قیمت بلیطهای پرواز بین المللی

این قیمتها جهت اطلاع از حدود قیمتها می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال تغییرات و عدم جادادن پرواز ندارد. لازم است قبل از تصمیم گیری با تماس با داخلی 110 این شرکت از وضعیت و قیمت پرواز مورد نظر اطلاع دقیق حاصل نمایید.قیمتها به ریال می باشد
پرواز ایران ایر اعتبار 3ماهه اعتبار یکساله
L N M Q V Y
تهران هامبورگ تهران 13252000 15252000 17252000 20252000 25252000 33252000
تهران کوالالامپور تهران 15300000 17300000 19300000 21300000 26300000 33300000
تهران انکارا تهران 7170000 8171000 9171000 11171000 14171000 18171000
تهران استکهلم تهران 11380000 13380000 15380000 18380000 23380000 31380000
تهران لندن تهران 17254000 19254000 21254000 24254000 31254000 38254000
تهران رم تهران 13159000 15159000 17159000 20159000 25159000 33159000
تهران دبی تهران 6304000 8304000 10304000 12304000 15304000 19304000
تهران استانبول تهران 8038000 9038000 10038000 12038000 15038000 19038000
تهران فرانکفورت تهران 15286000 17286000 19286000 22286000 28287000 35286000
تهران امستردام تهران 11903000 13903000 15903000 18903000 24903000 31903000
تهران گوتنبرگ تهران 11289000 13289000 15289000 18289000 24289000 31289000
تهران کلن تهران 12300000 14300000 16300000 19300000 24300000 30300000
تهران پاریس تهران 14867000 16868000 18867000 21867000 27867000 34867000
تهران بمبی تهران 9402000 10402000 12402000 14402000 17402000 22402000
تهران پکن تهران 15028000 17028000 19028000 23028000 30028000 39028000
تهران میلان تهران 12804000 14804000 16804000 19804000 24804000 32804000
تهران تاشکند تهران - - - 12378000 14378000 18378000
تهران بیروت تهران - - 9763000 11763000 13763000 18763000
تهران کراچی تهران 8962000 10962000 12962000 15962000 18962000 23962000
تهران باکو تهران 7578000 8578000 9578000 11578000 13578000 16578000
تهران وین تهران 13339000 15339000 17339000 20339000 25339000 33339000


 جهت اطلاع از قيمتها با ما تماس بگيريد.
تلفن: 66429494

 
داخلی 110