تور کوش آداسی 6شب و 7روز                                                                                      با پرواز هواپیمایی ترکیش
نرخ ویژه رفت   14 شهریور ماه
     خدمات تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت هواپيمايی تركيش - 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی - 2 گشت شامل: يک گشت شهری كوش آداسی + يک گشت  شهر ازمير بانهار
هتل
درجه
دوتخته هرنفر
هرنفر سينگل
PINE BAY
5/ALL
4229000
6029000 

تور کوش آداسی 6شب و 7روز                                                                                      با پرواز هواپیمایی ترکیش
نرخ ویژه رفت   13 شهریور ماه
     خدمات تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت هواپيمايی تركيش - 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی - 2 گشت شامل: يک گشت شهری كوش آداسی + يک گشت  شهر ازمير بانهار
هتل
درجه
دوتخته هرنفر
هرنفر سينگل
TATLISES
4/HB
2159000
2519000
PANORAMA HILL 4/ALL 2429000 2879000
MARBEL BY PALM WINGS
4/ALL
2699000
3239000
VISTA HILL
5/ALL
2879000 3599000
LE BLEU
5/ALL
3059000
3959000
SURMELI 5/ALL 3239000 4049000
ONYRIA CLAROS
5/ALL
3329000
4859000
EPHSUS PRINCESS 5/ALL 3419000 4499000
FANTASIA 5/ALL 3599000 4679000
SEA LIGHT 5/UALL 3959000 5579000
PINE BAY 5/ALL 4229000 6029000
AQUA FANTASY 5/ALL 4499000 6119000 

تور کوش آداسی 6شب و 7روز                                                                                      با پرواز هواپیمایی ترکیش
رفت  12 و 13 و 14 و 19 و 20 و 21 و 26 و 27 و28 شهريور ماه و02 و 03 و 04 مهر ماه
     خدمات تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت هواپيمايی تركيش - 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی - 2 گشت شامل: يک گشت شهری كوش آداسی + يک گشت  شهر ازمير بانهار
هتل
درجه
دوتخته هرنفر
هرنفر سينگل
TATLISES
4/HB
2399000
2799000
PANORAMA HILL
4/ALL
2699000
3199000
MARBEL BY PALM WINGS
4/ALL
2999000
3599000
VISTA HILL
5/ALL
3199000 3999000
LE BLEU
5/ALL
3399000
4399000
SURMELI 5/ALL 3599000 4499000
ONYRIA CLAROS
5/ALL
3699000
5399000
EPHESUS PRINCESS
5/ALL
3799000
4999000
FANTASIA 5/ALL 3999000 5199000
SEA LIGHT 5/UALL 4399000 6199000
PINE BAY 5/ALL 4699000 6699000
AQUA FANTASY 5/ALL 4999000 6799000BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني


 

بالاي صفحه