قیمت بلیط یکطرفه پرواز ایران ایر

قیمتهای زیر فقط جهت اطلاع مسافرین محترم می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال تغییر قیمتها ندارد.
با توجه به آزادسازی قیمتها و پربودن ظرفیت ناوگان هوایی ایران معمولا" قیمتهای پایین جا ندارد و قیمتهای بالاتر قابل رزرو می باشد.

 
ایران ایر M E Q Y V C J
تهران مشهد 1068000 1322000 1322000 1322000 1704000 1958000 2340000
تهران شیراز 1100000 1280000 1280000 1280000 1651000 1895000 2266000
تهران تبریز 898000 1036000 1036000 1036000 1333000 1534000 1831000
تهران اردبیل 835000 973000 973000 973000 1259000 1439000 1725000
تهران اصفهان 824000 951000 951000 951000 1227000 1407000 1683000
تهران یزد 877000 1015000 1015000 1015000 1312000 1503000 1799000
تهران کرمان 1121000 1386000 1386000 1386000 1789000 2054000 2457000
تهران بندرعباس 1534000 1789000 1789000 1789000 2319000 2658000 3188000
تهران کیش 1379000 1725000 1725000 1725000 2319000 2563000 3071000
تهران قشم 1503000 1863000 1863000 1863000 2414000 2775000 3326000
تهران اهواز 909000 1057000 1057000 1057000 1365000 1566000 1874000
تهران گرگان 792000 973000 973000 973000 1206000 1439000 1725000
تهران ساری 792000 973000 973000 973000 1163000 1493000 1725000
تهران رشت 792000 973000 973000 973000 1163000 1439000 1725000
تهران ارومیه 951000 1110000 1110000 1110000 1428000 1640000 1958000
تهران بیرجند 1195000 1379000 1379000 1379000 1736000 2075000 2488000
تهران زاهدان 1481000 1725000 1725000 1725000 2234000 2563000 3071000
تهران کرمانشاه 835000 973000 973000 973000 1259000 1439000 1725000
تهران ابادان 1026000 1195000 1195000 1195000 1545000 1768000 2117000
تهران خرم اباد 835000 973000 973000 973000 1163000 1439000 1725000
تهران بوشهر 1185000 1375000 1375000 1375000 1778000 2043000 2446000
تهران چابهار 1746000 2043000 2043000 2043000 2647000 3040000 3644400
تهران لار 1301000 1603000 1609000 1609000 2001000 2393000 2870000
تهران بندر لنگه 1195000 1683000 1683000 1683000 2011000 2499000 2997000قیمت بلیط یکطرفه پرواز آسمان

قیمتهای زیر فقط جهت اطلاع مسافرین محترم می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال تغییر قیمتها ندارد.
با توجه به آزادسازی قیمتها و پربودن ظرفیت ناوگان هوایی ایران معمولا" قیمتهای پایین جا ندارد و قیمتهای بالاتر قابل رزرو می باشد.

 
آسمان B H K L M N Q Y
تهران-مشهد 1259000 1322000 1365000 1450000 1513000 1577000 1640000 1704000
تهران-شیراز 1227000 1280000 1344000 1407000 1471000 1534000 1587000 1651000
تهران-یزد 973000 1015000 1068000 1121000 1163000 1216000 1259000 1312000
تهران-نوشهر - - - - - - - 962000
تهران-رشت 930000 973000 1026000 1068000 1121000 1163000 1026000 1259000
تهران-اصفهان 909000 951000 1004000 1047000 1089000 1132000 1185000 1227000
تهران-زاهدان 1651000 1725000 1810000 1895000 1980000 2064000 2149000 2234000
تهران-چابهار 1948000 2043000 2149000 2245000 2351000 2446000 2541000 2647000
تهران-بندرعباس 1704000 1789000 1884000 1969000 2054000 2139000 2223000 2319000
تهران-سبزوار 1057000 1100000 1206000 1259000 1312000 1365000 1418000 1625000
تهران-بجنورد 1110000 1163000 1227000 1280000 1333000 1386000 1450000 1503000
تهران-گرگان 930000 973000 1026000 1068000 1121000 1163000 1206000 1259000
تهران-یاسوج 1057000 1110000 1163000 1216000 1269000 1322000 1375000 1785000
تهران-ابادان 1142000 1195000 1259000 1312000 1375000 1428000 1481000 1545000
تهران-دزفول 930000 973000 1026000 1068000 1121000 1163000 1206000 1259000
تهران-اهواز 1015000 1057000 1110000 1163000 1216000 1259000 1312000 1365000
تهران-تبریز 994000 1036000 1089000 1142000 1185000 1238000 1291000 1333000
تهران-اردبیل 930000 973000 1026000 1068000 1121000 1163000 1206000 1259000
تهران-ارومیه 1057000 1110000 1163000 1216000 1269000 1322000 1375000 1428000
تهران-عسلویه 1566000 1640000 1725000 1799000 1884000 1958000 2043000 2117000
تهران-کرمانشاه 930000 973000 1026000 1068000 1121000 1163000 1206000 1259000
تهران-ایلام 973000 1015000 1068000 1121000 1163000 1216000 1259000 1312000
تهران-رامسر 930000 973000 1026000 1068000 1121000 1163000 1206000 1259000قیمت بلیط یکطرفه پرواز ایران ایر تور

قیمتهای زیر فقط جهت اطلاع مسافرین محترم می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال تغییر قیمتها ندارد.
با توجه به آزادسازی قیمتها و پربودن ظرفیت ناوگان هوایی ایران معمولا" قیمتهای پایین جا ندارد و قیمتهای بالاتر قابل رزرو می باشد.

 
ایران ایر تور H B Y
اصفهان-بندرعباس 137500 1508000 1614000
اصفهان-عسلویه 1132000 1240000 1327000
اهواز-اصفهان 973000 1065000 1139000
اهواز-ساری 1344000 1473000 1577000
اهواز-کیش 1365000 1496000 1602000
ابادان-اصفهان 951000 1042000 1114000
تهران-اردبیل 973000 1065000 1139000
تهران-ارومیه 1110000 1216000 1301000
تهران-اصفهان 951000 1042000 1114000
تهران-اهواز 1057000 1158000 1239000
تهران-ابادان 1195000 1310000 1402000
تهران-بندرعباس 1789000 1963000 2103000
تهران-بوشهر 1375000 1508000 1614000
تهران-بیرجند 1397000 1531000 1639000
تهران-تبریز 1036000 1135000 1214000
تهران-چابهار 2043000 2243000 2403000
تهران-دزفول 973000 1065000 1139000
تهران-کرمانشاه 973000 1065000 1139000
تهران-مشهد 1322000 1450000 1551000
تهرانیزد 1015000 1112000 1189000
تهران-چابهار 962000 1053000 1126000
شیراز-اهواز 962000 1053000 1126000
اهواز-شیراز 962000 1053000 1126000
ابادان-بندرعباس 1397000 1531000 1639000
مشهد-اصفهان 1439000 1578000 1689000
مشهد-اهواز 1831000 2009000 2152000
مشهد-ابادان 1937000 2126000 2278000
مشهد-بندرعباس 1704000 1869000 2002000
مشهد-رشت 1492000 1636000 1725000
مشهد-زاهدان 1312000 1438000 1540000
مشهد-شیراز 1609000 1765000 1890000
مشهد-کرمانشاه 1831000 2009000 2152000
مشهد-یزد 1238000 1356000 1452000
مشهد-قشم 1813000 2009000 2152000
بندرعباس-ابادان 1397000 1531000 2390000قیمت بلیط یکطرفه پرواز آتا

قیمتهای زیر فقط جهت اطلاع مسافرین محترم می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال تغییر قیمتها ندارد.
با توجه به آزادسازی قیمتها و پربودن ظرفیت ناوگان هوایی ایران معمولا" قیمتهای پایین جا ندارد و قیمتهای بالاتر قابل رزرو می باشد.

 
آتا O Y N P R
تهران-تبریز 889000 1036000 1158000 1332000 1577000
تهران-اردبیل 835000 973000 1112000 1249000 1481000
تبریز-مشهد 1591000 1863000 2136000 2407000 2859000
تبریز-کیش 1861000 2181000 2501000 2820000 3358000
تهران-ارومیه 951000 1110000 1269000 1428000 1693000
تهران-مشهد 1132000 1322000 1980000 2228000 2647000
تهران-کیش 1474000 1725000 1980000 2228000 2647000

ليست قيمت پروازهای داخلی
 
1- تاريخ بروز رساني 93/07/28 مي باشد.
2- آژانس هيچ گونه مسئوليتی در قبال تغيير روزهاي پرواز و... ندارد.
3- جهت خرید بلیط می توانید با تلفن 66429494 داخلی 107 تماس حاصل نمایید.

 
مبداء
مقصد
خط هوايی
روزهای پرواز
تهران
آبادان
ایران ایر - ایران ایر تور 
شنبه و سه شنبه
تهران
اردبیل
ایران ایر - آسمان - آتا  
هر روز  
تهران
ارومیه
ایران ایر - آسمان - آتا  
 هر روز  
تهران
اصفهان
ایران ایر- آسمان -ایران ایرتور
هر روز  
تهران
 اهواز
ماهان - ایران ایر - آسمان - آتا - ایران ایرتور-قشم ایر
هر روز  
تهران
ایرانشهر
ماهان  
شنبه - یکشنبه - سه شنبه  
تهران
ایلام
آسمان  
هر روز  
تهران
بجنورد
آسمان  
 هر روز به جز جمعه و 2شنبه
تهران
بم
ماهان
یکشنبه - سه شنبه
تهران
بندرعباس
 ماهان - ایران ایر - آسمان - آتا
هر روز  
تهران
بندرلنگه
ایران ایر  
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه  
تهران
بوشهر
ایران ایر- آسمان 
 هر روز
تهران
بیرجند
 ماهان - ایران ایر
   هر روز   
تهران
پارس آباد
-
-
تهران
تبریز
ایران ایر - آسمان - آتا
هر روز  
تهران
 چابهار
ایران ایر-آسمان
هر روز  
تهران
خوی  
-
-
تهران
دزفول 
آسمان - ایران ایرتور
هر روز 
تهران
رامسر
آسمان
هر روز به غیر از شنبه و 3شنبه
تهران
رشت
ایران ایر - آسمان
هر روز
تهران
زابل
ماهان
دوشنبه - پنج شنبه - جمعه
تهران
زاهدان
ماهان - ایران ایر - آسمان 
هر روز
تهران
ساری
ماهان
هر روز 
تهران
 سبزوار
آسمان
یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه-پنج شنبه
تهران
سنندج
 آسمان
هر روز
 تهران
سهند
آسمان
یکشنبه - چهارشنبه
تهران
سیرجان
 ماهان
2شنبه - چهارشنبه و جمعه
تهران
شهرکرد
-
 تهران
شیراز
ماهان - ایران ایر - آسمان
هر روز 
 تهران
 عسلویه
 آسمان -ماهان
 هر روز 
 تهران
قشم
ماهان - ایران ایر- ایران ایرتور
هر روز
تهران
کرمان
ماهان - ایران ایر
هر روز
تهران
کرمانشاه
ایران ایر - ایران ایرتور - آسمان -ماهان
هر روز
تهران
 کیش
ایران ایر - ایران ایرتور-  آتا
هر روز
تهران
گرگان
ایران ایر - آسمان
هر روز
تهران
لار
ایران ایر
دوشنبه - سه شنبه - جمعه
تهران
مشهد
ماهان - ایران ایر - آسمان - ایران ایرتور - آتا
هر روز
تهران
نوشهر
-
-
تهران
یاسوج
آسمان
   سه شنبه  -پنج شنبه
تهران
یزد
ایران ایر - ایران ایرتور - آسمان
هر روز