تور لبنان نوروز
 
تاريخ رفت :  28اسفند و  2و 4 و6 فروردین

 
 هتل
موقعیت
 درجه
 هرنفر در اتاق دوتخته
 هرنفر سينگل
وایت هاوس
بیروت شرقی
 4ستاره با صبحانه و شام
-
-
وایت هاوس
 سوئیت
بیروت شرقی
4ستاره با صبحانه و شام
-
-
بلازور جونیه 4ستاره با صبحانه - -
پرنسسا جونیه 4ستاره با صبحانه - -
پورتولونا
جونیه
4ستاره با صبحانه
-
-
سفیر روشه 5ستاره با صبحانه - -
پرتملیو رو به کوه کلسیک 5ستاره با صبحانه - -
پرتملیو رو به دریا کلسیک 5ستاره با صبحانه - -
لرویال کلسیک 5ستاره با صبحانه - -
اینترکنتینانتال شمال بیروت 5ستاره با صبحانه - -
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت ایران ایر ، ترانسفر فرودگاهی، 3روز گشت ، راهنما