تور کوش آداسی

تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
نرخ ویژه رفت  1و 2 و 3 و 4 شهریور ماه 96
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری نیمروزی در کوش آداسی و یک گشت تمام روز ازمیر ، راهنمای فارسي
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
PANORAMA HILL 4 ALL 2295000 2795000
BLUE VISTA HILL 5 ALL 2895000 3695000
ARIA CLAROS 5 ALL 3195000 4095000
TUSAN 5 ALL 3295000 4195000
SEALIGHT RESORT 5 UALL 3295000 4595000
FANTASY 5 ALL 3495000 4495000
LE BLEU 5 UALL 3595000 4695000
AMARA SEALIGHT ELITE 5 UALL 3695000 5295000
PINE BAY 5 ALL 3795000 5195000
SUNIS EFES ROYAL 5 UALL 4395000 5895000
AQUA FANTASY 5 ALL 4495000 6095000
PALOMA PASHA 5 UALL 5795000 7995000
CLUB MARVY BY PALOMA 5 UALL 6950000 11095000
 

تور کوش آداسی

تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
  نرخ ویژه رفت  8 و 9 و 10 و 11 شهریور
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین به ازمیر ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری نیمروزی در کوش آداسی و یک گشت تمام روز ازمیر ، راهنمای فارسي
هتل کوش آداسی
درجه
 خدمات
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر سينگل
PANORAMA HILL 4 ALL 2495000 2995000
BLUE VISTA HILL 5 ALL 2995000 3695000
ARIA CLAROS 5 ALL 3395000 4295000
TUSAN 5 ALL 3445000 4395000
SEALIGHT RESORT 5 UALL 3495000 4695000
FANTASIA 5 ALL 3595000 4495000
LE BLEU 5 UALL 3795000 4795000
AMARA SEALIGHT ELITE 5 UALL 3895000 5495000
PINE BAY 5 ALL 3995000 5395000
SUNIS EFES ROYAL 5 UALL 4595000 5995000
AQUA FANTASY 5 ALL 4595000 5995000
PALOMA PASHA 5 UALL 5695000 7695000
CLUB MARVY BY PALOMA 5 UALL 5995000 10295000
 

 

BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني