تور نرخ ویژه لحظه آخری کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
 تور کوش آداسی  تاریخ رفت 24 , 25 تیرماه95
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
VISTA HILL 5 ALL 1795000 2295000
EPHESIA 4 ALL 1895000 2395000
RISUS 5 ALL 2195000 2945000
FANTASIA 5 ALL 2295000 3045000
ARIA CLAROS 5 ALL 2345000 3445000
TUSAN 5 ALL 2395000 3195000
SEA LIGHT 5 UALL 2495000 3645000
LE BLEU 5 UALL 2495000 3345000
PINE BAY 5 ALL 2495000 3595000
EPHESUS PRINCESS 5 UALL 2545000 3445000
RAMADA RESORT 5 ALL 2795000 3795000
AMARA SEALIGHT 5 UALL 2895000 4295000
SUNIS EFES ROYAL 5 ALL 3095000 4295000
AQUA FANTASY 5 ALL 3295000 4695000
PALOMA PASHA RESORT 5 UALL 3395000 4795000
 

تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
 تور کوش آداسی  تاریخ رفت10 و 11 و17و 18 و 24 و 25 تیرماه95
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
ARORA 4 ALL 2795000 3795000
VISTA HILL 5 ALL 2995000 3995000
EPHESUS PRINCES 5 UALL 2995000 3995000
RISUS 5 ALL 3395000 4495000
SEA LIGHT 5 UALL 3595000 4995000
SUNIS EFES ROYAL 5 ALL 3795000 5295000  
LE BLEU 5 UALL 3895000 5495000
FANTASIA 5 ALL 3995000 5295000
AMARA SEALIGHT 5 UALL 3995000 5795000
PALOMA PASHA RESORT 5 UALL 4295000 5995000
PINE BAY STANDARD SEA VIEW 5 ALL 4295000 6295000
AQUA FANTASY STANDARD 5 ALL 4995000 7295000
 

تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ماهان ایر
  تاریخ رفت  1مرداد الی 26 شهریور
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ماهان ایر  ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
ARORA 4 ALL 2795000 3795000
VISTA HILL 5 ALL 2895000 3995000
EPHESUS PRINCES 5 UALL 2995000 4195000
RISUS 5 ALL 3295000 4495000
SEA LIGHT 5 UALL 3595000 5495000
SUNIS EFES ROYAL 5 ALL 3795000 5295000  
LE BLEU 5 UALL 3995000 5795000
AMARA SEALIGHT 5 UALL 4095000 6295000
FANTASIA 5 ALL 4195000 5795000
PALOMA PASHA RESORT 5 UALL 4395000 6295000
PINE BAY STANDARD SEA VIEW 5 ALL 4495000 6995000
AQUA FANTASY STANDARD 5 ALL 4995000 7495000
 

تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
  تاریخ رفت  26تیر تا  9مهر
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
ARORA 4 ALL 2995000 3895000
VISTA HILL 5 ALL 3195000 4195000
EPHESUS PRINCES 5 UALL 3195000 4195000
SEA LIGHT 5 UALL 3295000 4595000
RISUS45 5 ALL 3495000 4495000
AMARA SEALIGHT 5 UALL 3595000 5195000  
SUNIS EFES ROYAL 5 ALL 3795000 5095000
LE BLEU 5 UALL 4095000 5495000
FANTASIA 5 ALL 4195000 5595000
PALOMA PASHA RESORT 5 UALL 4395000 5995000
PINE BAY STANDARD SEA VIEW 5 ALL 4495000 6695000
AQUA FANTASY STANDARD 5 ALL 4995000 6995000
 

 

BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني