ليست قيمت پروازهاي داخلي
 
1- تاريخ بروز رساني 10/07/92 مي باشد.
2- آژانس هيچ گونه مسئوليتي در قبال تغيير قيمت و يا روزهاي پرواز و... ندارد.
3- قيمت ذيل براساس پرواز يكطرفه مي باشد و براي قيمت پرواز دوطرفه قيمتها دوبل بايد حساب شود. 
4- جهت خرید بلیط می توانید با تلفن 66429494 داخلی 107 تماس حاصل نمایید.

 
مبداء
مقصد
قيمت بليط يكطرفه
به ریال
خط هوايي
روزهاي پرواز
تهران
آبادان
1195000
ایران ایر - ایران ایر تور 
هرروز 
تهران
اردبیل
973000
ماهان-ایران ایر - آسمان - آتا  
هر روز  
تهران
ارومیه
1110000
ایران ایر - آسمان - آتا  
 هر روز  
تهران
اصفهان
951000
ایران ایر- آسمان  
هر روز  
تهران
 اهواز
1057000
ماهان - ایران ایر - آسمان - آتا - ایران ایرتور 
هر روز  
تهران
ایرانشهر
2054000
ماهان  
شنبه - یکشنبه - سه شنبه  
تهران
ایلام
1015000
آسمان  
هر روز  
تهران
بجنورد
1163000
آسمان  
 هر روز  
تهران
بم
1587000
آسمان  
شنبه  
تهران
بندرعباس
1789000
 ماهان - ایران ایر - آسمان - آتا
هر روز  
تهران
بندرلنگه
1683000
ایران ایر  
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه  
تهران
بوشهر
1375000
ایران ایر  
 هر روز
تهران
بیرجند
1397000
 ماهان - ایران ایر
   هر روز   
تهران
پارس آباد
1068000
 آسمان
شنبه - پنج شنبه  
تهران
تبریز
1036000
ایران ایر - آسمان - آتا
هر روز  
تهران
 چابهار
2043000
ایران ایر
هر روز  
تهران
خوی  
1174000
آسمان 
سه شنبه - پنج شنبه  
تهران
دزفول 
973000
آسمان 
هر روز 
تهران
رامسر
973000
آسمان
هر روز به غیر از شنبه
تهران
رشت
973000
ایران ایر - آسمان
هر روز
تهران
زابل
1746000
ماهان
دوشنبه - پنج شنبه - جمعه
تهران
زاهدان
1725000
ماهان - ایران ایر - آسمان 
هر روز
تهران
ساری
973000
ماهان
هر روز 
تهران
 سبزوار
1100000
آسمان
یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه-پنج شنبه
تهران
سنندج
973000
ماهان - آسمان
هر روز
 تهران
سهند
-
آسمان
یکشنبه - چهارشنبه
تهران
سیرجان
1365000
 ماهان
هر روز به غیر از پنج شنبه ها 
تهران
شهرکرد
-
-
 تهران
شیراز
1280000
ماهان - ایران ایر - آسمان
هر روز 
 تهران
 عسلویه
1640000
 آسمان
 هر روز 
 تهران
قشم
1863000
ماهان - ایران ایر- ایران ایرتور
هر روز
تهران
کرمان
1386000
ماهان - ایران ایر
هر روز
تهران
کرمانشاه
973000
ایران ایر - ایران ایرتور - آسمان -ماهان
هر روز
تهران
 کیش
1725000
ایران ایر
هر روز
تهران
گرگان
973000
ایران ایر - آسمان
هر روز
تهران
لار
1609000
ایران ایر
دوشنبه - سه شنبه - جمعه
تهران
مشهد
1322000
ماهان - ایران ایر - آسمان - ایران ایرتور - آتا
هر روز
تهران
نوشهر
-
-
-
تهران
یاسوج
1110000
آسمان
  یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه -پنج شنبه- جمعه
تهران
یزد
1015000
ایران ایر - ایران ایرتور - آسمان
هر روز