تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
 تور کوش آداسی تاریخ رفت  18 و19 تیرماه
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
PANORAMA HILL 4/ALL 2199000 2899000
MARBEL BY PALMWINGS 4/ALL 2299000 2999000
VISTA HILL
5/ALL
2799000
3799000
SURMELI EFES 5/ALL 2999000 4299000
FANTASIA 5/ALL 3099000 4299000
ONYRIA CLAROS 5/ALL 3299000 4999000
PINE BAY 5/ALL 3799000 5499000
SEA LIGHT 5/UALL 3999000 6299000
AQUA FANTASY 5/ALL 4499000 6499000
AMARA SEALIGHT ELITE 5/ALL 4999000 7999000
 

تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
 تور کوش آداسی تاریخ رفت 24 و 25 و26 تیرماه
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
MARBLE BY PALMWINGS 4/ALL 2699000 3499000
PANORAMA HILL 4/ALL 2999000 3699000
VISTA HILL
5/ALL
3499000 4699000
SURMELI EFES 5/ALL 3799000 5199000
ONYRIA CLAROS 5/ALL 3999000 5699000
FANTASIA 5/ALL 4199000 6199000
PINE BAY 5/ALL 4799000 7199000
AQUA FANTASY 5/ALL 5199000 7199000
SEA LIGHT 5/UALL 5199000 8199000
AMARA SEALIGHT ELITE(select room) 5/UALL 5699000 9199000
 

تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
تاریخ اعتبار تور کوش آداسی  31تیرماه  تا 8 مهر چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه هر هفته
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
MARBEL BY PALMWINGS 4/ALL 2499000 3299000
PANORAMA HILL 4/ALL 2799000 3499000
VISTA HILL
5/ALL
3299000 4499000
SURMELI EFES 5/ALL 3599000 4999000
ONYRIA CLAROS 5/ALL 3799000 5499000
FANTASIA 5/ALL 3999000 5999000
PINE BAY(STANDARD SEA VIEW) 5/ALL 4599000 6999000
AQUA FANTASY(STANDARD) 5/ALL 4999000 6999000
SEA LIGHT 5/UALL 4999000 7999000
AMARA SEALIGHT ELITE(select room) 5/UALL 5499000 8999000
 

BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني


 

بالاي صفحه