تور بلغارستان

 تور بلغارستان 

(تور وارنا )
 تور بلغارستان  با پرواز ماهان ایر نرخ ویژه 4 و 5 مرداد
تور بلغارستان (وارنا - گلدن سند) : بليط رفت و برگشت ماهان به وارنا، ويزای بلغارستان ، اقامت در هتل بلغارستان با خدمات مربوطه، راهنماي فارسي زبان ،  یک گشت شهری همراه ناهار  ، بیمه مسافرتی ، سیم کارت هراتاق
هتل بلغارستان
درجه
هتل
خدمات
هتل
قیمت تور بلغارستان
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور بلغارستان
هر نفر سينگل
PALMA 4 BB 4695000 6495000
PERUNIKA 3 BB 4895000 5995000
BONITA 3 BB 4995000 6195000
JOYA PARK HOTEL 4 BB 5195000 6395000
AMBASSADOR 3 BB 5395000 6395000
SHIPKA 4 BB 5395000 6795000
LILIA 4 BB 6095000 8295000
CENTRAL(SEA VIEW) 4 ALL 6595000 8895000
DOUBLE TREE BY HILTON 4 BB 6695000 9950000
ROYAL 5 ALL 6895000 9095000
ATLAS
5 UALL 7095000 9295000
ARENA MAR HOTEL 5 ALL 7295000 8495000
ADMIRAL 5 BB 7395000 10995000
PALM BEACH 4 ALL 7495000 9695000
ADMIRAL 5 BB 7395000 10995000
AZALIA 4 UALL 8295000 12295000
KALIAKRA PALACE 4 UALL 8495000 11395000
ASTERA (STD ROOM) 4 UALL 8495000 11395000
KALIAKRA PALACE (SUP SEA VIEW) 4 UALL 8495000 11395000
ASTERA (LUX ROOM) 4 UALL 8795000 11395000
AZALIA (LUX ROOM) 4 UALL 8895000 12995000
ASTOR GARDEN 5 UALL 9295000 12595000
MELIA GRAND HERMITAGE PARK VIEW 5 ALL 9595000 12995000
ASTOR GARDEN 5 UALL 9995000 17295000
MELIA GRAND HERMITAGE SIDE SEA VIEW 5 ALL 12195000 15695000
MELIA GRAND HERMITAGE LEVEL ROOM 5 ALL 14195000 25795000 


 تور بلغارستان 

(تور وارنا )
 تور بلغارستان  با پرواز ماهان ایر از 4مرداد تا 31 شهریور
تور بلغارستان (وارنا - گلدن سند) : بليط رفت و برگشت ماهان به وارنا، ويزای بلغارستان ، اقامت در هتل بلغارستان با خدمات مربوطه، راهنماي فارسي زبان ،  یک گشت شهری همراه ناهار  ، بیمه مسافرتی ، سیم کارت هراتاق
هتل بلغارستان
درجه
هتل
خدمات
هتل
قیمت تور بلغارستان
هرنفر دراتاق دوتخته
قیمت تور بلغارستان
هر نفر سينگل
PERUNIKA 3 BB 4990000 6190000
BONITA 3 BB 5140000 6360000
PALMA 3 BB 5140000 6360000
AMBASSADOR 3 BB 5550000 6600000
SHIPKA 4 BB 5990000 6999000
LILIA 4 BB 6290000 8619000
CENTRAL 4 ALL 6760000 8990000
DOUBLE TREE BY HILTON 4 BB 6900000 10400000
ROYAL(SUP) 4 ALL 7150000 9420000
ATLAS 4 UALL 7330000 9650000
ADMIRAL
5 BB 7650000 11450000
PALM BEACH 4 ALL 7730000 9990000
ARENA MAR 4 ALL 7480000 8760000
ADMIRAL 5 HB 8450000 12250000
KALIAKRA PALACE 4 UALL 8790000 11830000
ASTERA 4 UALL 8890000 11830000
KALIAKRA PALACE SUP SEA VIEW 4 UALL 8850000 11900000
ASTERA LUX ROOM 4 UALL 9100000 12150000
MELIA GRAND HERMITAGE PARK VIEW 5 ALL 9900000 13520000
MELIA GRAND HERMITAGE SIDE SEA VIEW 5 ALL 10300000 13920000
MELIA GRAND HERMITAGE LEVEL ROOM 5 ALL 12720000 16350000 


جهت اطلاع از قيمتها با ما تماس بگيريد.