تور بلغارستان

 تور بلغارستان 

(تور وارنا )
تور بلغارستان ثبت نام این تور از خرداد ماه آغاز می گردد
تور بلغارستان (وارنا - گلدن سند) : بليط رفت و برگشت به وارنا، ويزای بلغارستان ، اقامت در هتل بلغارستان با خدمات مربوطه، راهنماي فارسي زبان ،  يک روز گشت شهری همراه ناهار در وارنا ، بیمه مسافرتی
هتل بلغارستان
درجه
هتل
خدمات
هتل
قیمت تور بلغارستان
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور بلغارستان
هر نفر سينگل
ADMIRAL 4 BB - -
ASTERA 4 UALL - -
MELIA GRAND HERMITAGE(PARK VIEW) 5 ALL - -
MELIA GRAND HERMITAGE (SEA VIEW) 5 ALL - - 


 تور بلغارستان 

(تور وارنا )
ثبت نام شروع نشده است
تور بلغارستان (وارنا - گلدن سند) : بليط رفت و برگشت بلغارایر به وارنا، ويزای بلغارستان ، اقامت در هتل بلغارستان با خدمات مربوطه، راهنماي فارسي زبان ،  يک روز گشت شهری همراه ناهار در وارنا ، بیمه مسافرتی ، سیم کارت بلغارستان(هراتاق)
هتل بلغارستان
درجه
هتل
خدمات
هتل
قیمت تور بلغارستان
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور بلغارستان
هر نفر سينگل
CENTRAL 4 ALL - -
ATLAS 4 UALL - -
ADMIRAL 4 BB - -
KALIAKRA 5 UALL - -
ASTERA 4 UALL - -
MELIA GRAND HERMITAGE(PARK VIEW) 5 ALL - -
MELIA GRAND HERMITAGE (SEA VIEW) 5 ALL - -
MELIA GRAND HERMITAGE (LEVEL ROOM) 5 ALL - - 
تور بلغارستان جهت تابستان 97 در حال برنامه ریزی می باشد