تور آنکارا با پرواز ایران ایر

 

قیمت تور آنکارا با پرواز ایران ایر

تور آنکارا با ایران ایر 3 شب و 4 روز

اعتبار پکیج تا تاریخ 9 تیرماه 98
(براساس پایین ترین نرخ پرواز چارتر)

تور آنکارا : بليط آنکار ایران ایر رفت و برگشت، سه شب اقامت در هتل آنکارا با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ،بیمه مسافرتی ،  راهنما

هتل در آنکارا
درجه
قیمت تور آنکارا
دوتخته(هرنفر)
قیمت تور آنکارا
یک نفر
ALMER 3 3511000 3672000
SIYAV 3 3565000 3815000
ETAP BULVAR 3 3672000 3850000
GOLD HOTEL 3 3708000 4064000
LATIFOGLU HOTEL 3 3708000 3958000
ROYAL ANKARA 4 3725000 3958000
NEVA PALAS 4 3761000 4064000
SEVEN DEEP HOTEL 4 3796000 4135000
DAFNE 3 3815000 4171000
BEST HOTEL 4 3815000 4314000
BEST WESTERN 2000 4 3815000 4171000
DEMONTI 4 3833000 4278000
DEMORA 4 3850000 4243000
CAPITAL PLAZA 4 3868000 4385000
RADISSON BLU 4 3868000 4278000
CLASS HOTEL 4 3886000 4207000
MIDAS 4 3958000 4421000
HOTEL CINNAH 4 3795000 4421000
ATA KOSHK 4 3993000 4457000
CK FARABI 4 4010000 4457000
GRAND ANKARA 5 4046000 4671000
ANEMON HOTEL 4 4082000 4777000
BERA HOTEL 4 4082000 4528000
HILTONSA 4 4118000 4559000
ANKARA PLAZA 4 4135000 4671000
RAMADA 4 4135000 4777000
SWISS OTEL 5 4153000 4991000
METROPOLITIAN 5 4207000 4848000
SHERATON HOTEL 5 4224000 4956000
MEYRA PALACE 5 4260000 4884000
LATANYA HOTEL 5 4314000 5027000
POINT HOTEL 5 4528000 5241000
DIVAN 5 4813000 6132000
WYNDHM 5 5241000 6524000  

 

قیمت تور آنکارا با پرواز ایران ایر

تور آنکارا با ایران ایر 4 شب و 5 روز

اعتبار پکیج تا تاریخ 9 تیرماه 98
(براساس پایین ترین نرخ پرواز چارتر)

تور آنکارا : بليط آنکار ایران ایر رفت و برگشت، سه شب اقامت در هتل آنکارا با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ،بیمه مسافرتی ،  راهنما

هتل در آنکارا
درجه
قیمت تور آنکارا
دوتخته(هرنفر)
قیمت تور آنکارا
یک نفر
ALMER 3 3644000 4045000
SIYAV 3 3715000 4045000
ETAP BULVAR 3 3856000 4092000
GOLD HOTEL 3 3904000 4375000
LATIFOGLU HOTEL 3 3904000 4234000
ROYAL ANKARA 4 3927000 4234000
NEVA PALAS 4 3974000 4375000
SEVEN DEEP HOTEL 4 4021000 4469000
DAFNE 3 4045000 4516000
BEST HOTEL 4 4045000 4705000
BEST WESTERN 2000 4 4045000 4516000
DEMONTI 4 4069000 4658000
DEMORA 4 4092000 4611000
CAPITAL PLAZA 4 4116000 4779000
RADISSON BLU 4 4116000 4658000
CLASS HOTEL 4 4139000 4564000
MIDAS 4 4234000 4847000
HOTEL CINNAH 4 4257000 4847000
ATA KOSHK 4 4281000 4894000
CK FARABI 4 4304000 4894000
GRAND ANKARA 5 4351000 5117000
ANEMON HOTEL 4 4339000 5318000
BERA HOTEL 4 4399000 4988000
HILTONSA 4 4446000 5082000
ANKARA PLAZA 4 4469000 5177000
RAMADA 4 4469000 5318000
SWISS OTEL 5 4493000 5601000
METROPOLITIAN 5 4564000 5412000
SHERATON HOTEL 5 4587000 5554000
MEYRA PALACE 5 4634000 5459000
LATANYA HOTEL 5 4705000 5648000
POINT HOTEL 5 4988000 5931000
DIVAN 5 5365000 7110000
WYNDHM 5 5931000 7628000  

 

قیمت تور آنکارا با پرواز ایران ایر

تور آنکارا با ایران ایر 7 شب و 8 روز

اعتبار پکیج تا تاریخ 9 تیرماه 98
(براساس پایین ترین نرخ پرواز چارتر)

تور آنکارا : بليط آنکار ایران ایر رفت و برگشت، سه شب اقامت در هتل آنکارا با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ،بیمه مسافرتی ،  راهنما

هتل در آنکارا
درجه
قیمت تور آنکارا
دوتخته(هرنفر)
قیمت تور آنکارا
یک نفر
ALMER 3 3940000 4308000
SIYAV 3 4063000 4635000
ETAP BULVAR 3 4308000 4716000
GOLD HOTEL 3 4390000 5206000
LATIFOGLU HOTEL 3 4390000 4926000
ROYAL ANKARA 4 4430000 4926000
NEVA PALAS 4 4512000 5206000
SEVEN DEEP HOTEL 4 4593000 5369000
DAFNE 3 4635000 5451000
BEST HOTEL 4 4635000 5778000
BEST WESTERN 2000 4 4635000 5451000
DEMONTI 4 4676000 5696000
DEMORA 4 4716000 5615000
CAPITAL PLAZA 4 4757000 5941000
RADISSON BLU 4 4757000 5695000
CLASS HOTEL 4 4798000 5533000
MIDAS 4 4692000 6023000
HOTEL CINNAH 4 5002000 6023000
ATA KOSHK 4 5043000 6105000
CK FARABI 4 5083000 6105000
GRAND ANKARA 5 5165000 6595000
ANEMON HOTEL 4 5274000 6839000
BERA HOTEL 4 5274000 6268000
HILTONSA 4 5392000 6431000
ANKARA PLAZA 4 5369000 6595000
RAMADA 4 5369000 6839000
SWISS OTEL 5 5410000 7329000
METROPOLITIAN 5 5533000 7002000
SHERATON HOTEL 5 5573000 7248000
MEYRA PALACE 5 5655000 7084000
LATANYA HOTEL 5 5778000 7411000
POINT HOTEL 5 6268000 7901000
DIVAN 5 6921000 9942000
WYNDHM 5 7901000 10840000