تور مالزی
پرواز ایران ایر
GRAND SEASON
****
هرنفر دوتخته
2199000
یک نفر
2679000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
ROYAL BINTANG
****
هرنفر دوتخته
2329000
یک نفر
2929000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
CORUS
****
هرنفر دوتخته
2429000
یک نفر
3229000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
PACIFIC REGENCY
*****
هرنفر دوتخته
2499000
یک نفر
3329000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
PRINCE HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2699000
یک نفر
3699000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
THR RITZ CARLTON
*****
هرنفر دوتخته
3029000
یک نفر
4329000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
JW MARRIOTT
*****
هرنفر دوتخته
3399000
یک نفر
4879000

خدمات : بليط رفت و برگشت هواپیما، 7شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنما، يک روز گشت شهری  ، 3وعده غذا

تور مالزی
پرواز ایران ایر
HOTEL ROYAL
****
هرنفر دوتخته
2279000
یک نفر
2879000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
SERI PACIFIC
*****
هرنفر دوتخته
2349000
یک نفر
2999000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
CONCORDE
****
هرنفر دوتخته
2449000
یک نفر
3229000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
RENAISSANCE HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2649000
یک نفر
3579000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
Intercontinental
*****
هرنفر دوتخته
2779000
یک نفر
3829000

تورمالزی
پرواز ایران ایر
THE MAJESTIC
*****
هرنفر دوتخته
3049000
یک نفر
4329000


 

تور مالزی
پرواز ایران ایر
FURMA
****
هرنفر دوتخته
2299000
یک نفر
2899000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
DORSETT REGENCY
****
هرنفر دوتخته
2399000
یک نفر
3079000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
BERGIA TIMES SQURE
*****
هرنفر دوتخته
2479000
یک نفر
3299000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
 Royal Chulan
*****
هرنفر دوتخته
2679000
یک نفر
3579000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
SHERATON
*****
هرنفر دوتخته
2799000
یک نفر
3849000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
LE MERIDIEN
*****
هرنفر دوتخته
3099000
یک نفر
4329000

تور مالزی
تور کوالالامپور پنانگ | تور 4شب کوالالامپور و 3شب پنانگ                             با پرواز  ایران ایر
اعتبار تور کوالالامپور و پنانگ  تا 9 شهریور ماه 94 به جزء ایام خاص (دربرخی تاریخ ها اضافه نرخ دارد)
تور مالزی ، تور کوالالامپور و پنانگ : بليط رفت و برگشت با هواپيما، 7شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان، يک روز گشت شهری با نهار در کوالا ، يک روز گشت شهری در پنانگ
هتل درجه هرنفر دراتاق دوتخته يک نفر
GRAND SEASON
4
2499000
3299000
FLAMINGO BY THE BEACH
4
ROYAL HOTEL
4
2699000 3599000
ROYAL BINTANG PEN(DLX)
4
CORUS
4
2749000
3749000
FOUR POINT SHERATON(DLX)
4
CONCORDE
4
2799000
3829000
HOLIDAY INN
4
PACIFIC REGENCY
5
2829000
3899000
HOLIDAY INN
4
PACIFIC REGENCY
5
2879000
3999000
EVERGREEN LAUREL(SUP)
5
RENAISSANCE
5
3079000
4399000
PARK ROYAL
5
SHERATON
5
3149000
4499000
PARK ROYAL
5
SHERATON
5
3179000
4529000
GOLDEN SANDS BY SHANGRILA
4
JW MARRIOT
5
3879000
5849000
RASA SAYANG BY SHANGRILA
5

 
تور مالزی
تور کوالالامپور تیومان آیلند | تور 5شب کوالالامپور و 2شب تیومان آیلند                          با پرواز  ایران ایر
اعتبار تور کوالالامپور وتیومان آیلند 9 شهریور ماه 94 به جزء ایام خاص
تور مالزی ، تور کوالالامپور و تیومان ایلند : بليط رفت و برگشت با هواپيما، 7شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان، يک گشت نیم روز شهری با نهار در کوالا
هتل درجه هرنفر دراتاق دوتخته يک نفر
CONCORDE
4
3599000 5499000
BERJAYA TIOMAN RESORT
4
PACIFIC REGENCY
5
3699000 5599000
BERJAYA TIOMAN RESORT
4
SHERATON
4
3899000 5899000
BERJAYA TIOMAN RESORT
4
RITZ CARLTON
5
4399000 6799000
BERJAYA TIOMAN RESORT
4
JW MARRIOTT
5
4499000 6999000
BERJAYA TIOMAN RESORT
4

 
تور مالزی
تور کوالالامپور ردانگ | تور 5شب کوالالامپور و 2شب ردانگ                           با پرواز  ایران ایر
اعتبار تور کوالالامپور و ردانگ 6مرداد تا 9شهریور ماه 94 به جزء ایام خاص
تور مالزی ، تور کوالالامپور و ردانگ : بليط رفت و برگشت با هواپيما، 7شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان، يک گشت نیم روز شهری با نهار در کوالا
هتل درجه هرنفر دراتاق دوتخته يک نفر
GRAND SEASON
4
3049000 4399000
LAGUNA REDANG
4
CONCORDE
4
3199000 4679000
LAGUNA REDANG
4
DORSETT REGENCY
4
3199000 4679000
LAGUNA REDANG
4
PACIFIC REGENCY
5
3229000 4749000
LAGUNA REDANG
4
BERJAYA TIMES SQUARE
5
3249000 4779000
LAGUNA REDANG
4
INTERCONTINENTAL
5
3479000 5179000
THE TAARAS
5
SHERATON
5
3499000
5199000
THE TAARAS
5
RITZ CARLTON
5
4679000
7449000
THE TAARAS
5
JW MARRIOTT
5
4749000
7599000
THE TAARAS
5
THE WESTIN
5
4799000
7699000
THE TAARAS
5

 
تور مالزی

پرواز ایران ایر اعتبار قیمت 3 شهریور تا 8 مهر

تور مالزی
پرواز ایران ایر
GRAND SEASON
****
هرنفر دوتخته
2499000
یک نفر
2999000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
ROYAL BINTANG
****
هرنفر دوتخته
2649000
یک نفر
3199000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
CORUS
****
هرنفر دوتخته
2779000
یک نفر
3449000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
PACIFIC REGENCY
*****
هرنفر دوتخته
2879000
یک نفر
3699000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
PRINCE HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2999000
یک نفر
3999000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
THR RITZ CARLTON
*****
هرنفر دوتخته
3349000
یک نفر
4599000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
JW MARRIOTT
*****
هرنفر دوتخته
3799000
یک نفر
5499000

خدمات : بليط رفت و برگشت هواپیما، 7شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنما، يک روز گشت شهری  ، 3وعده غذا

تور مالزی
پرواز ایران ایر
HOTEL ROYAL
****
هرنفر دوتخته
2549000
یک نفر
2099000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
SERI PACIFIC
*****
هرنفر دوتخته
2699000
یک نفر
3279000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
CONCORDE
****
هرنفر دوتخته
2799000
یک نفر
3499000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
RENAISSANCE HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2949000
یک نفر
3849000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
Intercontinental
*****
هرنفر دوتخته
3049000
یک نفر
4049000

تورمالزی
پرواز ایران ایر
THE MAJESTIC
*****
هرنفر دوتخته
3379000
یک نفر
4649000


 

تور مالزی
پرواز ایران ایر
FURMA
****
هرنفر دوتخته
2599000
یک نفر
3149000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
DORSETT REGENCY
****
هرنفر دوتخته
2399000
یک نفر
3079000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
BERGIA TIMES SQURE
*****
هرنفر دوتخته
2849000
یک نفر
3599000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
 Royal Chulan
*****
هرنفر دوتخته
2979000
یک نفر
3899000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
SHERATON
*****
هرنفر دوتخته
3099000
یک نفر
4099000

تور مالزی
پرواز ایران ایر
LE MERIDIEN
*****
هرنفر دوتخته
3399000
یک نفر
4799000

تور مالزی

پرواز ماهان اعتبار قیمت تا9 شهریور 94

تور مالزی
پرواز ماهان
GRAND SEASON
****
هرنفر دوتخته
2499000
یک نفر
2999000

تور مالزی
پرواز ماهان
ROYAL BINTANG
****
هرنفر دوتخته
2649000
یک نفر
3249000

تور مالزی
پرواز ماهان
CORUS
****
هرنفر دوتخته
2749000
یک نفر
3549000

تور مالزی
پرواز ماهان
PACIFIC REGENCY
*****
هرنفر دوتخته
2829000
یک نفر
3649000

تور مالزی
پرواز ماهان
PRINCE HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
3029000
یک نفر
4029000

تور مالزی
پرواز ماهان
THR RITZ CARLTON
*****
هرنفر دوتخته
3349000
یک نفر
4649000

تور مالزی
پرواز ماهان
JW MARRIOTT
*****
هرنفر دوتخته
3729000
یک نفر
5029000

خدمات : بليط رفت و برگشت هواپیما، 7شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنما، يک روز گشت شهری  ، 3وعده غذا

تور مالزی
پرواز ماهان
HOTEL ROYAL
****
هرنفر دوتخته
2599000
یک نفر
3199000

تور مالزی
پرواز ماهان
SERI PACIFIC
*****
هرنفر دوتخته
2679000
یک نفر
3329000

تورمالزی
پرواز ماهان
CONCORDE
****
هرنفر دوتخته
2779000
یک نفر
3549000

تور مالزی
پرواز ماهان
RENAISSANCE HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2979000
یک نفر
3899000

تور مالزی
پرواز ماهان
Intercontinental
*****
هرنفر دوتخته
3099000
یک نفر
4149000

تور مالزی
پرواز ماهان
THE MAJESTIC
*****
هرنفر دوتخته
3379000
یک نفر
4649000


 

تور مالزی
پرواز ماهان
FURMA
****
هرنفر دوتخته
2629000
یک نفر
3229000

تور مالزی
پرواز ماهان
DORSETT REGENCY
****
هرنفر دوتخته
2729000
یک نفر
3399000

تور مالزی
پرواز ماهان
BERGIA TIMES SQURE
*****
هرنفر دوتخته
2799000
یک نفر
3629000

تور مالزی
پرواز ماهان
 Royal Chulan
*****
هرنفر دوتخته
2999000
یک نفر
3899000

تور مالزی
پرواز ماهان
SHERATON
*****
هرنفر دوتخته
3129000
یک نفر
4179000

تور مالزی
پرواز ماهان
LE MERIDIEN
*****
هرنفر دوتخته
3429000
یک نفر
4649000

تور مالزی
تور کوالالامپور پنانگ | تور 4شب کوالالامپور و 3شب پنانگ                             با پرواز ماهان
اعتبار تور کوالا و پنانگ تا 9 شهریور به جزء ایام خاص
تور مالزي ، تور کوالالامپور و پنانگ: بليط رفت و برگشت با هواپيما، 7شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان، يک روز گشت شهری با نهار در کوالالامپور ، يک روز گشت شهری در پنانگ
 
هتل درجه هرنفر دراتاق دوتخته يک نفر
GRAND SEASON
4
2799000
3629000
FLAMINGO BY THE BEACH
4
ROYAL HOTEL
4
3029000 3929000
ROYAL BINTANG PEN
4
CORUS
4
3079000
4079000
FOUR POINT SHERATON
4
CONCORD
4
3129000
4149000
HOLIDAY INN
4
PACIFIC REGENCY
5
3149000
4229000
HOLIDAY INN
4
PACIFIC REGENCY
5
3199000
4329000
EVERGREEN LAUREL
5
RENAISSANCE
5
3399000
47290000
PARK ROYAL
5
SHERATON
5
3479000
4829000
PARK ROYAL
5
SHERATON
5
3499000
4849000
GOLDEN SANDS BY SHANGRILA
4
JW MARRIOT
5
4199000
6179000
RASA SAYANG BY SHANGRILA
5