تور لبنان نوروز

تاريخ رفت تور لبنان نوروز 7 فروردین 96
خدمات تور لبنان نوروز: بلیط رفت و برگشت ماهان به بیروت ،اقامت در هتل لبنان  باصبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی در لبنان، 3روز گشت با نهار ، راهنما و ترانسفرو بیمه مسافرتی

 هتل لبنان نوروز

درجه
خدمات هتل
قیمت لبنان نوروز 
هرنفر در اتاق دوتخته
قیمت تور لبنان نوروز
هرنفر سينگل
PARISIAN
4
BB
3050000 4050000
BEL AZUR 4
BB
3350000 4200000
LANCASTER 4 BB 3350000 4700000
LANCASTER SUITES 4 BB 3480000 4950000
PORTEMILIO 5 BB 3650000 5300000
RAMADA PLAZA 5 BB 3650000 5300000
ARJAN BY ROTANA 4 BB 3900000 5300000
RADISSON BLU 5 BB 3900000 5500000
LANCASTER PLAZA 5 BB 4350000 6650000
LE VENDOME 5 BB 4900000 7650000
PHOENICA 5 BB 5150000 8250000

  تور لبنان نوروز


تاريخ رفت :  28و 30 اسفند - 5 فروردین
 
خدمات تور لبنان نوروز: بلیط رفت و برگشت ماهان به بیروت ،اقامت در هتل لبنان  باصبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی در لبنان، 3روز گشت با نهار ، راهنماو ترانسفرو بیمه مسافرتی
 هتل لبنان نوروز
درجه
خدمات هتل
قیمت لبنان نوروز 
هرنفر در اتاق دوتخته
قیمت تور لبنان نوروز
هرنفر سينگل
PARISIAN
4
BB
3250000 4250000
BEL AZUR 4
BB
3550000 4400000
LANCASTER 4 BB 3550000 4900000
LANCASTER SUITES 4 BB 3680000 5150000
PORTEMILIO 5 BB 3850000 5500000
RAMADA PLAZA 5 BB 3850000 5500000
ARJAN BY ROTANA 4 BB 4100000 5500000
RADISSON BLU 5 BB 4100000 5700000
LANCASTER PLAZA 5 BB 4550000 6850000
LE VENDOME 5 BB 5100000 7850000
PHOENICA 5 BB 5350000 8450000