تور لبنان نوروز
 
تاريخ رفت :  27اسفند و   3 و5 فروردین

 
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت ایران ایر ، ترانسفر فرودگاهی، 3روز گشت با نهار ، راهنما
هزینه بیمه به مبالغ زیر اضافه می شود
 هتل
درجه
خدمات هتل
 هرنفر در اتاق دوتخته
 هرنفر سينگل
AQUARIUM
4
BB
1950000
2850000
AQUARIUM 4 HB 2150000 3100000
RIVOLIPALACE
4
BB
2300000
2950000
RIVOLIPALACE 4 HB 2550000 3250000
BELAZUR 4 BB 2750000 3750000
SAFIR 5 BB 2750000 3850000
PORTEMILIO 5 BB 2750000 3850000