تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
نرخ  ویژه  تور کوش آداسی  3 تیرماه
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
PANORAMA HILL ALL/4 1995000 2495000
RISUS ALL/5 2395000 3995000
ARIA CLAROS ALL/5 2495000 3495000
SUNIS EFES ROYAL 5/ALL 3395000 4395000
AQUA FANTASY STANDARD ALL/5 3595000 4995000
 

تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
 تور کوش آداسی  تاریخ رفت 4 تیرماه95
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
ARORA ALL/4 2195000 2795000
PANORAMA HILL ALL/4 2295000 2895000
FANTASIA ALL/5 2395000 3095000
VISTA HILL 5/ALL 2395000 3095000
EPHESUS PRINCES UALL/5 2395000 3095000
SEA LIGHT UALL/5 2895000 4195000  
LE BLEU UALL/5 2995000 3995000
PINE BAY STANDARD SEA VIEW ALL/5 3095000 4495000
AMARA SEALIGHT UALL/5 3395000 4995000
PALOMA PASHA RESORT UALL/5 3495000 4795000
AQUA FANTASY STANDARD 5/ALL 3995000 5595000
SUNIS EFES ROYAL 5/ALL 4495000 6495000
 

تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
 تور کوش آداسی  تاریخ رفت4و 10 و 11 و17و 18 و 24 و 25 تیرماه95
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
ARORA 4 ALL 2795000 3795000
VISTA HILL 5 ALL 2995000 3995000
EPHESUS PRINCES 5 UALL 2995000 3995000
RISUS 5 ALL 3395000 4495000
SEA LIGHT 5 UALL 3595000 4995000
SUNIS EFES ROYAL 5 ALL 3795000 5295000  
LE BLEU 5 UALL 3895000 5495000
FANTASIA 5 ALL 3995000 5295000
AMARA SEALIGHT 5 UALL 3995000 5795000
PALOMA PASHA RESORT 5 UALL 4295000 5995000
PINE BAY STANDARD SEA VIEW 5 ALL 4295000 6295000
AQUA FANTASY STANDARD 5 ALL 4995000 7295000
 

تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
  تاریخ رفت  26تیر تا  9مهر
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
ARORA 4 ALL 2995000 3895000
VISTA HILL 5 ALL 3195000 4195000
EPHESUS PRINCES 5 UALL 3195000 4195000
SEA LIGHT 5 UALL 3295000 4595000
RISUS45 5 ALL 3495000 4495000
AMARA SEALIGHT 5 UALL 3595000 5195000  
SUNIS EFES ROYAL 5 ALL 3795000 5095000
LE BLEU 5 UALL 4095000 5495000
FANTASIA 5 ALL 4195000 5595000
PALOMA PASHA RESORT 5 UALL 4395000 5995000
PINE BAY STANDARD SEA VIEW 5 ALL 4495000 6695000
AQUA FANTASY STANDARD 5 ALL 4995000 6995000
 

 

BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني