تور مالزی

پرواز ایرآسیا
اعتبار قیمت از31 مرداد تا 10 آبان

نرخ ویژه
تور مالزی
Federal Hotel
****
هرنفر دوتخته
2695000
یک نفر
2895000

تور مالزی
پرواز ایر آسیا
FURMA
****
هرنفر دوتخته
2845000
یک نفر
2995000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
DORSETT REGENCY
****
هرنفر دوتخته
2895000
یک نفر
3095000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
BERGIA TIMES SQUARE
*****
هرنفر دوتخته
3045000
یک نفر
3395000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
 Royal Chulan
*****
هرنفر دوتخته
3195000
یک نفر
3595000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
SHERATON
*****
هرنفر دوتخته
3295000
یک نفر
3795000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
JW MARRIOTT
*****
هرنفر دوتخته
3595000
یک نفر
4395000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
THR RITZ CARLTON
*****
هرنفر دوتخته
3795000
یک نفر
4595000

خدمات : بليط رفت و برگشت هواپیما، 6شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنما، يک روز گشت شهری با نهار

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
GRAND SEASON
****
هرنفر دوتخته
2745000
یک نفر
2895000

تور مالزی
پرواز ایر آسیا
HOTEL ROYAL
****
هرنفر دوتخته
2895000
یک نفر
3095000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
CORUS
****
هرنفر دوتخته
2945000
یک نفر
3195000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
PACIFIC REGENCY
*****
هرنفر دوتخته
3045000
یک نفر
3395000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
RENAISSANCE HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
3195000
یک نفر
3695000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
Intercontinental
*****
هرنفر دوتخته
3295000
یک نفر
3795000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
WESTIN
*****
هرنفر دوتخته
3595000
یک نفر
4395000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
 SHANGRI-LA
*****
هرنفر دوتخته
3995000
یک نفر
5095000

بین تاریخ 1تا 9 شهریور مبلغ 10% تخفیف از مبالغ زیر کسر می گردد.
 

تورمالزی
پرواز ایرآسیا
WP HOTEL
****
هرنفر دوتخته
2795000
یک نفر
2945000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
ROYAL BINTANG
****
هرنفر دوتخته
2895000
یک نفر
3095000

تورمالزی
پرواز ایرآسیا
CONCORDE
****
هرنفر دوتخته
2995000
یک نفر
3295000

تورمالزی
پرواز ایران ایر
MAYA Hotel
*****
هرنفر دوتخته
3095000
یک نفر
3495000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
GRAND MILLENIUM
*****
هرنفر دوتخته
3295000
یک نفر
3795000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
THE MAJESTIC
*****
هرنفر دوتخته
3395000
یک نفر
4095000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
LE MERIDIEN
*****
هرنفر دوتخته
3595000
یک نفر
4395000