تور بلغارستان  (تور وارنا )
نرخ ویژه تور بلغارستان تاریخ رفت 20 خرداد
تور بلغارستان: بليط رفت و برگشت تابان ، ويزا ، اقامت در هتل با خدمات مربوطه، راهنمای فارسي زبان ،  يک روز گشت شهری و خريد بانهار ، بیمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
هرنفر در اتاق دوتخته
هرنفر سیگنل
HOLIDAY PARK 4 BB 1695000 1795000
HB 2010000 2110000
HELIOS 4 BB 1795000 2095000
HB 2110000 2410000
ALL 2425000 2725000
DOUBLE TREE BY HILTON 5
BB
1895000 2295000
HB 2245000 2645000
ALL 2595000 2995000
ROYAL 4 ALL 2095000 2495000
ATLAS 4 UALL 2395000 2695000

جهت اطلاع از قیمت اتاق های Sea View با ما تماس بگیرید

 


 تور بلغارستان  (تور وارنا )
نرخ ویژه تور بلغارستان تاریخ رفت  20 خرداد
تور بلغارستان: بليط رفت و برگشت تابان ، ويزا ، اقامت در هتل با خدمات مربوطه، راهنمای فارسي زبان ،  يک روز گشت شهری و خريد بانهار ، بیمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
هرنفر در اتاق دوتخته
هرنفر سیگنل
BONITA(SIDE SEA VIEW) 3 HB 1795000 1795000
PERLA 3 BB 1795000 1795000
HB 2110000 2110000
HELIOS 4
BB
1895000 2295000
HB 2210000 2610000
ALL 2525000 2925000
DOUBLE TREE BY HILTON 5 BB 2095000 2495000
HB 2445000 2845000
ALL 2795000 3195000
LILIA 4 BB 2110000 2395000
ALL 2635000 2885000
ROYAL 4 ALL 2145000 2495000
MELIA GRAND HERMITAGE 5 BB 2295000 3095000
All 2995000 3895000
PALM BEACH 4 ALL 2395000 2695000
ATLAS 4 UALL 2495000 2795000
ASTERA 4 UALL 2795000 3395000
KALIAKRA 4 UALL 2795000 3395000
AZALIA(ST. CONSTANTINE& HLENA) 4 ALL 2995000 3895000
MELIA GRAND HERMITAGE(LEVEL ROOM) 5 BB 3195000 4995000
ALL 3995000 5795000

جهت اطلاع از قیمت اتاق های Sea View با ما تماس بگیرید.

 


 تور بلغارستان  (تور وارنا )
 تور بلغارستان تاریخ رفت 27 خرداد و 3 تیر
تور بلغارستان: بليط رفت و برگشت تابان ، ويزا ، اقامت در هتل با خدمات مربوطه، راهنمای فارسي زبان ،  يک روز گشت شهری و خريد بانهار ، بیمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
هرنفر
در اتاق دوتخته
هرنفر
سینگل
BONITA(SIDE SEA VIEW) 3 BB 1895000 1895000
HB 2210000 2210000
PERLA 3 HB 1995000 2295000
ALL 2380000 2680000
HELIOS 4
BB
2095000 2745000
HB 2410000 3060000
ALL 2725000 3375000
DOUBLE TREE BY HILTON 5 BB 2195000 2895000
HB 2545000 3245000
ALL 2895000 3595000
LILIA 4 BB 2395000 2745000
ALL 2885000 3235000
ADMIRAL 5 BB 2495000 3195000
HB 2845000 3545000
PALM BEACH 4 ALL 2595000 3045000
ROYAL 4 ALL 2595000 3195000
ATLAS 4 UALL 2695000 3095000
MELIA GRAND HERMITAGE 5 BB 2795000 3795000
ALL 3395000 4495000
ASTERA 4 UALL 3095000 4095000
AZALIA(ST. CONSTANTINE& HLENA) 4 UALL 3195000 4345000
MELIA GRAND HERMITAGE 5 ALL 3395000 4495000
MELIA GRAND HERMITAGE(LEVEL ROOM) 5 BB 3495000 5695000
ALL 4195000 6395000  تور بلغارستان  (تور وارنا )
 
تور بلغارستان رفت 10 تیربا پرواز تابان
تور بلغارستان: بليط رفت و برگشت تابان ، ويزا ، اقامت در هتل با خدمات مربوطه، راهنماي فارسي زبان ،  يک روز گشت شهری همراه ناهار و خريد بانهار ، بیمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
هرنفر در
اتاق دوتخته
هر نفر
سينگل
BONITA (SIDE SEA VIEW) 3 BB 1995000 2095000
PERLA 3 HB 2195000 2495000
ALL 2595000 2810000
HELIOS 4 BB 2395000 3045000
HB 2710000 3360000
ALL 3025000 3675000
DOUBLE TREE BY HILTON 5 BB 2495000 3195000
HB 2845000 3545000
ALL 319000 3895000
LILIA 4 BB 2695000 3295000
ALL 3185000 3925000
ADMIRAL 5 BB 2795000 3495000
HB 3145000 3845000
PALM BEACH 4 ALL 2895000 3595000
ROYAL 4 ALL 2895000 3595000
ATLAS 4 UALL 2995000 3795000
MELIA GRAND HERMITAGE 5 BB 3195000 4095000
ASTERA 4 UALL 3395000 4395000
KALIAKRA 4 UALL 3395000 4395000
AZALIA(ST.CONSTANTINE &HLENA) 4 UALL 3495000 4695000
MELIA GRAND HERMITAGE 5 ALL 3795000 4795000
MELIA GRAND HERMITAGE(LEVEL ROOM) 5 BB 3995000 5995000
MELIA GRAND HERMITAGE(LEVEL ROOM) 5 ALL 4495000 6795000