تور لبنان نوروز96

رفت 30 اسفند
5 شب
خدمات تور لبنان نوروز: بلیط رفت و برگشت ماهان به بیروت ،اقامت در هتل لبنان  باصبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی در لبنان، 3روز گشت با نهار ، راهنما و ترانسفرو بیمه مسافرتی

 هتل لبنان نوروز

درجه
خدمات هتل
قیمت لبنان نوروز 
هرنفر در اتاق دوتخته
قیمت تور لبنان نوروز
هرنفر سينگل
PARISIAN
4
BB
2590000 3350000
BEL AZUR 4
BB
2850000 3450000
LANCASTER 4 BB 2850000 3750000
LANCASTER SUITES 4 BB 2990000 3990000
PORTEMILIO 5 BB 3090000 4290000
RAMADA PLAZA 5 BB 3050000 4290000
ARJAN BY ROTANA 4 BB 3290000 4200000
RADISSON BLU 5 BB 3290000 4290000
LANCASTER PLAZA 5 BB 3590000 5290000
LE VENDOME 5 BB 3890000 5790000
PHOENICA 5 BB 4090000 6190000
FOUR SEASON 5 BB 4890000 7000000

  تور لبنان نوروز

تاريخ رفت :  28 و 30 اسفند - 5 و 7فروردین
7شب
خدمات تور لبنان نوروز: بلیط رفت و برگشت ماهان به بیروت ،اقامت در هتل لبنان  باصبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی در لبنان، 3روز گشت با نهار ، راهنماو ترانسفرو بیمه مسافرتی
 هتل لبنان نوروز
درجه
خدمات هتل
قیمت لبنان نوروز 
هرنفر در اتاق دوتخته
قیمت تور لبنان نوروز
هرنفر سينگل
PARISIAN
4
BB
2950000 3950000
BEL AZUR 4
BB
3250000 4100000
LANCASTER 4 BB 3250000 4600000
LANCASTER SUITES 4 BB 3380000 4750000
PORTEMILIO 5 BB 3550000 5200000
RAMADA PLAZA 5 BB 3550000 5200000
ARJAN BY ROTANA 4 BB 3800000 5200000
RADISSON BLU 5 BB 3800000 5400000
LANCASTER PLAZA 5 BB 4190000 6490000
LE VENDOME 5 BB 4690000 7300000
PHOENICA 5 BB 4990000 7900000