تور بانکوک پوکت ، تور 4شب بانکوک و 3شب پوکت                                                 با پرواز ماهان ایر
اعتبار تور بانکوک پوکت 9مهر تا 23 مهر ماه
 تور بانکوک پوکت : بليط ماهان به بانکوک ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلی بين بانكوک و پوكت و بالعکس، گشت در بانکوک (یک گشت شهری و معبد)
هتل بانکوک و پوکت
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
یک نفر
FORUM PARK
DAYS INN PATONG
3
4
2650000 3055000
IBIS SATRON
IBIS PATONG
3 2740000 3235000
EASTIN BKK
ASHLEEPLAZA
4 2785000 3370000
NOVOTEL SILOM
ASHLEE HEIGHT
4 2920000 3595000
NOVOTEL SILOM
 DEEVANA PLAZA
4 2965000 3730000
ASIA BANGKOK
DUANGJIT RESORT
4 3010000 3820000
MANDARIN CENTER POINT
DUANGJIT RESORT
4 3055000 3865000
HOLLIDAY SILOM
CREST RESORT
4
5
3145000 4045000
RAMADA PLAZA
SWISSOTEL PATONG
4 3235000 4225000
SUKOSOL
MILLENIEM RESORT
5 3325000 4450000
RAMADA PLAZA
GRAND MRECURE PATONG
5
4
3370000 4495000
NOVOTEL PLATINUM
NOVOTEL PHUKET RESORT
4 3460000 4720000
ROYAL ORCHID SHERATON
CREST RESORT
5 3460000 4720000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(SUP)
5 3505000 4900000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLENIEM RESORT(DLX)
5 3550000 4900000
LE BUA
HAYATT REGENCY (GRAND VIEW)
5 3820000 5440000
LE MERIDIEN BKK(VISTA)
LE MERIDIEN HKT(DLX GARDEN)
5 4135000 6070000
LE MERDIEN  BKK (VISTA)
LE MERIDIEN HKT(DLX POOL VIEW)
5 4225000 6385000
LE MERDIEN  BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX OCEAN VIEW)
5 4315000 6385000
BANYAN TREE BANGKOK
BANYAN TREE PKUKET(POOL VILLA)
5 5080000 7960000
 


 


 
تور بانکوک پوکت ، تور 4شب بانکوک و 3شب پوکت                                                 با پرواز ماهان ایر
اعتبار تور بانکوک پوکت 9مهر تا 9 آبان ماه
 تور بانکوک پوکت : بليط ماهان به بانکوک ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلی بين بانكوک و پوكت و بالعکس، گشت در بانکوک (یک گشت شهری و معبد)
هتل بانکوک و پوکت
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
یک نفر
FORUM PARK
DAYS INN PATONG
3
4
2945000 3395000
IBIS SATRON
IBIS PATONG
3 3045000 3595000
EASTIN BKK
ASHLEEPLAZA
4 3095000 3745000
NOVOTEL SILOM
ASHLEE HEIGHT
4 3245000 3995000
NOVOTEL SILOM
 DEEVANA PLAZA
4 3295000 4145000
ASIA BANGKOK
DUANGJIT RESORT
4 3345000 4245000
MANDARIN CENTER POINT
DUANGJIT RESORT
4 3395000 4295000
HOLLIDAY SILOM
CREST RESORT
4
5
3495000 4495000
RAMADA PLAZA
SWISSOTEL PATONG
4 3595000 4695000
SUKOSOL
MILLENIEM RESORT
5 3695000 4945000
RAMADA PLAZA
GRAND MRECURE PATONG
5
4
3745000 49950000
NOVOTEL PLATINUM
NOVOTEL PHUKET RESORT
4 3845000 5245000
ROYAL ORCHID SHERATON
CREST RESORT
5 3845000 5245000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(SUP)
5 3895000 5295000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLENIEM RESORT(DLX)
5 3945000 5445000
LE BUA
HAYATT REGENCY (GRAND VIEW)
5 4245000 6045000
LE MERIDIEN BKK(VISTA)
LE MERIDIEN HKT(DLX GARDEN)
5 4595000 6745000
PLAZA ATHANEE
LE MERIDIEN HKT(DLX POOL VIEW)
5 4695000 6895000
LE MERDIEN  BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX OCEAN VIEW)
5 4795000 7095000
BANYAN TREE BANGKOK
BANYAN TREE PKUKET(POOL VILLA)
5 5645000 8845000