تور  نرخ ویژه مالزی
تور کوالالامپور                           با پرواز  ایرآسیا AirAsia
 
تور مالزی ، تور کوالالامپور  : بليط رفت و برگشت با هواپيما، 6شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان، يک گشت نیم روز شهری با نهار در کوالا
هتل درجه هرنفر دراتاق دوتخته يک نفر
FEDERAL HOTEL
4
1995000 2495000

 
تور مالزی

پرواز ایرآسیا
اعتبار قیمت 2 تیر تا 1 مرداد

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
GRAND SEASON
****
هرنفر دوتخته
2095000
یک نفر
2495000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
DORSETT REGENCY
****
هرنفر دوتخته
2295000
یک نفر
2895000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
CORUS
****
هرنفر دوتخته
2395000
یک نفر
2995000

تورمالزی
پرواز ایرآسیا
CONCORDE
****
هرنفر دوتخته
2495000
یک نفر
3095000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
RENAISSANCE HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2595000
یک نفر
3245000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
GRAND MILLENIUM
*****
هرنفر دوتخته
2695000
یک نفر
3395000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
THE MAJESTIC
*****
هرنفر دوتخته
2895000
یک نفر
3795000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
LE MERIDIEN
*****
هرنفر دوتخته
3095000
یک نفر
4145000

خدمات : بليط رفت و برگشت هواپیما، 6شب اقامت درهتل با صبحانه، ترانسفرفرودگاهی ، راهنما، يک روز گشت شهری با نهار

تورمالزی
پرواز ایرآسیا
WP HOTEL
****
هرنفر دوتخته
2195000
یک نفر
2595000

تور مالزی
پرواز ایر آسیا
HOTEL ROYAL
****
هرنفر دوتخته
2295000
یک نفر
2895000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
BERGIA TIMES SQUARE
*****
هرنفر دوتخته
2395000
یک نفر
2995000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
PACIFIC REGENCY
*****
هرنفر دوتخته
2495000
یک نفر
3095000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
PULLMAN HOTEL
*****
هرنفر دوتخته
2595000
یک نفر
3245000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
Intercontinental
*****
هرنفر دوتخته
2695000
یک نفر
3395000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
JW MARRIOTT
*****
هرنفر دوتخته
2995000
یک نفر
3995000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
 SHANGRI-LA
*****
هرنفر دوتخته
3195000
یک نفر
4195000


 

تور مالزی
پرواز ایر آسیا
FURMA
****
هرنفر دوتخته
2295000
یک نفر
2795000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
ROYAL BINTANG
****
هرنفر دوتخته
2295000
یک نفر
2895000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
SERI PACIFIC
*****
هرنفر دوتخته
2495000
یک نفر
3095000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
 Royal Chulan
*****
هرنفر دوتخته
2595000
یک نفر
3245000

تورمالزی
پرواز ایران ایر
MAYA Hotel
*****
هرنفر دوتخته
2595000
یک نفر
3295000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
SHERATON
*****
هرنفر دوتخته
2695000
یک نفر
3395000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
WESTIN
*****
هرنفر دوتخته
2995000
یک نفر
3995000

تور مالزی
پرواز ایرآسیا
THR RITZ CARLTON
*****
هرنفر دوتخته
3195000
یک نفر
4245000