تور پاتایا ، تور پاتایا 7شب و 8روز                                                                                                           با پرواز ماهان
اعتبار تور پاتایا از10 بهمن تا 23اسفند به جزء ایام خاص
خدمات تور پاتايا : بليط رفت و برگشت ماهان (تهران-بانکوک-تهران) ، ويزای تایلند ، ترانسفر فرودگاهي و بین شهری (بانکوک پاتایا و بالعکس)  ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه ، راهنمای فارسی زبان ، سيم كارت رايگان (هراتاق)، بیمه مسافرتی، گشت شهری
Hotel
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
يك نفر
CRYSTAL PALACE 3 2515000 2935000
A-ONE STAR
3
2540000
2980000
WIZ HOTEL
3
2590000
3080000
GOLDEN BEACH
3
2615000 3130000
THE SEASON PATTAYA
3
2615000 3130000
J.A.SIAM CITY
3
2615000
3130000
WIND MIL
3
2640000
3180000
OZO PATTAYA (SLEEP ROOM)
3
2710000
3325000
ASIA PATTAYA(GOLFVIEW)
4
2760000
3425000
WORABURI RITZ 4
2785000
3475000
OZO PATTAYA (DREAM ROOM)
3
2785000
3475000
EASTIN HOTEL PATTAYA
4
2785000
3475000
VISTA 4 2810000 3520000
IBIS PATTAYA
3
2860000 3620000
NOVA PLATINUM (SUP) 4 2885000
3670000
MERCURE PTY
4
2910000
3720000
CENTRA PATTAYA
4
2935000
3765000
NOVA PLATINUM (DLX)
4
2980000
3865000
ASIA PATTAYA 4 3030000 3965000
MONTIEN PATTAYA 4 3055000 4010000
GARDEN CLIFF BEACH 5 3325000 4405000
SIAM@SIAM 4 3300000 4505000
PULMAN G PATTAYA
5
3595000
5090000
ROYAL CLIF BEACH(MINISUITE PLUS MOUNTAINVIEW) 5 3645000 5190000
MARRIOTTE RESORT & SPA(DLX PREMIER GARDEN) 5 3670000 5240000
ROYAL CLIFF BEACH(MINISUITE PLUS MOUNTAINVIEW) 5 3765000 5435000
HOLIDAY INN(DLX) 4 3790000 5485000
ROYAL CLIFF BEACH(MINISUITE SEAVIEW) 5 3865000 5630000
HOLIDAY INN(OCEAN VIEW) 4 3915000 5730000
ROYAL CLIFF BEACH(MINISUTE PLUS SEA VIEW) 5 3940000 5780000
SHERATON PATTAYA RESORT(GARDEN VIEW) 5 4135000 6170000
MARRIOTTE RESORT & SPA(DLX PREMIER SEAVIEW) 5 4160000 6220000
ROYAL CLIFF BEACH RESORT(GRAND SEAVIEW) 5 4185000 6270000
SHERATO PATTAYA(OCEANVIEW) 5 4550000 7005000
MARRIOT RESORT & SPA(TRRACE SUITE) 5 4945000 7790000
 


 
تور پاتایا ، تور پاتایا 7شب و 8روز                                                                                                           با پرواز عمان ایر
اعتبار تور پاتایا از24 دی تا 23اسفند به جزء ایام خاص
خدمات تور پاتايا : بليط رفت و برگشت عمان ایر ، ويزای تایلند ، ترانسفر فرودگاهي و بین شهری (بانکوک پاتایا و بالعکس)  ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه ، راهنمای فارسی زبان ، سيم كارت رايگان (هراتاق)، بیمه مسافرتی، گشت شهری
Hotel
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
يك نفر
CRYSTAL PALACE 3 2695000 3110000
A-ONE STAR
3
2715000
3160000
WIZ HOTEL
3
2765000
3225000
GOLDEN BEACH
3
2790000 3305000
THE SEASON PATTAYA
3
2790000 3305000
J.A.SIAM CITY
3
2790000
3305000
WIND MIL
3
2815000
3355000
OZO PATTAYA (SLEEP ROOM)
3
2890000
3500000
ASIA PATTAYA(GOLFVIEW)
4
2940000
3600000
WORABURI RITZ 4
2960000
3650000
OZO PATTAYA (DREAM ROOM)
3
2960000
3650000
EASTIN HOTEL PATTAYA
4
2960000
3650000
VISTA 4 2985000 3700000
IBIS PATTAYA
3
3035000 3795000
NOVA PLATINUM (SUP) 4 3060000
3845000
MERCURE PTY
4
3085000
3895000
CENTRA PATTAYA
4
3110000
3945000
NOVA PLATINUM (DLX)
4
3160000
4040000
ASIA PATTAYA 4 3210000 4140000
MONTIEN PATTAYA 4 3230000 4190000
LONG BEACH GARDEN 4 3305000 4335000
GARDEN CLIFF BEACH 5 3430000 4580000
SIAM@SIAM 4 3480000 4680000
PULMAN G PATTAYA
5
3770000
5270000
ROYAL CLIF BEACH(MINISUITE PLUS MOUNTAINVIEW) 5 3820000 5365000
MARRIOTTE RESORT & SPA(DLX PREMIER GARDEN) 5 3845000 5415000
ROYAL CLIFF BEACH(MINISUITE PLUS MOUNTAINVIEW) 5 3945000 5610000
HOLIDAY INN(DLX) 4 3970000 5660000
ROYAL CLIFF BEACH(MINISUITE SEAVIEW) 5 4040000 5810000
HOLIDAY INN(OCEAN VIEW) 4 4090000 5905000
ROYAL CLIFF BEACH(MINISUTE PLUS SEA VIEW) 5 4115000 5955000
SHERATON PATTAYA RESORT(GARDEN VIEW) 5 4310000 6350000
MARRIOTTE RESORT & SPA(DLX PREMIER SEAVIEW) 5 4335000 6395000
ROYAL CLIFF BEACH RESORT(GRAND SEAVIEW) 5 4360000 6445000
SHERATO PATTAYA(OCEANVIEW) 5 4730000 7180000
MARRIOT RESORT & SPA(TRRACE SUITE) 5 5120000 7965000
 


 
تور پاتایا ، تور پاتایا 8شب و 9روز                                                                                          با پرواز عمان ایر
اعتبار تور پاتایا از 24 دی تا 23اسفند به جزء ایام خاص
خدمات تور پاتايا : بليط رفت و برگشت عمان ایر ، ويزای تایلند ، ترانسفر فرودگاهي و بین شهری (بانکوک پاتایا و بالعکس)  ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه ، راهنمای فارسی زبان ، سيم كارت رايگان (هراتاق)، بیمه مسافرتی، گشت شهری
Hotel
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
يك نفر
CRYSTAL PALACE 3 2750000 3230000
A-ONE STAR
3
2780000
3285000
WIZ HOTEL
3
2835000
3395000
GOLDEN BEACH
3
2865000 3455000
THE SEASON PATTAYA
3
2865000 3455000
J.A.SIAM CITY
3
2865000
3455000
WIND MIL
3
2890000
3510000
OZO PATTAYA (SLEEP ROOM)
3
2975000
3675000
ASIA PATTAYA(GOLFVIEW)
4
3035000
3790000
WORABURI RITZ 4
3060000
3845000
OZO PATTAYA (DREAM ROOM)
3
3060000
3845000
EASTIN HOTEL PATTAYA
4
3060000
3845000
VISTA 4 3090000 3900000
IBIS PATTAYA
3
3145000 4015000
NOVA PLATINUM (SUP) 4 3175000
4070000
MERCURE PTY
4
3200000
4125000
CENTRA PATTAYA
4
3230000
4180000
NOVA PLATINUM (DLX)
4
3285000
4295000
ASIA PATTAYA 4 3340000 4405000
MONTIEN PATTAYA 4 3370000 4460000
LONG BEACH GARDEN 4 3455000 4630000
GARDEN CLIFF BEACH 5 3595000 4910000
SIAM@SIAM 4 3650000 5025000
PULMAN G PATTAYA
5
3985000
5695000
ROYAL CLIF BEACH(MINISUITE PLUS MOUNTAINVIEW) 5 4040000 5810000
MARRIOTTE RESORT & SPA(DLX PREMIER GARDEN) 5 4070000 5865000
ROYAL CLIFF BEACH(MINISUITE PLUS MOUNTAINVIEW) 5 4180000 6090000
HOLIDAY INN(DLX) 4 4210000 6145000
ROYAL CLIFF BEACH(MINISUITE SEAVIEW) 5 4295000 6315000
HOLIDAY INN(OCEAN VIEW) 4 4350000 6425000
ROYAL CLIFF BEACH(MINISUTE PLUS SEA VIEW) 5 4380000 6480000
SHERATON PATTAYA RESORT(GARDEN VIEW) 5 4600000 6930000
MARRIOTTE RESORT & SPA(DLX PREMIER SEAVIEW) 5 4630000 6985000
ROYAL CLIFF BEACH RESORT(GRAND SEAVIEW) 5 4660000 7040000
SHERATO PATTAYA(OCEANVIEW) 5 5080000 7880000
MARRIOT RESORT & SPA(TRRACE SUITE) 5 5530000 8780000