تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
رفت 01 خرداد 94
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
LUANA SANTA MARIA 4/ALL 1599000 1899000
PANAROMA HILL 4/ALL 1699000 1999000
VISTA HILL
5/ALL
1799000
2199000
ADAKULE 5/ALL 1799000 2199000
SURMELI EFES 5/ALL 1899000 2499000
ONYRIA CLAROS 5/ALL 1999000 2799000
FANTASIA 5/ALL 2199000 2999000
PIINE BAY 5/ALL 2599000 3699000
AQUA FANTASY 5/ALL 2799000 3799000
SEA LIGHT 5/UALL 2799000 3999000
AMARA SEALIGHT ELITE 5/ALL 3299000 4899000
تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
رفت 7 و 8 خرداد 94
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
LUANA SANTA MARIA 4/ALL 1799000 2299000
PANAROMA HILL 4/ALL 1999000 2499000
VISTA HILL
5/ALL
2199000
2799000
SURMELI EFES 5/ALL 2299000 2999000
FANTASIA 5/ALL 2399000 3299000
ONYRIA CLAROS 5/ALL 2499000 3499000
SEA LIGHT 5/UALL 2799000 3999000
PIINE BAY 5/ALL 2999000 4499000
AMARA SEALIGHT ELITE 5/ALL 3799000 5799000
AQUA FANTASY 5/ALL 3999000 5999000
 

تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
رفت 14 و 15 و 21 و 22 خرداد 94
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
PANORAMA HILL 4/ALL 1999000 2499000
MARBLE BY PALMWINGS 4/ALL 2099000 2599000
VISTA HILL
5/ALL
2199000
2999000
SURMELI EFES 5/ALL 2499000 3399000
FANTASIA 5/ALL 2699000 3599000
ONYRIA CLAROS 5/ALL 2799000 3999000
PINE BAY 5/ALL 3099000 4499000
SEA LIGHT 5/ALL 3499000 5499000
AQUA FANTASY 5/ALL 3999000 5799000
AMARA SEALIGHT ELITE 5/ALL 4999000 7999000
 

تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
رفت 28 و 29 خرداد و 04 و 05 تیر 94
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
MARBEL BY PALMWINGS 4/ALL 1999000 2499000
PANORAMA HILL 4/ALL 2199000 2799000
VISTA HILL
5/ALL
2399000
3299000
SURMELI EFES 5/ALL 2799000 3799000
ONYRIA CLAROS 5/ALL 2899000 4499000
FANTASIA 5/ALL 2999000 4299000
PINE BAY 5/ALL 3299000 4699000
AQUA FANTASY 5/ALL 3799000 5499000
SEA LIGHT 5/UALL 3999000 6299000
AMARA SEALIGHT ELITE 5/ALL 4799000 7799000
 

BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني


 

بالاي صفحه