تور کوش آداسی

تورکوش آداسی  6 شب و 7روز
با پرواز اطلس جت
نرخ ویژه تور کوش آداسی تاریخ رفت: 16و17و18 خرداد ماه 98
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی اطلس جت  ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، راهنمای فارسي
هتل کوش آداسی
درجه
 خدمات
هتل کوش آداسی
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر سينگل
SURTEL HOTEL 3 BB 4250000 4850000
FLORA SUITES 3 ALL 4850000 5750000
GRAND SAHINS 3 HB 5070000 6090000
DABAKLAR 4 HB 5070000 8090000
BELMARE HOTEL 4 ALL 5750000 7100000
THE PANORAMA HILL 4 ALL 5820000 7200000
SUHAN 360 4 ALL 6460000 8220000
LADONIA HOTEL 5 ALL 6540000 8350000
LABRANDA EPHESUS 5 ALL 6840000 8750000
LE BLEU 5 UALL 7020000 9010000
ARIA CLAROS BEACH 5 ALL 7520000 9780000
RAMADA RESORT 5 ALL 7550000 9790000
PALM WINGS EPHESUS 5 UALL 7760000 10270000
TUSAN BEACH 5 ALL 7840000 10250000
CHARISMA DELUXE 5 ALL 8070000 10590000
PINE BAY HOLIDAY 5 ALL 8460000 12540000
AQUA FANTASY AQUAPARK 5 UALL 9090000 11970000
SUNIS EFES ROYAL 5 UALL 10970000 14780000
 

تور کوش آداسی

تورکوش آداسی  6 شب و 7روز
با پرواز سان اکسپرس
نرخ ویژه تور کوش آداسی تاریخ رفت: 17 خرداد ماه 98
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی سان اکسپرس  ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، راهنمای فارسي
هتل کوش آداسی
درجه
 خدمات
هتل کوش آداسی
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر سينگل
GOLD PART 3 BB 4580000 5900000
GRAND KURDOGLU 4 HB 5180000 6960000
DABAKLAR 4 HB 5180000 6960000
L`AMBIANCE KUSADASI 3 ALL 5240000 6875000
SANTA MARIA 4 ALL 5480000 7485000
GRAND BLUE SKY 5 ALL 5600000 7700000
BELMARE HOTEL 4 ALL 5600000 7700000
L`AMBIANCE ROYAL KUSADASI 4 ALL 5840000 8120000
PANORAMA HILL 4 ALL 5900000 8225000
SURTEL 3 ALL 6020000 8435000
GRAND SAHIN 4 HB 6080000 8540000
LABRANDA EPHESUS PRINCESS 5 ALL 6740000 9705000
LADONIA ADAKULE 5 UALL 6800000 9810000
RICHMOND EPHESUS 5 ALL 6980000 10125000
ARIA CLAROS 5 UALL 7400000 10865000
SEALIGHT RESORT 5 UALL 7700000 11395000
TUSAN BEACH 5 UALL 7700000 11395000
KORUMAR DELUXE 5 ALL 7880000 11710000
PINEBAY RESORT 5 ALL 8360000 12555000
KORUMAR EPHESUS 5 UALL 8480000 12765000
AMARA SEALIGHT 5 UALL 8600000 12980000
LE BLUE RESORT 5 UALL 8600000 12980000
AQUA FANTASY 5 ALL 9080000 13820000
SUNIS EFES ROUAL 5 UALL 10880000 16990000
 

تور کوش آداسی

تورکوش آداسی  6 شب و 7روز
با پرواز سان اکسپرس
نرخ ویژه تور کوش آداسی تاریخ رفت: 24 خرداد ماه 98
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی سان اکسپرس  ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، راهنمای فارسي
هتل کوش آداسی
درجه
 خدمات
هتل کوش آداسی
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر سينگل
GOLD PART 3 BB 4640000 6010000
LAMBIANCE KUSADASI 4 ALL 4820000 6180000
DABAKLAR 4 HB 5240000 7065000
SANTA MARIA 4 ALL 5240000 7065000
LAMBIANCE ROYAL 4 ALL 5240000 7065000
GRAND KURDOGLU 4 HB 5240000 7065000
BELMARE HOTEL 4 ALL 5540000 7590000
PANORAMA HILL 4 ALL 5780000 8015000
SURTEL 3 ALL 5840000 8120000
GRAND SAHIN 4 HB 6140000 8650000
LABRANDA EPHESUS PRINCESS 5 ALL 6860000 9915000
LE BLEU RESORT 5 UALL 7700000 11395000
GRAND BLUE SKY 5 ALL 7400000 10865000
SEALIGHT RESORT 5 UALL 8000000 11920000
LADONIA ADAKULE 5 UALL 8000000 11920000
RICHMOND EPHESUS 5 ALL 8300000 12450000
KORUMAR DELUXE 5 ALL 8600000 12980000
PINE BAY RESORT 5 ALL 8600000 12980000
ARIA CLAROS 5 ALL 8780000 13295000
TUSAN BEACH 5 ALL 9200000 14035000
SUNIS EFES ROYAL 5 UALL 9200000 14035000
KORUMAR EPHESUS 5 UALL 9500000 14560000
AMARA SEALIGHT 5 UALL 9500000 14560000
AQUA FANTASY 5 ALL 9800000 15090000
 

تور کوش آداسی

تورکوش آداسی  6 شب و 7روز
با پرواز قشم ایر
نرخ ویژه تور کوش آداسی تاریخ رفت: 10 خرداد ماه 98
تور کوش آداسی 98 : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی قشم ایر ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، راهنمای فارسي
هتل کوش آداسی
درجه
 خدمات
هتل کوش آداسی
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر سينگل
MELIKE 4 BB 4620000 5250000
GRAND SAHIN 4 ALL 5110000 6190000
BLUE VISTA HILL 5 ALL 6330000 8220000
LADONIA HOTEL ADAKULE 5 ALL 7170000 9330000
FANTASIA HOTEL DELUXE 5 ALL 8450000 11150000
RAMADA RESORT 5 ALL 8500000 11200000
LE BLUE HOTEL 5 UALL 8930000 12190000
INFINITY BY YELKEN 5 UALL 9490000 12910000
TUSAN BEACH RESORT 5 ALL 9590000 N.A
PINE BAY HOLIDAY 5 ALL 10250000 14570000
AQUA FANTASY 5 UALL 11530000 15670000
 

تور کوش آداسی

تورکوش آداسی  6 شب و 7روز
با پرواز ایران ایر
نرخ ویژه تور کوش آداسی تاریخ رفت: 10 و17 خرداد ماه 98
در تاریخ 17 خرداد از قیمت های زیر مبلغ 500هزار تومان کم میشود.
تور کوش آداسی 98 : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ایران ایر  ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، راهنمای فارسي
هتل کوش آداسی
درجه
 خدمات
هتل کوش آداسی
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر سينگل
MELIKE 3 BB 5390000 6320000
SURTEL 3 ALL 6480000 7940000
PANORAMA HILL 4 ALL 6800000 8430000
LA SANTA MARIA 4 ALL 7020000 8760000
SEALIGHT FAMILY CLUB 5 ALL 7890000 10060000
SUHAN 4 ALL 8650000 11200000
LABRANDA EPHESUS 5 UALL 9730000 12830000
KUSADASI PALM WINGS 5 ALL 1280000 13640000
SEALIGHT RESORT 5 ALL 10490000 10710000
PINE BAY 5 ALL 10710000 14290000
LE BLEU 5 ALL 10820000 14450000
PALM WINGS EPHESUS 5 UALL 10820000 14450000
AMARA SEALIGHT ELITE 5 UALL 11580000 11470000
SUNIS EFES ROYAL 5 UALL 14620000 20150000
AQUA FANTASY 5 ALL 15700000 21780000
 

تور کوش آداسی

تورکوش آداسی  6 شب و 7روز
با پرواز اطلس جت
نرخ ویژه تور کوش آداسی تاریخ رفت: 8و9و10 خرداد ماه 98
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی اطلس جت  ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، راهنمای فارسي
هتل کوش آداسی
درجه
 خدمات
هتل کوش آداسی
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر در اتاق دو تخته
قیمت تور کوش آداسی
هرنفر سينگل
GOLD APART 3 BB 7300000 7700000
GRAND HOTEL 4 ALL 7700000 8700000
FLORA SUITES 3 ALL 7900000 8900000
THE PANORAMA HIL 4 ALL 7990000 9070000
BELMARE HOTEL 4 ALL 8060000 9360000
BLUE VISTA HILL 4 ALL 8260000 9840000
SUHAN 360 4 ALL 8640000 10400000
LABRANDA EPHESUS 5 ALL 9460000 11640000
RAMADA RESORT 5 ALL 9600000 11880000
KORUMAR HOTEL 5 ALL 9760000 12090000
PALM WINGS EPHESUS 5 UALL 10130000 12650000
ARIA CLAROS BEACH 5 UALL 10310000 13010000
TUSAN BEACH 5 ALL 10490000 15338000
PINE BAY HOLIDAY 5 ALL 10910000 13910000
LE BLEU 5 ALL 10910000 14860000
SUNIS EFES ROYAL 5 ALL 11760000 17840000
AQUA FANTASY AQUAPARK 5 UALL 12310000 15760000
 

 

BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني