تور بلغارستان  (تور 7شب وارنا )

رفت 26 تير ماه 93

 
   خدمات: بليط رفت و برگشت ماهان ، ويزا ، اقامت در هتل با خدمات مربوطه، راهنماي فارسي زبان ، سيم كارت (هراتاق) و يك روز گشت شهري و خريد بانهار
هتل
درجه
هرنفر در اتاق دوتخته
هر نفر سينگل
BONITA
3/BB
2560000
3230000
AMBASSADOR
3/HB
3080000
3640000
LUNA
4/BB
3080000
3720000
HELIOS
4/BB
3190000
3900000
LILIA 4/BB 3230000 4110000
DOUBLE TREE HILTON
5/BB
3260000
4320000
HAVANA
4/ALL 3330000 4360000
SOFIA
4/ALL
3370000
4220000
ROYAL HOTEL
4/ALL
3440000
3650000
ATLAS
4/UALL
3580000
4930000
ADMIRAL SEA VIEW
5/BB
3650000
4710000
PARK HOTEL GOLDEN BEACH SEA VIEW
4/ALL
3760000
4960000
VIVA
4/ALL
3860000
4710000
MIMOZA ALL/4 3970000 6910000
MARINA GARDEN BEACH 5/ALL 4010000 5210000
KALIAKRA PALACE 4/UALL 4150000 5350000
ASTERA UALL/4 4150000 5950000
RIVIERA BEACH 5/BB 4010000 5560000
MELIA GRAND HERMITAGE BB/5 3830000 5250000
MELIA GRAND HERMITAGE 5/ALL 4640000 6060000
MELIA GRAND HERMITAGE LUX LEVEL SEA VIEW 5/BB 5880000 8570000
MELIA GRAND HERMITAGE LUX LEVEL SEA VIEW 5/ALL 6700000 9390000  تور بلغارستان  (تور 7شب وارنا )

رفت 02 مرداد ماه 93

 
   خدمات: بليط رفت و برگشت ماهان ، ويزا ، اقامت در هتل با خدمات مربوطه، راهنماي فارسي زبان ، سيم كارت (هراتاق) و يك روز گشت شهري و خريد بانهار
هتل
درجه
هرنفر در اتاق دوتخته
هر نفر سينگل
BONITA
3/BB
2860000
3530000
AMBASSADOR
3/HB
3380000
3940000
LUNA
4/BB
3380000
4020000
HELIOS
4/BB
3490000
4200000
LILIA 4/BB 3530000 4410000
DOUBLE TREE HILTON
5/BB
3560000
4620000
HAVANA
4/ALL 3630000 4660000
SOFIA
4/ALL
3670000
4520000
ROYAL HOTEL
4/ALL
3740000
3950000
ATLAS
4/UALL
3880000
5230000
ADMIRAL SEA VIEW
5/BB
3950000
5010000
PARK HOTEL GOLDEN BEACH SEA VIEW
4/ALL
4060000
5260000
VIVA
4/ALL
4160000
5010000
MIMOZA ALL/4 4270000 7210000
MARINA GARDEN BEACH 5/ALL 4310000 5510000
KALIAKRA PALACE 4/UALL 4450000 5650000
ASTERA UALL/4 4450000 6250000
RIVIERA BEACH 5/BB 4310000 5860000
MELIA GRAND HERMITAGE BB/5 4130000 5550000
MELIA GRAND HERMITAGE 5/ALL 4940000 6360000
MELIA GRAND HERMITAGE LUX LEVEL SEA VIEW 5/BB 6180000 8870000
MELIA GRAND HERMITAGE LUX LEVEL SEA VIEW 5/ALL 7000000 9690000