تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
نرخ ویژه برای تاریخ 2مهرماه
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
VISTA HILL 5 ALL  1995000 2995000
FANTASIA 5 ALL 2295000 3595000
LE BLEU 5 UALL 2295000 3695000
T USAN 5 ALL 2295000 3695000
ARIA CLAROS 5 ALL 2295000 3795000
PINE BAY 5 ALL 2595000 4195000
SUNIS EFES ROYAL 5 UALL 2695000 3995000
AMARA SEALIGHT 5 UALL 2795000 3995000
AQUA FANTASY 5 ALL 2895000 4495000
PALOMA PASHA 5 UALL 2895000 4795000
 

تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
  تاریخ رفت از 25 شهریور  تا  9مهر
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
ARORA 4 ALL 2995000 3895000
VISTA HILL 5 ALL 3195000 4195000
EPHESUS PRINCES 5 UALL 3195000 4195000
SEA LIGHT 5 UALL 3295000 4595000
RISUS 5 ALL 3495000 4495000
AMARA SEALIGHT 5 UALL 3595000 5195000  
SUNIS EFES ROYAL 5 ALL 3795000 5095000
LE BLEU 5 UALL 4095000 5495000
FANTASIA 5 ALL 4195000 5595000
PALOMA PASHA RESORT 5 UALL 4395000 5995000
PINE BAY STANDARD SEA VIEW 5 ALL 4495000 6695000
AQUA FANTASY 5 ALL 4995000 6995000
 

 

BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني