تور کوش آداسی 6شب و 7روز                                                        با پرواز هواپیمایی ترکیش
نرخ ویژه 1 مرداد ماه
     خدمات تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت هواپيمايی تركيش - 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی - 2 گشت شامل: يک گشت شهری كوش آداسی + يک گشت  شهر ازمير بانهار
هتل
درجه
دوتخته هرنفر
هرنفر سينگل
GOLF RESORT ALL/5 2599000 3499000
RICHMOND EPHESUS ALL/5 2799000 3799000 

تور کوش آداسی 6شب و 7روز                                                                                      با پرواز هواپیمایی ترکیش
نرخ ویژه رفت 01  مرداد ماه
     خدمات تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت هواپيمايی تركيش - 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی - 2 گشت شامل: يک گشت شهری كوش آداسی + يک گشت  شهر ازمير بانهار
هتل
درجه
دوتخته هرنفر
هرنفر سينگل
TATLISES
4/HB
1759000
2079000
PANORAMA HILL
4/ALL
1999000
2399000
MARBEL BY PALM WINGS
4/ALL
2239000
2719000
VISTA HILL
5/ALL
2399000 3039000
LE BLEU
5/ALL
2559000
3359000
SURMELI 5/ALL 2719000 3439000
ONYRIA CLAROS
5/ALL
2799000
4159000
EPHESUS PRINCESS
5/ALL
2879000
3839000
FANTASIA 5/ALL 3039000 3999000
SEA LIGHT 5/UALL 3359000 4799000
PINE BAY 5/ALL 3599000 5199000
AQUA FANTASY 5/ALL 3839000 5279000 

تور کوش آداسی 6شب و 7روز                                                                                      با پرواز هواپیمایی ترکیش
نرخ ویژه رفت 08  مرداد ماه
     خدمات تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت هواپيمايی تركيش - 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی - 2 گشت شامل: يک گشت شهری كوش آداسی + يک گشت  شهر ازمير بانهار
هتل
درجه
دوتخته هرنفر
هرنفر سينگل
TATLISES
4/HB
1979000
2339000
PANORAMA HILL
4/ALL
2249000
2699000
MARBEL BY PALM WINGS
4/ALL
2519000
3059000
VISTA HILL
5/ALL
2699000 3419000
LE BLEU
5/ALL
2879000
3779000
SURMELI 5/ALL 3399000 3869000
ONYRIA CLAROS
5/ALL
3059000
4679000
EPHESUS PRINCESS
5/ALL
3239000
4319000
FANTASIA 5/ALL 3419000 4499000
SEA LIGHT 5/UALL 3779000 5399000
PINE BAY 5/ALL 4049000 5849000
AQUA FANTASY 5/ALL 4319000 5939000 

تور کوش آداسی 6شب و 7روز                                                                                      با پرواز هواپیمایي تابان
رفت   02 و 09 و 16 مرداد ماه
     خدمات تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت هواپيمايی تركيش - 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی - 2 گشت شامل: يک گشت شهری كوش آداسی + يک گشت  شهر ازمير بانهار
هتل
درجه
دوتخته هرنفر
هرنفر سينگل
TATLISES
4/HB
1999000
2499000
PANORAMA HILL
4/ALL
2299000
2999000
MARBEL BY PALM WINGS
4/ALL
2599000
3299000
VISTA HILL
5/ALL
2799000 3799000
LE BLEU
5/ALL
2999000
4099000
SURMELI 5/ALL 3299000 4499000
ONYRIA CLAROS
5/ALL
3499000
5299000
EPHESUS PRINCESS
5/ALL
3599000
4999000
FANTASIA 5/ALL 3799000 5199000
SEA LIGHT 5/UALL 4099000 6399000
PINE BAY 5/ALL 4599000 6799000
AQUA FANTASY 5/ALL 4899000 6999000 

تور کوش آداسی 6شب و 7روز                                                                                      با پرواز هواپیمایی ترکیش
رفت 01 و 02 و 03 و 08 و 09 و 10 و 15 و 16 و 17 و22 و 23 و 24 مرداد ماه
     خدمات تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت هواپيمايی تركيش - 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی - 2 گشت شامل: يک گشت شهری كوش آداسی + يک گشت  شهر ازمير بانهار
هتل
درجه
دوتخته هرنفر
هرنفر سينگل
TATLISES
4/HB
2199000
2599000
PANORAMA HILL
4/ALL
2499000
2999000
MARBEL BY PALM WINGS
4/ALL
2799000
3399000
VISTA HILL
5/ALL
2999000 3799000
LE BLEU
5/ALL
3199000
4199000
SURMELI 5/ALL 3399000 4299000
ONYRIA CLAROS
5/ALL
3499000
5199000
EPHESUS PRINCESS
5/ALL
3599000
4799000
FANTASIA 5/ALL 3799000 4999000
SEA LIGHT 5/UALL 4199000 5999000
PINE BAY 5/ALL 4499000 6499000
AQUA FANTASY 5/ALL 4799000 6599000 

تور کوش آداسی 6شب و 7روز                                                                                      با پرواز هواپیمایي تابان
رفت  23 و30 مرداد ماه و06 و 13 و 20 و27 شهريور ماه
     خدمات تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت هواپيمايی تركيش - 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی - 2 گشت شامل: يک گشت شهری كوش آداسی + يک گشت  شهر ازمير بانهار
هتل
درجه
دوتخته هرنفر
هرنفر سينگل
TATLISES
4/HB
2199000
2699000
PANORAMA HILL
4/ALL
2499000
3199000
MARBEL BY PALM WINGS
4/ALL
2799000
3499000
VISTA HILL
5/ALL
2999000 3999000
LE BLEU
5/ALL
3199000
4299000
SURMELI 5/ALL 3499000 4699000
ONYRIA CLAROS
5/ALL
3699000
5499000
EPHESUS PRINCESS
5/ALL
3799000
5199000
FANTASIA 5/ALL 3999000 5399000
SEA LIGHT 5/UALL 4299000 6599000
PINE BAY 5/ALL 4799000 6999000
AQUA FANTASY 5/ALL 5099000 7199000 

تور کوش آداسی 6شب و 7روز                                                                                      با پرواز هواپیمایی ترکیش
رفت 29 و 30 و 31 مرداد ماه و 05 و 06 و 07 و 12 و 13 و 14 و 19 و 20 و 21 و 26 و 27 و28 شهريور ماه و02 و 03 و 04 مهر ماه
     خدمات تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت هواپيمايی تركيش - 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی - 2 گشت شامل: يک گشت شهری كوش آداسی + يک گشت  شهر ازمير بانهار
هتل
درجه
دوتخته هرنفر
هرنفر سينگل
TATLISES
4/HB
2399000
2799000
PANORAMA HILL
4/ALL
2699000
3199000
MARBEL BY PALM WINGS
4/ALL
2999000
3599000
VISTA HILL
5/ALL
3199000 3999000
LE BLEU
5/ALL
3399000
4399000
SURMELI 5/ALL 3599000 4499000
ONYRIA CLAROS
5/ALL
3699000
5399000
EPHESUS PRINCESS
5/ALL
3799000
4999000
FANTASIA 5/ALL 3999000 5199000
SEA LIGHT 5/UALL 4399000 6199000
PINE BAY 5/ALL 4699000 6699000
AQUA FANTASY 5/ALL 4999000 6799000BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني


 

بالاي صفحه