تور چین
 


 تورچین

پکن  (7 شب و 8 روز)
 تور پکن چین از 14آذر تا 22 اسفند با پرواز ماهان
رفت سه شنبه ها
 تور پكن شانگهای (چین): بليط  رفت به شانگهای چین و برگشت از پکن با ماهان و پرواز داخلی شانگهای و پکن یا هواپیمایی چینی ، ويزای گروهی چین ،7 شب اقامت در هتل 5ستاره  پکن و شانگهای با صبحانه،  5 روز گشت متنوع با ناهار در پکن و شانگهای، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی در پکن و شانگهای ، بیمه مسافرتی
نام هتل پکن و شانگهای
درجه
قیمت تور چین
هرنفر دراتاق دوتخته
تور چین
هرنفر سينگل
GRAND METRO PARK 5
TOP

 
3995000 5295000
 


 تورچین

پکن  و شانگهای (4شب پکن و 3شب شانگهای)
تاریخ اعتبار تور پکن شانگهای از 14 آذر تا 22 اسفند با پرواز ماهان
 تور پكن شانگهای (چین): بليط  رفت به شانگهای چین و برگشت از پکن با ماهان و پرواز داخلی شانگهای و پکن یا هواپیمایی چینی ، ويزای گروهی چین ،7 شب اقامت در هتل 5ستاره  پکن و شانگهای با صبحانه،  5 روز گشت متنوع با ناهار در پکن و شانگهای، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی در پکن و شانگهای ، بیمه مسافرتی
نام هتل پکن و شانگهای
درجه
قیمت تور چین
هرنفر دراتاق دوتخته
تور چین
هرنفر سينگل
GRAND METRO PARK

CROWN PLAZA FUDAN
5
TOP

 
4795000 5995000