تور چین
 
 تور پکن 8شب و 9روز                               با پرواز ایر استانا
تاریخ  اعتبار  7مرداد  الی 28 مرداد هر پنج شنبه
تورچین - تور پكن  : بليط  رفت و برگشت با هواپیمایی ایر آستانا ، ويزای گروهی ،8 شب اقامت در هتل 5ستاره  با صبحانه،  3روز گشت متنوع با ناهار، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی
نام هتل
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
هرنفر سينگل
GREAT WALL SHERATON 5 3995000 4995000
 

 تورچین  4 شب  پکن + 4 شب  شانگهای                                          با پرواز  ایر آستانا
تاریخ رفت از  7مرداد الی 28 مرداد هر پنج شنبه
 تور پكن  شانگهای: بليط  رفت و برگشت با هواپیمایی ایر آستانا، ويزای گروهی ،8 شب اقامت در هتل 5ستاره  با صبحانه،  3روز گشت متنوع با ناهار، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پرواز داخلی پکن  شانگهای
نام هتل
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
هرنفر سينگل
GREAT WALL SHERATON
CROWNE PLAZA FUDAN
5 4495000 5495000

 

 
تور چین
 
 تور پکن شانگهای 7شب و 8روز                  رفت پکن برگشت از شانگهای  با پرواز ماهان
اعتبار تاریخ رفت تور چین از  11مرداد الی 1شهریور  دوشنبه ها
 تور پكن  شانگهای: بليط رفت و برگشت باهواپیمایی ماهان، ويزای گروهی ، 7شب اقامت در هتل 5ستاره  با صبحانه،  سه روز گشت متنوع با ناهار، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی
نام هتل
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
هرنفر سينگل
SHANGRI-LA  BEIJING
SHERATON SHANGHAI HONGKOU
5 4995000 6495000

 

 
 
 تور پکن شانگهای 7شب و 8روز                   رفت پکن برگشت از شانگهای با پرواز ماهان
تاریخ  اعتبار تور چین 8 شهریور الی 29شهریور 95   دوشنبه ها
 تور پكن  شانگهای : بليط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ایر، ويزای گروهی، 7شب اقامت در هتل 5ستاره با صبحانه، 3روز گشت متنوع با ناهار، راهنمای فارسی زبان، ترانسفرفرودگاهی، بیمه مسافرتی
نام هتل
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
هرنفر سينگل
SHANGRI-LA  BEIJING
SHERATON SHANGHAI HONGKOU
5 5495000 6995000