تور مالزی
تور مالزی

پرواز ایرآسیا
اعتبار قیمت  از 31 شهریور تا 11 آذر

تور مالزی Federal Hotel
****
هرنفر دوتخته
1995000
یک نفر
2395000

تور مالزی
پرواز ایر آسیا
FURMA
****
هرنفر دوتخته
2095000
یک نفر
2495000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
DORSETT REGENCY
****
هرنفر دوتخته
2195000
یک نفر
2745000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
PACIFIC REGENCY
*****
هرنفر دوتخته
2245000
یک نفر
2895000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
 Royal Chulan
*****
هرنفر دوتخته
2445000
یک نفر
3295000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
SHERATON
*****
هرنفر دوتخته
2545000
یک نفر
3445000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
JW MARRIOTT
*****
هرنفر دوتخته
2795000
یک نفر
3995000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
THR RITZ CARLTON
*****
هرنفر دوتخته
2995000
یک نفر
4395000

خدمات : بليط رفت و برگشت هواپیما، 6شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنما، سیم کارت مالزی (هراتاق) ، يک روز گشت شهری با نهار

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
GRAND SEASON
****
هرنفر دوتخته
2045000
یک نفر
2445000

تور مالزی
پرواز ایر آسیا
HOTEL ROYAL
****
هرنفر دوتخته
2145000
یک نفر
2595000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
CORUS
****
هرنفر دوتخته
2195000
یک نفر
2795000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
BERGIA TIMES SQUARE
*****
هرنفر دوتخته
2295000
یک نفر
2895000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
RENAISSANCE HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2445000
یک نفر
3295000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
Intercontinental
*****
هرنفر دوتخته
2595000
یک نفر
3495000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
WESTIN
*****
هرنفر دوتخته
2895000
یک نفر
4095000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
 SHANGRI-LA
*****
هرنفر دوتخته
3295000
یک نفر
4895000


از تاریخ 7 تا 14 مهر از مبالغ زیر 10% کسر میگردد.

تورمالزی
پرواز ایرآسیا
WP HOTEL
****
هرنفر دوتخته
2045000
یک نفر
2445000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
ROYAL BINTANG
****
هرنفر دوتخته
2145000
یک نفر
2595000

تورمالزی
پرواز ایرآسیا
CONCORDE
****
هرنفر دوتخته
2245000
یک نفر
2895000

تورمالزی
پرواز ایران ایر
MAYA Hotel
*****
هرنفر دوتخته
2395000
یک نفر
3195000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
GRAND MILLENIUM
*****
هرنفر دوتخته
2495000
یک نفر
3395000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
THE MAJESTIC
*****
هرنفر دوتخته
2695000
یک نفر
3695000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
LE MERIDIEN
*****
هرنفر دوتخته
2945000
یک نفر
4195000

تور مالزی

پرواز ماهان
اعتبار قیمت تا 11 آذر ماه


تور مالزی
 
Federal Hotel
****
هرنفر دوتخته
2195000
یک نفر
2695000

تور مالزی
پرواز ماهان
HOTEL ROYAL
****
هرنفر دوتخته
2295000
یک نفر
2895000

تور مالزی
پرواز ماهان
CORUS
****
هرنفر دوتخته
2395000
یک نفر
3095000

تورمالزی
پرواز ماهان
CONCORDE
****
هرنفر دوتخته
2495000
یک نفر
3245000

تور مالزی
پرواز ماهان
RENAISSANCE HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2695000
یک نفر
3695000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
Intercontinental
*****
هرنفر دوتخته
2795000
یک نفر
3945000

تور مالزی
پرواز ماهان
LE MERIDIEN
*****
هرنفر دوتخته
3195000
یک نفر
4695000

تور مالزی
پرواز ماهان
 SHANGRI-LA
*****
هرنفر دوتخته
3695000
یک نفر
5645000

خدمات : بليط رفت و برگشت هواپیما، 7شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنما، يک روز گشت شهری با نهار

تورمالزی
پرواز ماهان
WP HOTEL
****
هرنفر دوتخته
2195000
یک نفر
2795000

تور مالزی
پرواز ماهان
ROYAL BINTANG
****
هرنفر دوتخته
2295000
یک نفر
2895000

تور مالزی
پرواز ماهان
PACIFIC REGENCY
*****
هرنفر دوتخته
2445000
یک نفر
3145000

تورمالزی
پرواز ایران ایر
MAYA Hotel
*****
هرنفر دوتخته
2595000
یک نفر
3545000

تور مالزی
پرواز ماهان
GRAND MILLENIUM
*****
هرنفر دوتخته
2745000
یک نفر
3845000

تور مالزی
پرواز ماهان
THE MAJESTIC
*****
هرنفر دوتخته
2995000
یک نفر
4245000

تور مالزی
پرواز ماهان
WESTIN
*****
هرنفر دوتخته
3195000
یک نفر
4645000


 

تور مالزی
پرواز ماهان
FURMA
****
هرنفر دوتخته
2245000
یک نفر
2795000

تور مالزی
پرواز ماهان
DORSETT REGENCY
****
هرنفر دوتخته
2345000
یک نفر
2995000

تور مالزی
پرواز ماهان
BERGIA TIMES SQURE
*****
هرنفر دوتخته
2495000
یک نفر
3295000

تور مالزی
پرواز ماهان
 Royal Chulan
*****
هرنفر دوتخته
2645000
یک نفر
3645000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
SHERATON
*****
هرنفر دوتخته
2795000
یک نفر
3895000

تور مالزی
پرواز ماهان
JW MARRIOTT
*****
هرنفر دوتخته
3095000
یک نفر
4645000

تور مالزی
پرواز ماهان
THR RITZ CARLTON
*****
هرنفر دوتخته
3345000
یک نفر
4995000