تور چین
 


 تورچین  8 شب  پکن                                         با پرواز  ایر آستانا
تاریخ رفت تور پکن چین از 23 دی  تا 28 بهمن
 تور پكن (چین): بليط  رفت و برگشت به چین با هواپیمایی ایر آستانا(تهران-آلماتی-پکن و بالعکس)، ويزای گروهی ،8 شب اقامت در هتل 5ستاره  پکن با صبحانه،  3روز گشت متنوع با ناهاردر پکن، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی در پکن، بیمه مسافرتی
نام هتل
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
هرنفر سينگل
CROWN PLAZA U-TOWN 5 3995000 4995000

 


 تورچین  4 شب  پکن + 4 شب  شانگهای                                          با پرواز  ایر آستانا
رفت تور پکن شانگهای چین  از 23 دی تا 28 بهمن
 تور پكن  شانگهای: بليط  رفت و برگشت چین با هواپیمایی ایر آستانا، ويزای گروهی چین ،8 شب اقامت در هتل 5ستاره  چین با صبحانه،  3روز گشت متنوع با ناهار، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی در پکن و شانگهای ، بیمه مسافرتی، پرواز داخلی پکن  شانگهای
نام هتل
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
هرنفر سينگل
CROWN PLAZA U-TOWN
CROWNE PLAZA FUDAN
5 4995000 6495000

 


 
  تور چين نوروز

تاریخ رفت 27 اسفند - 1و 6و 7 فروردین (رفت از پکن برگشت از شانگهای)
تاریخ رفت 27و 29 اسفند - 4و 6و 7 فروردین (رفت از شانگهای برگشت از پکن)
تور  4شب پکن  3شب شانگهای  پرواز ماهان
 هتل
 درجه
 هرنفر در اتاق دوتخته
 هرنفر سينگل
BEIJING INTERNATIONAL(BUSINESS ROOM)
RADISSON BLUE HUNG QUAN
 5 ستاره
- -
 تور پکن شانگهای نوروز : بليط رفت وبرگشت ماهان ،بليط  قطار بین شهری  ، 7شب اقامت در هتل 5ستاره با صبحانه ، ويزاي گروهي چين ، 4روز گشت شهری با 3 وعده ناهار . ترانسفر فرودگاهي ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه

گشتها:
پکن : دیوار چین، شهرممنوعه، پارک المپیک، گشت مراکزخرید، کاخ تابستانی، میدان تیان آن من، کارخانه مروازید، کارخانه سنگ پشم، مراسم چای، مرکز طب سنتی چین
شانگهای:باغ یو ، برج مروارید، کارخانه ابریشم 


 

  تور چين نوروز

تور پکن  شانگهای با پرواز ماهان

تور پکن شانگهای نوروز : بليط رفت وبرگشت ،پرواز داخلی(پکن-شانگهای-پکن) ، اقامت در هتل 5ستاره با صبحانه ، ويزای گروهی چين ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه، 5روز گشت با نهار
تور
هتل
 هرنفر در اتاق دوتخته
 هرنفر سينگل
رفت
3شب شانگهای
4شب پکن
SHERATON SHANGHAI HONGQIAO
THE WESTIN FINANCIAL STREET
- - 30 اسفند
رفت شانگهای
برگشت شانگهای
3شب شانگهای
4شب پکن
SHERATON SHANGHAI HONGQIAO
SOFITEL WANDA BEIJING
- - 2 فروردین
رفت شانگهای
برگشت شانگهای
3شب شانگهای
4شب پکن
SHERATON SHANGHAI HONGQIAO
THE WESTIN FINANCIAL STREET
-
- 4 فروردین
رفت شانگهای
برگشت شانگهای
4شب پکن
3شب شانگهای
SOFITEL WANDA BEIJING
SHERATON SHANGHAI HONGQIAO
- - 27 اسفند
رفت پکن
برگشت شانگهای
4شب پکن
3شب شانگهای
THE IMPERIAL MANSION BEIJING MARRIOTT
SHERATON SHANGHAI HONGQIAO
- - 29 اسفند
رفت پکن
برگشت شانگهای
4شب پکن
3شب شانگهای
THE WESTIN FINANCIAL STREET
SHERATON SHANGHAI HONGKOU
- - 1 فروردین
رفت پکن
برگشت شانگهای
گشتها:
1-بازدید از دیوار چین و محوطه بیرونی پارک المپیک و صرف ناهار
2-بازدید از کاخ تابستانی و کارخانه مروارید ، صرف ناهار در رستوران ، مراسم چای
3-بازدید از میدان تیان آنمن ، بازدید از شهر ممنوعه ، صرف ناهار و گشت خرید
4- بازدید از کارخانه ابریشم و باغ یو ، بازدید از موزه تاریخ ، برج تلویزیونی شانگهای ، صرف ناهار
5-بازدید از معبد بودای یشم ، صرف ناهار و خرید در خیابان نانجینگ