تور روسیه نوروز  97
تور 8 روز روسیه

4شب سنت پترزبورگ   +  3 شب مسکو
تاریخ  رفت  27 اسفند و  5 فروردین 97
تور روسیه : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی ایران ایر به سنت پترزبورگ ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهي و ترانسفر بین شهری با قطار سریع السیر ، ويزای روسيه ،
  1 روز گشت شهری در مسکو همراه با ناهار و 1 روز گشت شهری در سنت پترزبورگ همراه با ناهار
سنت پترزبورگ مسکو درجه هتل دوتخته (هرنفر) یک نفر
MARRIOTT HOLIDAY INN 4
TOP
4999000 5995000