تور مالزی

پرواز ایران ایر
اعتبار تور از 17فروردین تا 31 اردیبهشت

تور مالزی
پرواز ایران ایر
SANDPIPER
***
هرنفر دوتخته
1699000
یک نفر
1949000

تورمالزی
پرواز ایران ایر
WP HOTEL
****
هرنفر دوتخته
1999000
یک نفر
2499000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
HOTEL ROYAL
****
هرنفر دوتخته
2149000
یک نفر
2799000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
BERGIA TIMES SQURE
*****
هرنفر دوتخته
2249000
یک نفر
2979000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
PACIFIC REGENCY
*****
هرنفر دوتخته
2299000
یک نفر
2979000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
 Royal Chulan
*****
هرنفر دوتخته
2499000
یک نفر
3379000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
 GRAND MILLENIUM
*****
هرنفر دوتخته
2329000
یک نفر
3149000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
THR RITZ CARLTON
*****
هرنفر دوتخته
3499000
یک نفر
5099000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
WESTIN
*****8
هرنفر دوتخته
3249000
یک نفر
4479000

خدمات : بليط رفت و برگشت هواپیما، 7شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنما، يک روز گشت شهری با نهار

تور مالزی
پرواز ایران ایر
FLAMINGO
***
هرنفر دوتخته
1799000
یک نفر
2099000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
FURMA
****
هرنفر دوتخته
2099000
یک نفر
2749000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
ROYAL BINTANG
****
هرنفر دوتخته
2179000
یک نفر
2849000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
SERI PACIFIC
*****
هرنفر دوتخته
2249000
یک نفر
3049000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
SWISS GARDEN HOTEL
****
هرنفر دوتخته
2299000
یک نفر
3149000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
RENAISSANCE HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2529000
یک نفر
3529000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
Intercontinental
*****
هرنفر دوتخته
2749000
یک نفر
3849000

تورمالزی
پرواز ایران ایر
THE MAJESTIC
*****
هرنفر دوتخته
2879000
یک نفر
3999000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
JW MARRIOTT
*****
هرنفر دوتخته
3079000
یک نفر
4629000


 

تور مالزی
پرواز ایران ایر
GRAND SEASON
****
هرنفر دوتخته
1999000
یک نفر
2429000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
DORSETT REGENCY
****
هرنفر دوتخته
2149000
یک نفر
2799000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
CORUS
****
هرنفر دوتخته
2199000
یک نفر
2949000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
CONCORDE
****
هرنفر دوتخته
2279000
یک نفر
2949000

تورمالزی
پرواز ایران ایر
MAYA Hotel
*****
هرنفر دوتخته
2479000
یک نفر
3249000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
PULLMAN HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2679000
یک نفر
3529000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
SHERATON
*****
هرنفر دوتخته
2749000
یک نفر
3999000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
LE MERIDIEN
*****
هرنفر دوتخته
2999000
یک نفر
4229000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
 SHANGRI-LA
*****
هرنفر دوتخته
3299000
یک نفر
4949000

تور مالزی
پرواز ماهان
SANDPIPER
***
هرنفر دوتخته
1899000
یک نفر
2149000

تورمالزی
پرواز ماهان
WP HOTEL
****
هرنفر دوتخته
2199000
یک نفر
2699000

تور مالزی
پرواز ماهان
HOTEL ROYAL
****
هرنفر دوتخته
2349000
یک نفر
2999000

تور مالزی
پرواز ماهان
BERGIA TIMES SQURE
*****
هرنفر دوتخته
2449000
یک نفر
3179000

تور مالزی
پرواز ماهان
PACIFIC REGENCY
*****
هرنفر دوتخته
2499000
یک نفر
3179000

تور مالزی
پرواز ماهان
 Royal Chulan
*****
هرنفر دوتخته
2699000
یک نفر
3579000

تور مالزی
پرواز ماهان
GRAND MILLENIUM
*****
هرنفر دوتخته
2879000
یک نفر
4049000

تور مالزی
پرواز ماهان
THE MAJESTIC
*****
هرنفر دوتخته
3079000
یک نفر
4199000

تور مالزی
پرواز ماهان
WESTIN
*****
هرنفر دوتخته
3449000
یک نفر
4979000

خدمات : بليط رفت و برگشت هواپیما، 7شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنما، يک روز گشت شهری با نهار

تور مالزی
پرواز ماهان
FLAMINGO
****
هرنفر دوتخته
1999000
یک نفر
2229000

تور مالزی
پرواز ماهان
FURMA
****
هرنفر دوتخته
2299000
یک نفر
2949000

تور مالزی
پرواز ماهان
ROYAL BINTANG
****
هرنفر دوتخته
2379000
یک نفر
3049000

تور مالزی
پرواز ماهان
SERI PACIFIC
*****
هرنفر دوتخته
2449000
یک نفر
3249000

تور مالزی
پرواز ماهان
SWISS GARDEN HOTEL
****
هرنفر دوتخته
2499000
یک نفر
3349000

تور مالزی
پرواز ماهان
RENAISSANCE HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2729000
یک نفر
3729000

تور مالزی
پرواز ماهان
Intercontinental
*****
هرنفر دوتخته
2949000
یک نفر
4049000

تور مالزی
پرواز ماهان
LE MERIDIEN
*****
هرنفر دوتخته
3199000
یک نفر
4429000

تور مالزی
پرواز ماهان
 SHANGRI-LA
*****
هرنفر دوتخته
3499000
یک نفر
5149000


 

تور مالزی
پرواز ماهان
GRAND SEASON
****
هرنفر دوتخته
2199000
یک نفر
2629000

تور مالزی
پرواز ماهان
DORSETT REGENCY
****
هرنفر دوتخته
2349000
یک نفر
2999000

تور مالزی
پرواز ماهان
CORUS
****
هرنفر دوتخته
2399000
یک نفر
3149000

تورمالزی
پرواز ماهان
CONCORDE
****
هرنفر دوتخته
2479000
یک نفر
3149000

تورمالزی
پرواز ایران ایر
MAYA Hotel
*****
هرنفر دوتخته
2679000
یک نفر
3449000

تور مالزی
پرواز ماهان
PULLMAN HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2879000
یک نفر
3729000

تور مالزی
پرواز ماهان
SHERATON
*****
هرنفر دوتخته
2949000
یک نفر
4199000

تور مالزی
پرواز ماهان
JW MARRIOTT
*****
هرنفر دوتخته
3279000
یک نفر
4829000

تور مالزی
پرواز ماهان
THR RITZ CARLTON
*****
هرنفر دوتخته
3699000
یک نفر
5299000