تور مالزی

پرواز ایران ایر اعتبار از 25 دی تا 10 اسفند

تور مالزی
پرواز ایران ایر
DYNASTY
***
هرنفر دوتخته
1799000
یک نفر
1999000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
MAYTOWER
***
هرنفر دوتخته
1879000
یک نفر
2129000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
SERI PACIFIC
*****
هرنفر دوتخته
2149000
یک نفر
2849000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
HOTEL ROYAL
****
هرنفر دوتخته
2299000
یک نفر
2829000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
BERGIA TIMES SQURE
*****
هرنفر دوتخته
2299000
یک نفر
3049000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
ISTANA HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2399000
یک نفر
3299000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
Intercontinental
*****
هرنفر دوتخته
2699000
یک نفر
3879000

تورمالزی
پرواز ایران ایر
THE MAJESTIC
*****
هرنفر دوتخته
3099000
یک نفر
4399000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
JW MARRIOTT
*****
هرنفر دوتخته
3399000
یک نفر
5199000

خدمات : بليط رفت و برگشت هواپیما، 7شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنما، يک روز گشت شهری با نهار

تور مالزی
پرواز ایران ایر
FLAMINGO
***
هرنفر دوتخته
1829000
یک نفر
2029000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
GRAND SEASON
****
هرنفر دوتخته
1979000
یک نفر
2449000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
FURMA
****
هرنفر دوتخته
2149000
یک نفر
2799000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
ROYAL BINTANG
****
هرنفر دوتخته
2299000
یک نفر
2849000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
CONCORDE
****
هرنفر دوتخته
2279000
یک نفر
2899000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
RENAISSANCE HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2429000
یک نفر
3329000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
SHERATON
*****
هرنفر دوتخته
2799000
یک نفر
3899000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
THR RITZ CARLTON
*****
هرنفر دوتخته
2949000
یک نفر
4199000


 

تورمالزی
پرواز ایران ایر
ARENAA STAR
***
هرنفر دوتخته
1849000
یک نفر
2049000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
SWISS GARDEN HOTEL
****
هرنفر دوتخته
2099000
یک نفر
2599000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
DORSETT REGENCY
****
هرنفر دوتخته
2229000
یک نفر
2949000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
CORUS
****
هرنفر دوتخته
2329000
یک نفر
2929000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
PACIFIC REGENCY
*****
هرنفر دوتخته
2549000
یک نفر
3349000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
 Royal Chulan
*****
هرنفر دوتخته
2429000
یک نفر
3329000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
PULLMAN HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2529000
یک نفر
3399000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
LE MERIDIEN
*****
هرنفر دوتخته
2999000
یک نفر
4629000

تور مالزی

پرواز ماهان اعتبار قیمت از27 دی تا 10 اسفند  94

تور مالزی
پرواز ماهان
DYNASTY
***
هرنفر دوتخته
1879000
یک نفر
2099000

تور مالزی
پرواز ماهان
GRAND SEASON
****
هرنفر دوتخته
2049000
یک نفر
2529000

تور مالزی
پرواز ماهان
DORSETT REGENCY
****
هرنفر دوتخته
2399000
یک نفر
3129000

تور مالزی
پرواز ماهان
ROYAL BINTANG
****
هرنفر دوتخته
2479000
یک نفر
3029000

تور مالزی
پرواز ماهان
PACIFIC REGENCY
*****
هرنفر دوتخته
2499000
یک نفر
3279000

تور مالزی
پرواز ماهان
PULLMAN HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2699000
یک نفر
3579000

تور مالزی
پرواز ماهان
THE MAJESTIC
*****
هرنفر دوتخته
2999000
یک نفر
4299000

تور مالزی
پرواز ماهان
JW MARRIOTT
*****
هرنفر دوتخته
3179000
یک نفر
4799000

خدمات : بليط رفت و برگشت هواپیما، 7شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنما، يک روز گشت شهری با نهار

تور مالزی
پرواز ماهان
MAYTOWER
***
هرنفر دوتخته
1979000
یک نفر
2199000

تور مالزی
پرواز ماهان
SERI PACIFIC
*****
هرنفر دوتخته
2329000
یک نفر
2879000

تورمالزی
پرواز ماهان
CONCORDE
****
هرنفر دوتخته
2449000
یک نفر
3079000

تور مالزی
پرواز ماهان
BERGIA TIMES SQURE
*****
هرنفر دوتخته
2479000
یک نفر
3229000

تور مالزی
پرواز ماهان
RENAISSANCE HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2599000
یک نفر
3499000

تور مالزی
پرواز ماهان
SHERATON
*****
هرنفر دوتخته
2749000
یک نفر
3799000

تور مالزی
پرواز ماهان
THR RITZ CARLTON
*****
هرنفر دوتخته
3129000
یک نفر
4379000


 

تور مالزی
پرواز ماهان
FLAMINGO
****
هرنفر دوتخته
1979000
یک نفر
2199000

تور مالزی
پرواز ماهان
FURMA
****
هرنفر دوتخته
2329000
یک نفر
2979000

تور مالزی
پرواز ماهان
HOTEL ROYAL
****
هرنفر دوتخته
2479000
یک نفر
2999000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
CORUS
****
هرنفر دوتخته
2499000
یک نفر
3099000

تور مالزی
پرواز ماهان
 Royal Chulan
*****
هرنفر دوتخته
2599000
یک نفر
3499000

تور مالزی
پرواز ماهان
Intercontinental
*****
هرنفر دوتخته
2879000
یک نفر
4049000

تور مالزی
پرواز ماهان
LE MERIDIEN
*****
هرنفر دوتخته
3179000
یک نفر
4649000