده غذا
هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) یک نفر
RADISSON BLU
VEDENSKY HOTEL
4 4495000 5495000
RADISSON ROYAL
CORINTHIA
5 4995000 5995000

گشت های مسکو:

گشت اول : بازدید از میدان سرخ - نمای بیرونی کلیسای سنت باسیل - مقبره لنین - یک ساعت و نیم بازدید از محوطه کاخ کرملین با ورود به کلیساها - مقبره سرباز گمنام و باغ الکساندر با ناهار.
گشت دوم: بازدید از پارک پیروزی - خیابان آربات - تپه گنجشک - کلیسای مسیح منجی و مترو مسکو با ناهار

گشت های سنت پترزبورگ :
گشت سوم: بازدید از کلیسای کازان - خیابان نفسکی - نمای بیرونی جزیره واسیلی و کلیسای اسحاق با ناهار
گشت چهارم: بازدید از موزه هرمیتاژ و فروشگاه صنایع دستی با ناهار
گشت پنجم : بازدید از پارک فواره های قصر پترهوف و ساحل خلیج فلاند با ناهار