تور چین تابستان 94
اعتبار از 3تیر تا 3شهریور 94
تور چین ، تور پکن 7شب و 8روز
تور چین ، پكن  : بليط  رفت و برگشت با هواپیمایی ايران اير، ويزای گروهی ، 7شب اقامت در هتل 5ستاره  با صبحانه،  3روز گشت متنوع با ناهار، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی
نام هتل
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
هرنفر سينگل
MARRIOT CITY WALL 5 3799000 4799000
 
تور چین ، تور 4شب پکن + 3شب شانگهای
 تور چین ، پکن شانگهای: بلیط رفت و برگشت ایران ایر، 7شب اقامت در هتل 5ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، ویزای گروهی چین ، پرواز داخلی پکن-شانگهای -پکن ، بیمه مسافرتی ، 3روز گشت متنوع با نهار
نام هتل درجه هرنفر در اتاق دوتخته هر نفر سینگل
MARRIOT CITY WALL
SHERATON SHANGHAIHONGKOU
5 4799000 5799000

 تور چین  3شب شانگهای 4شب پکن
 
تور چین با ویژگی رفت به شانگهای و برگشت از پکن با هواپیمایی ماهان
تاریخ رفت  9 تیر ماه
 تور چین : تور پكن شانگهای : بليط  رفت و برگشت با ماهان،پرواز داخلي بين پكن و شانگهای، ويزای گروهی ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، سه روز گشت با ناهار، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی
نام هتل
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
هرنفر سينگل
SHANGRI-LA BEIJING
PULMAN SHANGHAI SOUTH
5 5299000 6299000

 تور چين 4شب پكن 3شب شانگهاي
 
تور چین با ویژگی رفت به پکن و برگشت از شانگهای با هواپیمایی ماهان
 تور چین : تور پكن شانگهاي : بليط  رفت و برگشت با ماهان،پرواز داخلي بين پكن و شانگهای، ويزای گروهی ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، 3روز گشت با ناهار، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی
نام هتل
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
هرنفر سينگل
SHANGRI-LA BEIJING
PULMAN SHANGHAI SOUTH
5 5299000 6299000