تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
نرخ ویژه  تور کوش آداسی  تاریخ رفت 13 و 14 خرداد
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، راهنمای فارسي
هتل
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
ARORA ALL/*4 1495000 1795000
PANORAMA HILL ALL/*4 1695000 2095000
VISTA HILL ALL/*5 1795000 2395000
RISUS(AQUA PARK) ALL/*5 1895000 2595000
EPHESUS PRINCE UALL/*5 1995000 2595000
ARIA CLAROS(ONYRIA) ALL/*5 1995000 2695000
FANTASIA ALL/*5 2095000 2695000
LE BLEU(SEA VIEW) UALL/*5 2295000 2695000
SEA LIGHT UALL/*5 2295000 3395000
PINE BAY(STANDARD SEA VIEW) ALL/*5 2395000 3195000
PALOMA PASHA RESORT UALL/*5 2695000 3595000
AMARA SEALIGHT UALL/*5 2895000 4195000
AQUA FANTASIA ALL/*5 2995000 4395000
 

تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
 تور کوش آداسی  تاریخ رفت 13و21 خرداد
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
ARORA ALL/4 1995000 2495000
PANORAMA HILL ALL/4 2095000 2595000
VISTA HILL ALL/5 2295000 2895000
EPHESUS PRINCES 5/UALL 2295000 2895000
FANTASIA ALL/5 2495000 3295000
LE BLEU UALL/5 2595000 3495000  
SEA LIGHT UALL/5 2995000 4195000
PINE BAY STANDARD SEA VIEW ALL/5 3095000 4295000
AMARA SEALIGHT UALL/5 3395000 4995000
PALOMA PASHA RESORT UALL/5 3495000 4995000
AQUA FANTASY 5/ALL 3995000 5595000
SUNIS EFES ROYAL 5/ALL 4495000 6495000
 

تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
 تور کوش آداسی  تاریخ رفت 27و28 خرداد  و 3و 4 تیرماه95
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
ARORA ALL/4 2195000 2795000
PANORAMA HILL ALL/4 2295000 2895000
FANTASIA ALL/5 2395000 3095000
VISTA HILL 5/ALL 2395000 3095000
EPHESUS PRINCES UALL/5 2395000 3095000
SEA LIGHT UALL/5 2895000 4195000  
LE BLEU UALL/5 2995000 3995000
PINE BAY STANDARD SEA VIEW ALL/5 3095000 4495000
AMARA SEALIGHT UALL/5 3395000 4995000
PALOMA PASHA RESORT UALL/5 3495000 4795000
AQUA FANTASY STANDARD 5/ALL 3995000 5595000
SUNIS EFES ROYAL 5/ALL 4495000 6495000
 

 

BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني