تور روسيه

تور سنت پترزبورگ 4شب مسكو 3شب

خدمات تور مسكو سنت پترزبورگ  93: بليط رفت وبرگشت ايرفلوت، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي ، ويزای روسيه ، پرواز داخلی مسكو - سنت پترزبورگ - مسكو ، بیمه مسافرتی ،  بازدید 25جاذبه دیدنی طی چهار روز گشت  همراه نهار
هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) یک نفر روز پرواز

CORINTHA
CROWN PLAZA

5

4999000 6999000 پنج شنبه ها
KEMPINSKI HOTEL MOIKA 22
RADISSON ROYAL
5 4999000 6999000 چهارشنبه ها
SOKOS PALACE BRIDGE
RADISSON ROYAL
5 4999000 6999000 یک شنبه ها

 

 

       گشت شهری شامل: بازدید از میدان سرخ، سرباز گمنام، مراسم تعویض نگهبان، باغ الکساندر، کاخ کرملین(نمای بیرونی)، پارک پیروزی، تپه گنجشکها، خیابان اربات، مترو مسکو همراه با نهار


 


 

تور روسيه

تور سنت پترزبورگ 4شب مسكو 4شب

خدمات تور مسكو سنت پترزبورگ  93: بليط رفت وبرگشت ايرفلوت، 8شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي ، ويزای روسيه ، پرواز داخلی مسكو - سنت پترزبورگ - مسكو ، بیمه مسافرتی ،  بازدید 25جاذبه دیدنی طی چهار روز گشت  همراه نهار
هتل درجه هتل دوتخته (هرنفر) یک نفر روز پرواز

KEMPINSKI HOTEL MOIKA 22
RADISSON ROYAL

5

5499000 7499000 دوشنبه ها
KEMPINSKI HOTEL MOIKA 22
METROPOL
5 5499000 7499000 دوشنبه ها
GRAND HOTEL EMERLD
RADISSON ROYAL
5 5499000 7499000 جمعه ها
GRAND HOTEL EMERLD
METROPOL
5 5499000 7499000 جمعه ها

 

 

       گشت شهری شامل: بازدید از میدان سرخ، سرباز گمنام، مراسم تعویض نگهبان، باغ الکساندر، کاخ کرملین(نمای بیرونی)، پارک پیروزی، تپه گنجشکها، خیابان اربات، مترو مسکو همراه با نهار